Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy

Iva Stuchlíková, Tomáš Janík a kol.
Anotace

Název anglicky: Field didactics

Oborové didaktiky jsou vědními disciplínami zaměřenými na oborově specifickou dimenzi vyučování a učení ve škole i mimo ni. Jejich agenda sahá od vymezování a zdůvodňování cílů oborového vyučování a učení přes výběr, legitimizaci a didaktickou transformaci obsahů až k metodické strukturaci učebních procesů. Problémem českého školství je, že oborové didaktiky u nás nebyly po dlouhou dobu s náležitými nároky systematicky pěstovány. Přesto se rozvinuly do podoby relativně svébytných vědních disciplín, jak o tom svědčí tato kniha. Jejím cílem je podat pohled na vývoj a stav oborových didaktik v České republice a naznačit perspektivy jejich dalšího směřování.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-7769-0
Formát 176 mm×250 mm
Počet stran 480
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1.

E-kniha

ISBN-13 978-80-210-7884-0
Velikost souboru 9.3 MiB
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Čeština

Podobné publikace