Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy

Iva Stuchlíková, Tomáš Janík a kol.
Anotace

Oborové didaktiky jsou vědními disciplínami zaměřenými na oborově specifickou dimenzi vyučování a učení ve škole i mimo ni. Jejich agenda sahá od vymezování a zdůvodňování cílů oborového vyučování a učení přes výběr, legitimizaci a didaktickou transformaci obsahů až k metodické strukturaci učebních procesů. Problémem českého školství je, že oborové didaktiky u nás nebyly po dlouhou dobu s náležitými nároky systematicky pěstovány. Přesto se rozvinuly do podoby relativně svébytných vědních disciplín, jak o tom svědčí tato kniha. Jejím cílem je podat pohled na vývoj a stav oborových didaktik v České republice a naznačit perspektivy jejich dalšího směřování.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-7769-0
Formát 176 mm×250 mm
Počet stran 480
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1.

E-kniha

ISBN-13 978-80-210-7884-0
Velikost souboru 9.3 MiB
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky
Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha


Podobné publikace