Metodika práce s žáky se specifickými poruchami učení: Aplikace písní s rytmickým a pohybovým doprovodem v cizím jazyce (francouzština). Metodická příručka

Zdeňka Schejbalová
Anotace

!POZOR! Soubor PDF obsahuje zvukové ukázky. Pro jejich přehrání je potřeba PDF soubor stáhnout a otevřít v  programu Adobe Acrobat Reader DC nebo Adobe Acrobat Pro.

Publikace je určena na usnadnění osvojení si cizího jazyka (francouzštiny) u žáků se specifickými poruchami učení. Sborový zpěv, recitace a doprovodná hra na rytmické nástroje, popř. pohyb a tanec přispívají k odstranění bariér a ostychu mezi žáky se SPU a intaktními, posílení celkové spolupráce mezi žáky, rozvinutí řečové schopnosti a jazykové dovednosti, komunikace v cizím jazyce, posílení sociálně-emočních kompetencí žáků obou skupin prostřednictvím estetických a emocionálních zážitků ze společných aktivit. Příručka je rozdělena na část teoreticko-výzkumnou a přílohu, která obsahuje metodické a praktické listy.
 

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9856-5
Počet stran 719
Rok vydání 2020
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Klíčová slova žáci se specifickými poruchami učení , cizí jazyk , francouzský jazyk , inkluze , zpěv , recitace v cizím jazyce
Jazyky Čeština
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace