Já jako učitel: profesní sebepojetí studenta učitelství

Blanka Pravdová
Anotace

Publikace Já jako učitel: profesní sebepojetí studenta učitelství předkládá výsledky kvalitativně orientovaného výzkumného šetření, jehož se zúčastnilo 204 studentů Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Teoretická část publikace je věnována konceptům sebepojetí a profesního sebepojetí a objasňuje význam pozitivního profesního sebepojetí pro práci učitele. V rámci výzkumu byl využit design zakotvené teorie a multimetodický přístup k získávání dat, který ověřil volnou výpověď jako validní nástroj k šetření profesního sebepojetí. Výsledková část práce seznamuje s dominantními aspekty profesního sebepojetí studentů učitelství a s jejich vztahem ke konceptům sebediskrepanční teorie – ideálnímu, požadovanému a skutečnému Já. Dále přibližuje tzv. možná Já, tedy chtěné a nechtěné představy studentů o jejich budoucím vývoji v roli učitele. Pozornost je věnována procesu utváření profesního sebepojetí – jeho klíčovým faktorům i jednotlivým etapám. Publikace přináší i nástin možných či žádoucích intervenčních zásahů ze strany vzdělavatelů budoucích učitelů, jimiž je možno proces utváření profesního sebepojetí studentů učitelství v rámci pregraduální přípravy podpořit.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8030-0
Velikost souboru 8.3 MiB
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8030-2015

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-7604-4
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 220
Rok vydání 2014
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Návrh obálky Karolína Pravdová
Jazyky Čeština
Statistiky

Crossref Cited-by pro DOI:10.5817/CZ.MUNI.M210-8030-2015 (2)

1. Profesionalizace vzdělávání učitelů pro primární školu – možnosti a meze
Anna Tomková, Vladimíra Spilková
ORBIS SCHOLAE  ročník: 13,  číslo: 1,  první strana: 9,  rok: 2019  
https://doi.org/10.14712/23363177.2019.19

2. Skryté kurikulum, žité příběhy. Narativy studentů učitelství o škole
Kateřina Lojdová
Pedagogická orientace  ročník: 25,  číslo: 5,  první strana: 649,  rok: 2015  
https://doi.org/10.5817/PedOr2015-5-649


Podobné publikace