Interkulturní komunikační kompetence a její rozvíjení v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ

Jana Zerzová
Anotace

Publikace je věnována problematice výuky reálií a rozvíjení interkulturní komunikační kompetence (IKK) v rámci výuky anglického jazyka (AJ) na 2. stupni ZŠ a představuje první pokus o uchopení této složité problematiky v kontextu pedagogického výzkumu v České republice. Její jádro tvoří rozpracování teoreticko-metodologických východisek pro zkoumání výuky reálií a IKK ve výuce cizího jazyka a navržení výzkumných nástrojů pro její analýzu. Tyto nástroje jsou následně použity ve dvou výzkumných šetřeních. První z nich představuje výzkum realizovaného kurikula v rámci CPV videostudie anglického jazyka v oblasti výuky reálií a IKK ve výuce AJ v 7. a 8. ročnících na 2. stupni ZŠ ve třech krajích (Jihomoravský, Olomoucký a Zlínský). Druhé výzkumné šetření se zabývá učitelovým pojetím kultury a cílů výuky reálií a IKK.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-10 (02) 978-80-210-5725-8
Formát 155 mm×225 mm
Počet stran 246
Rok vydání 2012
Pořadí vydání 1.

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-6824-7
Počet stran 246
Rok vydání 2014
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6824-2014

Obecné informace

Jazyky Čeština, Angličtina

Podobné publikace