Standard kvality profesních kompetencí studenta učitelství

Jana Kratochvílová, Petr Svojanovský a kol.
Anotace

Název anglicky: A student teacher professional competence standard

Smyslem Standardu je explicitně pojmenovat expertní vědění učitelů základních a středních škol a akademických pracovníků pedagogické fakulty o tom, co je to kvalitně připravená, realizovaná a evaluovaná výuka. Standard slouží především studentům učitelství k orientaci v nárocích na kvalitu výuky na ZŠ/SŠ, k posuzování stavu a monitorování pokroku svých profesních kompetencí. V neposlední řadě Standard pomáhá utvářet sdílené porozumění tomu, co je to kvalita výuky v komunitě budoucích a stávajících učitelů a sjednocovat tak aktéry podílející se na pregraduální přípravě budoucích učitelů.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9582-3
Počet stran 24
Rok vydání 2020
Pořadí vydání 1.

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-9581-6
Formát 297 mm×210 mm
Počet stran 24
Rok vydání 2020
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Klíčová slova profesní standard , studenti učitelství , provázející učitelé , kvalita výuky , profesní učení , profesní rozvoj

Podobné publikace