Subjektivní teorie a jednání učitelů: vícečetná případová studie v kontextu profesního rozvoje učitelů

Petr Koubek
Anotace

Subjektivní teorie představují kognitivní struktury, které jsou relativně stabilní, a ačkoliv je jejich nositel nemá často verbalizovány, podle zjištění výzkumu řídí jeho jednání ve výuce. Cílem monografie je na čtyřech zkoumaných případech učitelek občanské výchovy ilustrovat jejich subjektivní teorie týkající se smyslu a cíle vyučovacího předmětu a psychodidaktické transformace těchto cílů v příležitosti k učení žáků.

Petr Koubek
Autor
Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9810-7
Počet stran 182
Rok vydání 2021
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9810-2021

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-9809-1
Formát
Počet stran 182
Rok vydání 2021
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Klíčová slova subjektivní teorie učitele , profesní rozvoj učitelů , vícečetná případová studie
Jazyky Čeština
Reference

Abelson, R. (1979) Differences between belief systems and knowledge systems. Cognitive Science, 3, 355-366. https://doi.org/10.1207/s15516709cog0304_4

Achinstein, B., & Ogawa, R. (2006). (In)Fidelity: What the resistance of new teachers reveals about professional principles and prescriptive educational policies. Harvard Educational Review, 26(1), 30-63. https://doi.org/10.17763/haer.76.1.e14543458r811864

Ballet, K., & Kelchtermans, G. (2008). Workload and willingness to change: Disentangling the experience of intensified working conditions. Journal of Curriculum Studies, 40, 47-67. https://doi.org/10.1080/00220270701516463

Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Bandura, A. (1997). Self-efficacy. The exercise of control. New York: W. H. Freeman and. Comp.

Gert Biesta, Mark Priestley, & Sarah Robinson. (2015). The role of beliefs in teacher agency. In Teachers and Teaching, 21(6), 624-640. https://doi.org/10.1080/13540602.2015.1044325

Brady, K., & Woolfson, L. (2008). What teacher factors influence their attributions for children's difficulties in learning? British Journal of Educational Psychology, 78 (4), 527-544. https://doi.org/10.1348/000709907X268570

Breuer, A. (2015). Lehrer-Erzieher-Teams an Ganztägigen Grundschulen. Kooperation als Differenzierung von Zuständigkeiten. Wiesbaden: Springer fachmedien, 2015. https://doi.org/10.1007/978-3-658-09491-1

Brighenti, M., & Catalán, J. (2014). Teorías subjetivas de profesores en reuniones de trabajo: un estudio descriptivo-interpretativo. Revista Quadrimestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, 18(1), 151-159. https://doi.org/10.1590/S1413-85572014000100016

Buehl, M. M. & Beck, J. S. (2015). The Relationship between Teachers' Beliefs and Teachers' Practices. In H. Fives & M. G. Gill (Eds.), International handbook of research on teachers' beliefs. (s. 13-30), Abingdon- on-Thames: Routledge.  

Bullough, R., & Knowles, G. (1991). Teaching and nurturing: Changing conceptions of self as teacher in a case study of becoming a teacher. International Journal of Qualitative Studies in Education, 4, 121-140. https://doi.org/10.1080/0951839910040203  

Carter, K., & Doyle, W. (1996). Personal narrative and life history in learning to teach. In J. Sikula, T.J. Buttery & E. Guyton (Eds.), Handbook of research on teacher education (2. vyd., s. 120-142). New York: Macmillan.  

Castro, P. J. (2008). Cambio de teorías subjetivas de profesores respecto a la enseñanza y el aprendizaje de valores (Tesis Doctoral). Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago.  

Castro, P. J., & Cárcamo, R. (2012). Cambio de teorías subjetivas de profesores respecto a la educación en valores. Subjetividad y Procesos Cognitivos, 16(1), 17-42.  

Castro, P. J., General, F., Jofré, R., Sáez, N., Vega, Á., & Bortoluzzi, M. (2012). Teorías subjetivas de profesores sobre la motivación y sus expectativas de éxito y fracaso escolar. Educar em Revista, 46, 159-172. https://doi.org/10.1590/S0104-40602012000400012  

Castro, P. J., Martínez, D. C., Vystrčilová, P., & Jancic Mogliacci, R. (2017). A review of research  

on teachers' subjective theories: contributions to the study of teacher education. Psychology  

and Education, 54(3). Dostupné z: www.researchgate.net/publication/320741230.  

Casey, K. (1995-1996). The new narrative research in education. Review of Research in Education, 21, 211-253. https://doi.org/10.2307/1167282  

Catalán, J., & Castro, P. J. (2016). Reflexión colectiva sistemática: un estudio orientado al desarrollo profesional docente. Psicol. Esc. Educ., 20, 157-167. https://doi.org/10.1590/2175-353920150201949  

Clandinin, D. (1986). Classroom practice: Teacher images in action. London/Philadelphia: Falmer. Clandinin, J. (Ed.). (2006). Handbook of narrative research methodologies. Thousand Oaks, CA: Sage.  

Clark, C. M., & Peterson, P. L. (1986). Teachers' thought processes. In M. C. Wittrock (Ed.), Handbook of research on teaching (3. vydání, s. 255-296). New York: Macmillan.  

Cobb, P. (1988). The Tension Between Theories of Learning and Instruction in Mathematics Education. Educational Psychologist, 23(2), 87-103. https://doi.org/10.1207/s15326985ep2302_2  

Cobb, P., & Yackel, E. (1996). Constructivist, emergent, and sociocultural perspectives in the context of developmental research. Educational Psychologist, 31(3/4), 175-190. https://doi.org/10.1207/s15326985ep3103&4_3  

Connelly, F., & Clandinin, D. (1990). Stories of experience and narrative inquiry. Educational Researcher, 19(4), 2-14. https://doi.org/10.3102/0013189X019005002  

Covey, S. R. (1989). The 7 habits of highly effective people. New York: Free Press  

Cuadra, D. (2009). Teorías subjetivas en docentes de una escuela de bajo rendimiento, sobre la enseñanza y aprendizaje del alumno. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 14(42), 939-967.  

Cuadra, D., & Catalán, J. (2016). Subjective theories of teachers about their professional education. Revista Brasileira de Educação, 21(65), 299-324. https://doi.org/10.1590/S1413-24782016216517  

Čihánková, H., Gregar, J., Neumeister, & P., Sittová, B. (2017). Subjektivní vnímání moderní didaktické techniky, přínosy a limity jejího využití v kognitivních strukturách studentů učitelství na PdF UP v Olomouci. Trendy ve vzdělávání, 10, 1, 35-43. https://doi.org/10.5507/tvv.2017.006  

ČŠI (2020). Mezinárodní šetření TALIS 2018. Zkušenosti, názory a postoje učitelů a ředitelů škol. Národní zpráva. Praha: Česká školní inspekce. Dostupné z: https://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/PDF_el._publikace/Mezin%c3%a1rodn%c3%ad%20%c5%a1et%c5%99en%c3%ad/Narodni-zprava-TALIS-2018_rozsirene_vydani.pdf.  

Dann, H.- D. (1989). Subjektive Theorien als Basis erfolgreichen Handelns von Lehrkräften. Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung, 7(2), 247-254. Dostupné z: http://www.bzl-online.ch/archiv/autor/137.  

Dann, H.-D. (1994). Pädagogisches Verstehen: Subjektive Theorien und erfolgreiches Handeln von Lehrkräften. In K. Reusser & M. Reusser-Weyeneth (Hrsg.), Verstehen. Psychologischer Prozess und didaktische Aufgabe (s. 163-182). Bern: Verlag Hans Huber (Psychologie-Forschung).  

Dann, H.-D., Diegritz, T., & Rosenbusch. H. S. (Eds.). (1999). Gruppenunterricht im Schulalltag: Realität und Chancen. Universitätsbibiothek Erlangen-Nürnberg.  

Dann, H.-D., & Humpert, W. (2002). Das Konstanzer Trainingsmodell (KTM) - Grundlagen und neue Entwiklungen. Zeitschrifft für Pädagogik, 48(2), 215-226.  

Dann, H.-D., Tennstädt, K-C., Humpert, W., & Krause, F. (1987). Subjektive Theorien und erfolgreiches Handeln von Lehrer/-innen. Unterrichtswissenschaft, 15(3), 306-320.  

Denzine, G. M., Cooney, J. B., & McKenzie, R. (2005). Confirmatory factor analysis of the Teacher Efficacy Scale for prospective teachers. British Journal of Educational Psychology, 75(4), 689-708. https://doi.org/10.1348/000709905X37253  

Dewey, J. (1933). How we think. Boston: D. C. Heath.  

Dvořák, D., Starý, K., & Urbánek, P. (2015). Škola v globální době. Proměny pěti českých základních škol. Praha: Karolinum.  

Dvořák, D., Starý, K., Urbánek, P., Chvál, M., & Walterová, E. (2010). Česká základní škola. Vícepřípadová studie. Praha: Karolinum.  

Earl, L., M., & Timperley, H. (2018). Professional Learning Conversations: Challenges in Using Evidence for Improvement. Springer Nature Switzerland AG.  

Ehlich, K. & Rehbein, J. (1979): Sprachliche Handlungsmuster. In: H.-G. Soeffner (Hrsg.): Interpretative Verfahren in den Sozial-und Textwissenschaften. Stuttgart: J. B. Metzler Verlag, 243-274. https://doi.org/10.1007/978-3-476-03120-4_14  

Elbaz, F. (1981). The teachers' practical knowledge: Report of a case study. Curriculum Inquiry, 11(1), 43-71. https://doi.org/10.1080/03626784.1981.11075237  

Ernest, P. (1991). The philosophy of mathematics Education. London: Falmer.  

Ertmer, P. A., Ottenbreit-Leftwich, A. T., Sadik, O., Sendurur, E., & Sendurur, P. (2012). Teacher beliefs and technology integration practices: A critical relationship. Computers & Education, 59(2), 423-435. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.02.001  

Fauser, P., Rissmann, J., & Weyrauch, A. (2009). Das Entwicklungsprogramm für Unterricht und Lernqualität. Lehrerfortbildung als theoriegeleitete Intervention und Ausbildung adaptiver Routinen.  

Beiträge zur Lehrerbildung, 27(3), 361-371.  

Feinman-Nemser, S, & Floden, R. E. (1986). The culture of teaching. In M. C. Wittrock (Ed.), Hanbook of research on teaching (3. vydání). New York: MacMillan.  

Fenstermacher, G. (1990). Some moral considerations on teaching as a profession. In J. Goodlad, R. Soder, & K. Sirotnik (Eds.), The moral dimensions of teaching (pp. 130-151). San Francisco: Jossey-Bass.  

Fenstermacher, G. D., & Richardson, V. (1993). The elicitation and reconstruction of practical arguments in teaching. Journal of Curriculum Studies, 25(2), 101-114. https://doi.org/10.1080/0022027930250201  

Feuerstein, R., Rand, Y., Hoffman, M., Egozi, M., & Ben-Schachar, N. (2010). Intervention programs for retarded performers: Goals, means, and expected outcomes. In L. Idol & B. Jones (Eds.), Educational Values and Cognitive Instruction (s. 139-178). New York: Routledge.  

Fischler, H. (2001): Teaching Expertise and Teaching Scripts: Conditions for their Modification. In: Psillos, Dimitris; Kariotoglou, Petros; Tselfes, Vasilis; Bisdikian, Garo; Fassoulopoulos, George; Hatzikraniotis, Evripides; Kallery, Maria (Hrsg.): Proceedings of the Third International Conference on Science Education Research in the Knowledge Based Society. Thessaloniki, 214-216.  

Fives, H., & Buehl, M. M. (2012). Spring cleaning for the "messy" construct of teachers' beliefs: What are they? Which have been examined? What can they tell us? In K.R. Harris, S. Graham, & T. Urdan (Eds.), APA Educational Psychology Handbook (Volume 2. Individual differences and Cultural and Contextual Factors, s. 471-499). https://doi.org/10.1037/13274-019  

Fullan, M. (1991). The new meaning of Educational change. London: Cassel.  

Gadamer, H.-G. (2010). Pravda a metoda I: Nárys filosofické hermeneutiky. Praha: Triáda.  

Goodson, I. (1984). The use of life histories in the study of teaching. In M. Hammersley (Ed.), The Ethnography of Schooling (pp. 129-154). Driffield: Nafferton Books.  

Grimmett, P. P. (1988). The nature of reflection and Schön's conception in perspective. Reflection in teacher Education. In P. P. Grimmet & G. L. Erickson (Eds.), Reflection in teacher Education (5-15). Vancouver: Pacific Educational Press / New York: Teachers College Press.  

Groeben, N., Wahl, D., Schlee, J., & Scheele, B. (1988). Das Forschungsprogramm Subjektive Theorien: Eine Einführung in die Psychologie des reflexiven Subjekts. Tübingen: Francke.  

Gudmundsdottir, S. (2001). Narrative research on school practice. In V. Richardson (Ed.), Handbook of Research on Teaching (4. vyd., s. 226-240). Washington, DC: AERA.  

Gudmundsdottir, S., & Shulman, L. (1987). Pedagogical content knowledge in social studies. Scandinavian Journal of Educational Research, 31(2), 59-70. https://doi.org/10.1080/0031383870310201  

Haag, L. (2000). Die Identifizierung einer ,Handschrift' Subjektiver Theorien - Ein Weg der Transformation wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Praxis. Empirische Pädagogik, 14(2), 111-129.  

Haag, L., & Mischo, C. (2003). Besser Unterrichten durch die Auseinandersetzung mit fremden Subjektiven Theorien. Zeitschifft für Entwiklungspsychologie und Pädagigische Psychologie, 35(1), 37-48. https://doi.org/10.1026//0049-8637.35.1.37  

Hanušová, S., Píšová, M., Kohoutek, T, Minaříková, E., Janík, M., Janík, T.,… Ježek, S. (2018). Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelů v českých základních školách. Brno: Masarykova univerzita. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8922-2017  

Hargreaves, A. (1994, duben). Development and Desire: A Postmodern Perspective. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association (New Orleans, LA, April 4-8, 1994). Dostupné z: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED372057.pdf.  

Hargreaves, A., & Fullan, M. (2012) Professional capital: Transforming teaching in every school. New York: Teachers College Press.  

Hargreaves, A., & Fullan, M. (2012). Professional capital. Transforming teaching in every school.  

New York: Teacher College Press.  

Hattie, J. A. C. (2009). Visible learnig: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement. London & New York: Routledge, Taylor & Francis.  

Henissen, P., Crasborn, F., Brouwer, N., Krothagen, F., & Bergen, T. (2010). Uncovering contents of mentor teachers' interactive cognitions during mentoring dialogues. Teaching and teacher Education, 26, 207-214. https://doi.org/10.1016/j.tate.2009.02.022  

Hesová, A. (2019). Revize RVP - Člověk a společnost. Společenskovědní vzdělávání. Analyticko-koncepční studie. Praha: NÚV.  

Hofman, B. H., & Seidel, K. (2015). Measuring Teachers' Beliefs. For What Purpose? In H. Fives & M. G. Gill (Eds.), International handbook of research on teachers' beliefs. (e-publikace, nestránkováno), Abingdon-on-Thames: Routledge.  

Hoyles, C. (1992). Mathematics teachers and mathematics teaching: A meta case study. For the Learning of Mathematics, 12(3), 32-44.  

Huberman (Eds.), Professional development in education: New paradigms and perspectives (s. 9-34). New York: Teachers College Press.  

Humpert, W., & Dann, H.-D. (1988). Das Beobachtungssystem BAVIS. Ein Beobachtungsverfahren zur Analyse von aggressionsbezogenen Interaktionen im Schulunterricht. Göttingen: Hogrefe.  

Janík, T. (2005a). Zkoumání subjektivních teorií pomocí techniky strukturování konceptů (SLT). Pedagogická revue, 57(5), 477-496.  

Janík, T. (2005b). Znalost jako klíčová kategorie učitelského vzdělávání. Brno: Paido.  

Janík, T. (2007). Cílová orientace ve výuce fyziky: exkurz do subjektivních teorií učitelů. Pedagogická orientace, 17(1), 12-33.  

Janík, T., Brebera, P., Dobrý, L., Kansanen, P., Píšová, M., Najvar, P., Seebauer, R., Slavík, J., Švec, V., & Trna, J. (2007). Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu? Brno: Paido.  

Janík, T., Knecht, P., Najvar, P., Píšová, M., & Slavík, J. (2011). Kurikulární reforma na gymnáziích: výzkumná zjištění a doporučení. Pedagogická orientace, 21(4), 375-415.  

Janík, T., Maňák, J., & Knecht, P. (2009). Cíle a obsahy školního vzdělávání a metodologie jejich utváření. Brno: Paido.  

Janík, T., Minaříková, E., Píšová, M., Uličná, K., & Janík, M. (2016). Profesní vidění učitelů a jeho rozvíjení prostřednictvím videoklubů. Brno: Masarykova univerzita. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8305-2016  

Janík, T., Slavík, J., Mužík V., Trna, J., Janko, T., Lokajíčková, V., … Zlatníček, P. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání: Obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: Munipress.  

Kašparová, V., Potužníková, E., & Janík, T. (2015). Subjektivně vnímaná zdatnost učitelů v kontextu jejich profesního vzdělávání: zjištění a výzvy z šetření TALIS 2013. Pedagogická orientace, 25(4), 528-556. https://doi.org/10.5817/PedOr2015-4-528  

Kelchtermans, G. (1996). Teacher vulnerability: Understanding its moral and political roots. Cambridge Journal of Education, 26(3), 307-323. https://doi.org/10.1080/0305764960260302  

Kelchtermans, G. (2005). Teachers' emotions in educational reforms: Self-understanding, vulnerable commitment and micropolitical literacy. Teaching and teacher education, 21, 995-1006 https://doi.org/10.1016/j.tate.2005.06.009  

Kelchtermans, G. (2009): Who I am in how I teach is the message: self‐understanding, vulnerability and reflection. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 15(2), 257-272. https://doi.org/10.1080/13540600902875332  

Keys, P. M. (2005). Are teachers walking the walk or just talking the talk in science Education? Teachers and Teaching: Theory and Practice, 11(5), 499-516). https://doi.org/10.1080/13540600500238527  

Klassen, R. M. (2010). Teacher stress: The mediating role of collective efficacy beliefs. Journal of Educational Research, 103(5), 342-350. https://doi.org/10.1080/00220670903383069  

Koch, S., Barkmann, J., Sundawati, L., & Bögeholz, S. (2013). Subjective theories of Indonesian agronomy and biology teacher students on environmental commons dilemmas. International Research in Geographical and Environmental Education, 22(2), 120-138. https://doi.org/10.1080/10382046.2013.779123  

Kolb, D. A., & Fry, R. (1975). Towards an Applied theory of experimential learning. In C. L. Cooper (Ed.), Theories of group processes (s. 33-58). New York:Wiley.  

Korthagen, F., Kessels, J., Koster, B., Lagerwerf, B., & Wubbels, T. (2011). Jak spojit praxi s teorií: Didaktika realistického vzdělávání učitelů. Brno: Paido.  

Koubek, P. (2016a). Být sama sebou: případová studie subjektivních teorií učitelky v kontextu profesního rozvoje. Pedagogická orientace, 26(1), 95-116. https://doi.org/10.5817/PedOr2016-1-95  

Koubek, P. (2016b). Životní a profesní zkušenost jako skryté determinanty jednání učitelů. Civilia - Odborná revue pro didaktiku společenských věd, 7(2), 79-100.  

Koubek, P. (2018). Portrét myšlení a jednání učitelek občanské výchovy. Vícečetná případová studie subjektivních teorií učitelek o didaktické transformaci. Pedagogika, 68(2), 130-154. https://doi.org/10.14712/23362189.2017.1014  

Koubek, P. (2019). Imprese začínající učitelky. Případová studie rodících se subjektivních teorií učitelky občanské výchovy. Civilia - Odborná revue pro didaktiku společenských věd, 10(1), 68-93. https://doi.org/10.14712/23362189.2017.1014  

Koubek, P., & Janík, T. (2015). Výzkumy subjektivních teorií učitelů v kontextu profesního rozvoje: Přehledová studie. Studia paedagogica, 20(3), 47-68. https://doi.org/10.5817/SP2015-3-4  

Kretschmann, R. (2015). Physical education teachers' subjective theories about integrating information and communication technology (ICT) into physical Education. Turkish Online Journal of Educational Technology, 14(1), 68-96.  

Krüger, H.-H., & Marotzki, W. (Eds.). (1996). Erziehungswissenschaftliche biographieforschung. [Biographical research in education]. Opladen: Leske & Budrich.) https://doi.org/10.1007/978-3-663-09430-2  

Lämmerhirt, A. J. (2017). Coaching in der Frühpädagogik -Qualifizierung für eine kompetente Sprachförderung. Eine empirische Evaluationsstudie über die Effekte des "Inhaltsbezogenen Coachings im Bildungskontext (ICB)" auf die professionellen Handlungskompetenzen pädagogischer Fachkräfte. Dissertation. Technische Universität Dortmund.  

Lee, I. (2009). Ten mismatches between teachers' beliefs and written feedback practice. ELT Journal, 63(1), 13-22. https://doi.org/10.1093/elt/ccn010  

Lerman, S. (2002). Situating research on mathematics teachers' beliefs and on change. In G. C. Leder, E. Pehkonen, & G. Törner (Eds.), Beliefs: A hidden variable in mathematics education? (s. 233-243). Dordrecht: Kluwer. https://doi.org/10.1007/0-306-47958-3_14  

Leuchter, M., Pauli, Ch., Reusser, K., & Lipowsky, F. (2006). Unterrichtsbezogene Überzeugungen und handlungsleitende Kognitionen von Lehrpersonen. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 9(4), 562-579. https://doi.org/10.1007/s11618-006-0168-z  

Lewis, H. (1990). A question of values. San Francisco: Harper & Row.  

Lim, C. P., & Chai, C. S. (2008). Teachers' pedagogical beliefs and their planning an conduct of computer-mediated classroom lessons. British Journal of Educational Technology, 39(5), 807-828. https://doi.org/10.1111/j.1467-8535.2007.00774.x  

Linsner, M. (2010). Prototypische Routinen von Lehrkräften im Umgang mit Unterrichtseinstiegen, Experimenten und Schülervorstellungenim Biologieunterricht (disertační práce). Universität Duisburg-Essen.  

Liu, S.-H. (2011). Factors related to pedagogical beliefs of teachers and technology integration. Computers and Education, 56(4), 1012-1022. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2010.12.001  

Lortie, D. (1975). The schoolteacher: A sociological study. Chicago: University of Chicago Press.  

Losh, S. C., & Nzekwe, B. (2011). Creatures in the classroom: Preservice teacher beliefs about fantastic beasts, magic, extraterrestrials, evolution and creationism. Science & Education, 20 (5-6), 473-489. https://doi.org/10.1007/s11191-010-9268-5  

Loughran, J. (2006). Developing a pedagogy of teacher education. Understanding teaching and learning about teaching. London/New York: Routledge.  

Lumpe, A., Czerniak, Ch., Haney, J. L., & Beltyukova, S. (2011): Beliefs about Teaching Science: The relationship between elementary teachers' participation in professional development and student achievement, International Journal of Science Education, 1-14.  

Mandl, H., & Huber, G. L. (1983). Subjektive Theorien von Lehrern. Psychologie in Erziehung und Unterricht, 30(2), 98-112.  

Mandler, G. (1997). Human nature explored. New York: Oxford University Press.  

Mareš. J. (2013). Pedagogická psychologie. Praha: Portál.  

Mareš, J. (2015). Tvorba případových studií pro výzkumné účely. Pedagogika, 65(2), 113-142.  

Mareš, J., Slavík, J., Svatoš, T., & Švec, Vl. (1996) Učitelovo pojetí výuky. Brno: Masarykova univerzita.  

Maslow, A. H. (1968). Towards a psychology of being (2nd. ed.). New York: Harper & Row.  

Mead, G. H. (1913). The Social Self. Journal of Philosophy, Psychology and Scientific Methods, 10, 374-380. https://doi.org/10.2307/2012910  

Mertala, P. (2019). Teachers' beliefs about technology integration in early childhood education: A meta-ethnographical synthesis of qualitative research. Computers in Human Behavior, 101, 334-349. https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.08.003  

Mogliacci, R. (2015). Teachers' capability-related subjective theories in teaching and learning relations (Doctoral Thesis). Universitätsbibliothek Bielefeld, Bielefeld.  

Moree, D. (2013). Učitelé na vlnách transformace. Kultura školy před rokem 1989 a po něm. Praha: Karolinum.  

MŠMT (2014). Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. Dostupné z http://www.vzdelavani2020.cz/.  

MŠMT (2017). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV), dostupný z: https://www.msmt.cz/file/43792/.  

MŠMT (2019). Hlavní směry vzdělávací politiky ČR 2030+. Dostupné z: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030.  

Müller, Ch. T. (2004). Subjektive Theorien und handlungsleitende Kognitionen von Lehrern als Determinanten schulischer Lehr-Lern-Prozesse im Physikunterricht. Berlin: Logos Verlag.  

Nehyba, J., & Svojanovský, P. (2016). Tacitní znalosti v metaforách studentky učitelství. Studia paedagogica, 21(1), 57-85. https://doi.org/10.5817/SP2016-1-4  

Nespor, J. (1987). The role of beliefs in the practice of teaching. Journal of Curriculum Studies, 19, 317-328. https://doi.org/10.1080/0022027870190403  

Neubauer, W. (1983). Dimensionale Struktur der impliziter Führungstheorie bei Lehrern und Lehrerstudenten. Psychologie in Erziehung und Unterricht, 30(3), 183-191.  

Nias, J. (1985). Reference groups in primary teaching: Talking, listening and identity. In S. Ball & I. Goodson (Eds.), Teachers' lives and careers. (s. 105-119). London-Philadelphia: Falmer.  

Nias, J. (1996). Thinking about feeling: the emotions in teaching. Cambridge Journal of Education, 26(3), 293-306. https://doi.org/10.1080/0305764960260301  

Nonaka, I., & Krogh, G. (2009). Tacit knowledge and knowledge conversion: Controversy and advancement in organizational knowledge creation theory. Organization Science, 20(3), 635-652. https://doi.org/10.1287/orsc.1080.0412  

Oser, F., Dick, A., & Patry, J. (Eds.) (1992). Effective and responsible teaching. San Fransisco, CA: Jossey-Bass.  

Pajares, M. F. (1992). Teachers' Beliefs and Educational Research: Cleaning up a Messy Construct. Review of Educational Research, 62(3), 307-332. https://doi.org/10.3102/00346543062003307  

Patry, L.-L., Schwetz, H., & Gastager, A. (2000). Wissen und Handeln. Lehrerinnen und Lehrer verändern ihren Mathematikunterricht. Bildung und Erziehung, 53(3), 271-286. https://doi.org/10.7788/bue.2000.53.3.271  

Pauli, C., & Reusser, K. (2003). Unterrichtsskripts im schweizerischen und im deutschen Mathematikunterricht. Unterrichtswissenschaft, 31(3), 238-272.  

Pflaum, S. (2017). Mentoring beim Übergang vom Studium in den Beruf: Eine empirische Studie zu Erfolgfaktoren und wahrgenommenem Nutzen. Wiesbaden: Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-15644-2  

Phipps, S., & Borg, S. (2009). Exploring tensions between teachers' grammar teaching beliefs and practices. System: An International Journal of Educational Technology and Applied Linguistics, 37 (3), 380-390. https://doi.org/10.1016/j.system.2009.03.002  

Píšová, M., Hanušová, S., Kostková, K., Janíková, V., & Najvar, P. (2013) Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků). Brno: Masarykova univerzita.  

Polanyi, M. (2009). The tacit dimension. Chicago: University of Chicago Press.  

Polkinghorne, D. (1988). Narrative knowing and the human sciences. Albany, NY: State University of New York Press.  

Porubský, Š. (2007). Skúmanie subjektívnej teorie učitelky. In Š. Porubský, Učiteľ - diskurs - žiak. Osobnostno-sociálny model primárnej edukácie (s. 100-134). Banská Bystrica: Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela.  

Postman, N. (1999). Ubavit se k smrti. Praha: Mladá fronta.  

Prawat, R. S. (1992). Teachers' Beliefs about Teaching and Learning: A Constructivist Perspective. American Journal of Education, 100(3), 354-395. https://doi.org/10.1086/444021  

Průcha, J. (2009). Moderní pedagogika. 4., aktualizované vydání. Praha: Portál.  

Redecker, Ch., & Punie, Y. (2017). European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu. Dostupné z: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/european-framework-digital-competence-educators-digcompedu.  

Reininghaus, G. von, Castro, P. J., & Frisancho, S. (2013). School violence: subjective theories of academic advisory board members from six Chilean schools. Interdisciplinaria, 30(2), 219-234. https://doi.org/10.16888/interd.2013.30.2.3  

Riedel, J. (2003). Coaching für Führungskräfte. Wiesbaden: Dt. Universitätsverlag. https://doi.org/10.1007/978-3-322-89623-0  

Richardson, V., Anders, P., Tidwell, D., & Lloyd, C. (1992). The Relationship Between Teachers' Beliefs and Practices in Reading Comprehension Instruction. American Educational Research Journal, 28(3), 559-586. https://doi.org/10.3102/00028312028003559  

Rimm-Kaufman, S. E., Storm, M. D., Sawyer, B. E., Pianta, R. C., & LaParo, K. M. (2006). The Teacher Belief Q-Sort: A measure of teachers' priorities in relation to disciplinary practices, teaching practices, and beliefs about children. Journal of School Psychology, 44 (2), 141-165. https://doi.org/10.1016/j.jsp.2006.01.003  

Robinson, V. M., & Timperley, H. S. (2013). School improvement through theory engagement. A Developmental and Negotiated Approach to School Self-Evaluation (Advances in Program Evaluation, Volume 14) Emerald Group Publishing Limited, 14, 163-177. https://doi.org/10.1108/S1474-7863(2013)0000014010  

Rokeach, M. (1968). Beliefs, attitudes, and values: A theory of organization and change. San Francisco: Jossey-Bass.  

Rorty, R. (1996). Nahodilost, ironie, solidarita. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.  

Salomon, G. (1992). The changing role of the teacher: From information transmitter to orchestrator of teaching. In F. K. Oser, A. Dick, & J.-L. Patry (Eds.), Effective and responsible teaching: The new synthesis (pp. 37-49). San Francisco, CA: Jossey-Bass)  

Schank, R. C. & Abelson, R. Paul (1977): Scripts, Plans, Goals and Understanding. An Inquiry into Human Knowledge Structures. New York: John Wiley & Sons (The artificial intelligence series)  

Schmotz, Ch. (2009). Handlungsleitende Kognitionen beim Einsatz digitaler Medien. Eine Studie zu Überzeugungen und Skripts von Lehrerinnen und Lehrern (disertační práce). Berlin: Humboldt-Universität. Philosophische Fakultät IV. Dostupné z: http://edoc.hu-berlin.de/dissertationen/schmotz-christiane-2009-05-27/PDF/schmotz.pdf.  

Schön, D. (1983). The reflective practioneer, how professionals think in action. New York: Basic Books.  

Schön, D. (1987). Educating the Reflective Practitioner. San Francisco: Jossey-Bass.  

Schraw, G., & Olafson, L. (2015). Assesing Teachers' Beliefs. Challenges and Solutions. In H. Fives & M. G. Gill (Eds.), International handbook of research on teachers' beliefs. (e-publikace, nestránkováno), Abingdon-on-Thames: Routledge.  

Schutz, A. (1970). On phenomenology and social relations. Chicago: University of Chicago Press.  

Seebauer, R. (2007). Proměny subjektivních teorií u studentů učitelství od začátku studia do konce čtvrtého semestru. Pedagogická orientace, 17(3), 53-65.  

Sedláček, M., & Šeďová, K. (2015). Komunikace ve školní třídě a žákovské učení. Orbis scholae, 9(1), 83-101. https://doi.org/10.14712/23363177.2015.73  

Shae Mao, S. & Crosthwaite, P. (2019). Investigating written corrective feedback: (Mis)alignment of teachers' beliefs and practice. Journal of Second Language Writing, 45, September 2019, 46-60. https://doi.org/10.1016/j.jslw.2019.05.004  

Shulman, J. H. (Ed.) (1992). Case Methods in Teacher Education, New York: Teachers College Press, 1992.  

Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14. https://doi.org/10.3102/0013189X015002004  

Shulman, L. S. (1987). Knowledge and Teaching: Foundations of the new Reform. Harvard Educational Review, 57, 1-22. https://doi.org/10.17763/haer.57.1.j463w79r56455411  

Sinclair, J. M., & Couldhart, M. (1975). Towards an analysis of discourse: the English used by teachers and pupils. London: Oxford University Press.  

Skott, J. (2004). The forced autonomy of mathematics teachers. Educational Studies in Mathematics, 55(1-3), 227-257. https://doi.org/10.1023/B:EDUC.0000017670.35680.88  

Skott, J. (2015). The promises, problems and prospects of research on teachers' beliefs. In H. Fives & M. G. Gill (Eds.), International handbook of research on teachers' beliefs. (s. 13-30), Abingdon-  

on-Thames: Routledge.  

Slavík, J., Janík, T., Najvar, P., & Knecht, P. (2017). Transdisciplinární didaktika. O učitelském  

sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Brno: Masarykova univerzita.  

Song, Y., & Looi, C. (2012). Linking teacher beliefs, practices and student inquiry-based learning in a CSCL environment: A tale of two teachers. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning, 7(1), 129-159. https://doi.org/10.1007/s11412-011-9133-9  

Spilková, V. (2019). Přístupy k výuce pedagogiky v kontextu měnících se paradigmat v učitelském vzdělávání. Pedagogika, 69(3), 269-291. https://doi.org/10.14712/23362189.2019.1529  

Staněk, A. (2015). Didaktika společenských věd. In I. Stuchlíková, T. Janík, Z. Beneš, M. Bílek, K. Brücknerová, M. Černochová, … V. Žák, Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy (s. 327-360). Brno: Masarykova univerzita.  

Stanoev, M. (2013). Případová studie drogových kariér. In L. Gulová & R. Šíp (Eds.), Výzkumné metody v pedagogické praxi (s. 72-85). Praha: Grada.  

Stern Strom, M. (1994). Facing history and ourselves. Holocaust and human behaviour. Brookline,  

Massachusetts: Facing History and Ourselves National Foundation.  

Stuchlíková, I., Janík, T., Beneš, Z., Bílek, M., Brücknerová, K., Černochová, M. … Žák, V. (2015). Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy. Brno: Masarykova univerzita. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-7884-2015  

Sztajn P. (2003). Adapting reform ideas in different mathematics classrooms: Beliefs beyond mathematics. Journal of Mathematics Teacher Education, 6(1), 53-75. https://doi.org/10.1023/A:1022171531285  

Šalamounová, Z., Šeďová, K., Sedláček, M., & Švaříček, R. (2017). Problém účelnosti v dialogickém vyučování. Pedagogika, 67(3), 247-278. https://doi.org/10.14712/23362189.2017.768  

Šeďová, K., Švaříček, R., & Šalamounová, Z. (2012). Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál.  

Šíp, R., & Švec, V. (2013). Pojetí tacitních znalostí v paradigmatu sjednoceného pole. Pedagogická orientace, 23(5), 664-690. https://doi.org/10.5817/PedOr2013-5-664  

Švaříček, R., & Šeďová, K. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.  

Thomas, L., Rienties, B., Tuytens, M., Devosa, G, Kelchtermans, & G, Vanderlinde, R. (2020). Unpacking the dynamics of collegial networks in relation to beginning teachers' job attitudes. Research Papers in Education, DOI: 10.1080/02671522.2020.1736614. https://doi.org/10.1080/02671522.2020.1736614  

Timperley, H., Wilson, A., Barrar, H., & Fung, I. (2007). Teacher Professional Learning and Development. Best Evidence Synthesis Iteration [BES]. New Zealand Ministry of Education.  

Tomková, A. (2015). Princip izomorfismu v učitelské přípravě. Pedagogika, 65(1), 75-81.  

Trautwein, U., & Ludtke, O. (2007). Epistemological Beliefs, School Achievement, and College Major: A Large-Scale Longitudinal Study on the Impact of Certainty Beliefs. Contemporary Educational Psychology, 32(3), 348-366. https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2005.11.003  

Van Fleet, A. (1979). Learning to teach: The cultural transmission analogy. Journal of Thought, 14, 281-290.  

Volante, P., & Müller, M. (2006). Cambios en el discurso sobre resultados de aprendizaje en escuelas de bajo rendimiento y alta vulnerabilidad social. Rev. Pensamiento Educativo, 39(2), 205-224.  

Voynova, R., & Weber, J-M. (2017). Conscious and Unconscious Aspects of Teacher-Student Interactions within a High School for Young Adults. International Journal for Cross-Disciplinary Subjects in Education (IJCDSE), 8(3), 3140-3150. https://doi.org/10.20533/ijcdse.2042.6364.2017.0422  

Wahl, D. (1991). Handeln unter Druck. Weinheim: Deutscher Studien Verlag.  

Wiliam, D., & Leahy, S. (2015). Zavádění formativního hodnocení. Praktické techniky pro základní školy. Praha: EduLab.  

Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace