Integrating Physical Education and Geography. A Case Study of the Czech Republic, Slovenia and Denmark

Petr Vlček, Tatjana Resnik Planinc, Hana Svobodová, Søren Witzel Clausen a kol.
Anotace

Publikace „Integrating Physical Education and Geography“ je výstupem činnosti mezinárodní sítě C.A.L.M.A.Z, která se zabývá interdisciplinární spoluprací zeměpisu a TV. Autory publikace jsou zástupci univerzitních pracovišť v České republice, Slovinsku a Dánsku. Cílem publikace je představit, jak participující státy přistupují v jejich kurikulu ke kooperaci ve výuce zeměpisu a TV. Na tuto kooperaci je nahlíženo ze dvou hledisek – prostřednictvím komparace kurikulárních dokumentů je zjištěno, jestli a jak je tato kooperace zakotvena v teoretické rovině. Výsledky dotazníkového šetření s učiteli pak představují sondu do realizační formy kurikula. V závěru jsou diskutovány možné přístupy k integraci z pohledu kurikula jednotlivých států a jsou doplněny praktickými ukázkami.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8519-0
Velikost souboru 4.3 MiB
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8519-2016

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-8518-3
Formát 158 mm×225 mm
Počet stran 169
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Angličtina
Poznámka

Název česky: Integrace Tělesné výchovy a Geografie

Statistiky

Crossref Cited-by pro DOI:10.5817/CZ.MUNI.M210-8519-2016 (5)

1. Do they like geography? A study of Fijian high school students’ attitudes towards geography
Ravinesh Rohit Prasad, Mohammed Khalid Hassan
International Research in Geographical and Environmental Education  první strana: 1,  rok: 2024  
https://doi.org/10.1080/10382046.2024.2355029

2. Lower secondary intended curricula of science subjects and mathematics: a comparison of the Czech Republic, Estonia, Poland and Slovenia
Petr Kácovský, Tereza Jedličková, Radim Kuba, Marie Snětinová, Petra Surynková, Matěj Vrhel, Eva Stratilová Urválková
Journal of Curriculum Studies  ročník: 54,  číslo: 3,  první strana: 384,  rok: 2022  
https://doi.org/10.1080/00220272.2021.1978557

3. Strengthening Pupils’ Physical Activity through Outdoor Education
Radek Durna, Hana Svobodová
Studia sportiva  ročník: 14,  číslo: 2,  první strana: 26,  rok: 2020  
https://doi.org/10.5817/StS2020-2-3

4. Perspectives on geography education in the Czech National Curriculum
Michaela Spurná, Petr Knecht, Hana Svobodová
International Research in Geographical and Environmental Education  ročník: 30,  číslo: 2,  první strana: 164,  rok: 2021  
https://doi.org/10.1080/10382046.2020.1789807

5. Outdoor Education in Geography: A specific Educational Strategy
Hana Svobodová
ISBN 978-80-210-9522-9  rok: 2019  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9522-2019


Podobné publikace