Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problémů v učebnicích a ve výuce zeměpisu

Petr Knecht
Anotace

Rozvíjení kompetence k řešení problémů v současnosti představuje jeden ze základních cílů vzdělávání. Na příkladu zkoumání kvality učebních úloh publikace popisuje, zda a v jaké míře výuka zeměpisu na základních školách v Česku poskytuje žákům příležitosti řešit geografické problémy. První část knihy kromě jiného syntetizuje doposud izolované teoretické a empirické poznatky pedagogiky a psychologie týkající se didaktického využití řešení problémů. Ve druhé části knihy je popsán výzkum učebních úloh v učebnicích a ve výuce zeměpisu. Výsledky výzkumu jsou následně interpretovány na pozadí soudobých úvah o kvalitě (ve) vzdělávání. Kniha má ambici oslovit nejen čtenáře se zájmem o odpovědi na stanovené výzkumné otázky, ale klade si také za cíl přispět do diskuse o aktuálním stavu geografického vzdělávání a didaktiky geografie v Česku.

Petr Knecht
Autor
Více informací

E-kniha

ISBN-13 978-80-210-7652-5
Velikost souboru 8.3 MiB
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1., elektronické

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-7651-8
Formát 158 mm×225 mm
Počet stran 207
Rok vydání 2014
Pořadí vydání 1.
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-7652-2014

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Crossref Cited-by pro DOI:10.5817/CZ.MUNI.M210-7652-2014 (8)

1. Development of Competencies of Elementary School Pupils Using Educational Robotic Kits
Petr Coufal
The European Journal of Social & Behavioural Sciences  ročník: 27,  číslo: 1,  první strana: 31,  rok: 2020  
https://doi.org/10.15405/ejsbs.267

2. Analýza problémově orientovaných výukových situací ve výuce přírodovědy
Tereza Češková, Petr Knecht
ORBIS SCHOLAE  ročník: 2016,  číslo: 2,  první strana: 93,  rok: 2017  
https://doi.org/10.14712/23363177.2017.4

3. Interakce při řešení problémově orientovaných úloh ve výuce přírodovědy
Tereza Češková
ORBIS SCHOLAE  ročník: 14,  číslo: 1,  první strana: 49,  rok: 2020  
https://doi.org/10.14712/23363177.2020.3

4. A quality framework for assessing the designed curriculum – a basis for the Czech PE curriculum revision
Petr Vlček
AUC KINANTHROPOLOGICA  ročník: 56,  číslo: 1,  první strana: 47,  rok: 2020  
https://doi.org/10.14712/23366052.2020.6

5. Jakými strukturními prvky učebnic jsou prezentovány biomy světa? Výsledky obsahové analýzy českých učebnic geografie
Petr Trahorsch, Dominika Trhlíková
Geografická Revue  ročník: 17,  číslo: 1,  první strana: 4,  rok: 2021  
https://doi.org/10.24040/GR.2021.17.1.4-20

6. Výzkum interakce mezi spolužáky: přehled konverzačněanalytických studií
František Tůma, Linda Nepivodová, Nicola Fořtová
ORBIS SCHOLAE  ročník: 13,  číslo: 2,  první strana: 7,  rok: 2019  
https://doi.org/10.14712/23363177.2019.12

7. Didaktické kazuistiky výuky přírodopisu a biologie
Martin Jáč, Jitka Kopecká, Monika Morris, Olga Vránová
ISBN 978-80-244-5695-9  rok: 2019  
https://doi.org/10.5507/pdf.19.24456331

8. Badatelský přístup v technickém vzdělávání: Teorie a výzkum
Jiří Dostál, Mária Kožuchová
ISBN 978-80-244-4913-5  rok: 2016  
https://doi.org/10.5507/pdf.16.24449135


Podobné publikace