Produktivní kultura vyučování a učení v didaktických kazuistikách

Tomáš Janík, Jan Slavík, Tereza Češková a kol.
Anotace

Kniha představuje téma produktivní kultury učení a usazuje je do širšího didaktického kontextu. V první části jsou jakožto teoretický rámec představeny tři hlavní oblasti produktivní kultury učení: 1. jasnost, strukturovanost, soudržnost, 2. kognitivní aktivizace, instrumentalizace a semantizace obsahu, 3. podpůrné učební prostředí. Druhou část knihy tvoří 17 didaktických kazuistik zpracovaných týmy oborových didaktiků a učitelů v praxi. Cílem kazuistik je ilustrovat klíčové oblasti produktivní kultury učení.
 

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-280-0241-1
Počet stran 400
Rok vydání 2022
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0241-2022

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-280-0240-4
Formát
Počet stran 400
Rok vydání 2022
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Klíčová slova didaktické kazuistiky , produktivní kultura učení , didaktika
Jazyky Čeština
Reference

Baumert, J., Kunter, M., Blum, W., Brunner, M., Voss, T., Jordan, A., Klusmann, U., Krauss, S., Neubrand, M., & Tsai, Y.-M. (2010). Teachers' Mathematical Knowledge, Cognitive Activation in the Classroom, and Student Progress. American Educational Research Journal, 47(1), 133-180.
https://doi.org/10.3102/0002831209345157

Biesta, G. J. J. (2014). The beautiful risk of education. Paradigm Publishers.
https://doi.org/10.4324/9781315635866

Brusenbauch Meislová, M., Daniel, S., Folwarczný, R., Hájek, O., Lebeda, T., Lysek, J., & Žídková, M. (2018). Vliv složení třídy, metod uplatňovaných učitelem a využívání technologií na výsledky českých žáků - sekundární analýza PISA 2015. Česká školní inspekce.

Buty, C., Tiberghien, A., & Le Maréchal, J.-F. (2004). Learning hypotheses and associated tools to design and to analyse teaching-learning sequences. International Journal of Science Education, 26(5), 579-604.
https://doi.org/10.1080/09500690310001614735

Češková, T. (2020). Když potenciálně rozvíjející situace nerozvíjí: kritické didaktické incidenty v problémově orientované výuce. Pedagogika, 70(2), 197-223.
https://doi.org/10.14712/23362189.2020.1636

Gruehn, S. (1995). Vereinbarkeit kognitiver und nichtkognitiver Ziele im Unterricht. Zeitschrift für Pädagogik, 41(4), 531-553.

Gruschka, A. (2013). Verstehen fördern, Verstehen verhindern. In K. P. Liessmann, & K. Lacina (Eds.), Sackgassen der Bildungsreform (s. 25-36). Facultas.

Helme, S., & Clarke, D. (2001). Identifying cognitive engagement in the mathematics classroom. Mathematics Education Research Journal, 13(2), 133-153.
https://doi.org/10.1007/BF03217103

Hopmann, S. T. (2007). Restrained teaching: The common core of didaktik. European Educational Research Journal, 6(2), 109-124.
https://doi.org/10.2304/eerj.2007.6.2.109

Hošpesová, A. (2016). Badatelsky orientovaná výuka matematiky na 1. stupni základního vzdělávání. Orbis scholae, 10(2), 117-130.
https://doi.org/10.14712/23363177.2017.5

Chesebro, J. L. (2001). Using the research on teacher clarity to teach more clearly. Communication Teacher, 16(1), 3-15.

Janík, T. (2013). Od reformy kurikula k produktivní kultuře vyučování a učení. Pedagogická orientace, 23(5), 634-663.
https://doi.org/10.5817/PedOr2013-5-634

Janík, T., Slavík, J., Mužík, V., Trna, J., Janko, T., Lokajíčková, V., Lukavský, J., Minaříková, E., Sliacky, J., Šalamounová, Z., Šebestová, S., Vondrová, N., & Zlatníček, P. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Masarykova univerzita.

Janík, T., Slavík, J., Najvar, P., & Janíková, M. (2019). Shedding the content: Semantics of teaching burdened by didactic formalisms. Journal of Curriculum Studies, 51(2), 185-201.
https://doi.org/10.1080/00220272.2018.1552719

Klieme, E., Pauli, C., & Reusser, K. (2009). The Pythagoras study: Investigating effects of teaching and learning in Swiss and German mathematics classrooms. In T. Janík, & T. Seidel (Eds.), The power of video studies in investigating teaching and learning in the classroom (s. 137-160). Waxmann.

Klieme, E., Schümer, G., & Knoll, S. (2001). Mathematikunterricht in der Sekundarstufe I: Aufgabenkultur und Unterrichtsgestaltung. In E. Klieme, & J. Baumert (Eds.), TIMSS-Impulse für Schule und Unterricht (s. 43−57). Bundesministerium für Bildung und Forschung.

Kvasz, L. (2015). Inštrumentálny realizmus. Vyšehrad.

Laufková, V., & Novotná, K. (2014). Školní hodnocení z pohledu žáků. Orbis scholae, 8(1), 111-127.
https://doi.org/10.14712/23363177.2015.8

Lipowsky, F., Rakoczy, K., Pauli, C., Drollinger-Vetter, B., Klieme, E., & Reusser, K. (2009). Quality of geometry instruction and its short-term impact on students' understanding of the Pythagorean Theorem. Learning and instruction, 19(6), 527-537.
https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2008.11.001

Majcík, M. (2018). Postupy používané učiteli ve vztahu k žákovské chybě při interakci s celou třídou. Pedagogická orientace, 28(3), 472-495.
https://doi.org/10.5817/PedOr2018-3-472

Najvar, P. (2017). Zkoumání (kvality) výuky: srovnání dvou přístupů. Pedagogika, 67(3), 219-246.
https://doi.org/10.14712/23362189.2017.991

Najvar, P., Najvarová, V., Janík, T., & Šebestová, S. (2011). Videostudie v pedagogickém výzkumu. Paido.

Reusser, K. (2001). Unterricht zwischen Wissensvermittlung und Lernen lernen: Alte Sackgassen und neue Wege in der Bearbeitung eines pädagogischen Jahrhundertproblems. In K. Finkbeiner, & G. W. Schnaitmann (Eds.), Lehren und Lernen im Kontext empirischer Forschung und Fachdidaktik (s. 106-140). Auer Verlag.

Reusser, K. (2006). Konstruktivismus - vom epistemologischen Leitbegriff zur Erneuerung der didaktischen Kultur. In M. Baer, M. Fuchs, P. Füglister, K. Reusser, & H. Wyss (Eds.), Didaktik auf psychologischer Grundlage. Von Hans Aeblis kognitionspsychologischer Didaktik zur modernen Lehr-und Lernforschung (s. 151-168). Hep Verlag.

Rokos, L., & Vomáčková, V. (2017). Hodnocení efektivity badatelsky orientovaného vyučování v laboratorních pracích při výuce fyziologie člověka na základní škole a nižším stupni gymnázia. Scientia in educatione, 8(1), 32-45.
https://doi.org/10.14712/18047106.365

Seidel, T., Rimmele, R., & Prenzel, M. (2005). Clarity and coherence of lesson goals as a scaffold for student learning. Learning and instruction, 15(6), 539-556.
https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2005.08.004

Slavík, J., Janík, T., Najvar, P., & Knecht, P. (2017a). Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Masarykova univerzita.
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8569-2017

Slavík, J., Lukavský, J., Najvar, P., & Janík, T. (2015). Profesní soud o kvalitě výuky: předem a následně strukturovaná reflexe. Pedagogika, 65(1), 5-33.

Slavík, J., Uličná, K., Stará, J., & Najvar, P. (Eds.). (2017b). Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání. Masarykova univerzita.
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8768-2017

Šalamounová, Z., Šeďová, K., Sedláček, M., & Švaříček, R. (2017). Problém účelnosti v dialogickém vyučování. Pedagogika, 67(3), 247-278.
https://doi.org/10.14712/23362189.2017.768

Šeďová, K., & Šalamounová, Z. (2016). Dialogické vyučování jako realizace produktivní kultury vyučování a učení v literární výchově: jak iniciovat a udržovat změnu. Orbis schole, 10(2), 47-69.
https://doi.org/10.14712/23363177.2017.2

Šeďová, K., Švaříček, R., Makovská, Z., & Zounek, J. (2011). Dialogické struktury ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy. Pedagogika, 61(1), 13-34.

Šeďová, K., Švaříček, R., Sedláček, M., & Šalamounová, Z. (2014). On the way to dialogic teaching: Action research as a means to change classroom discourse. Studia Paedagogica, 19(4), 9-43.
https://doi.org/10.5817/SP2014-4-2

Terhart, E. (2003). Constructivism and teaching: a new paradigm in general didactics? Journal of curriculum studies, 35(1), 25-44.
https://doi.org/10.1080/00220270210163653

Titsworth, S., & Mazer, J. P. (2010). Clarity in teaching and learning: Conundrums, consequences, and opportunities. In D. L. Fassett, & J. T. Warren (Eds.), The SAGE handbook of communication and instruction, (s. 241-262). Sage.

Weinert, F. E. (1997). Lernkultur im Wandel. In E. Beck, T. Guldimann, & M. Zutavern (Eds.), Lernkultur im Wandel (s. 11-29). UVK Fachverlag.

Wiater, W. (2005). Die neue Lernkultur im Widerstreit der Meinungen. In E. M. Lanthaler, & R. Meraner (Eds.), Neue Lernkultur im Kindergarten und Schule (s. 46-62). Pädagogisches Institut.

Yin, R. K. (2017). Case study research and applications: Design and methods. Sage.

Blažková, R. (2017). Didaktika matematiky se zaměřením na specifické poruchy učení. Masarykova univerzita.
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8673-2017

Budínová, I. (2018). Přístupy nadaných žáků 1. a 2. stupně základní školy k řešení některých typů úloh v matematice. Masarykova univerzita.
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9216-2018

Ellemor-Collins, D., & Wright, R. (2009). Structuring numbers 1 to 20: Developing facile addition and subtraction. Mathematics Education Research Journal, 21(2), 50-75.
https://doi.org/10.1007/BF03217545

Feez, S. (2010). Montessori and early childhood. Sage.
https://doi.org/10.4135/9781446269343

Fuson, K. C., & Kwon, Y. (1992). Korean children's single-digit addition and subtraction: Number structured by ten. Journal for Research in Mathematics Education, 23(2), 148-165.
https://doi.org/10.2307/749498

Gaidoschik, M. (2015). Learning to compute without counting in first grade: A matter of patterns. Studia scientifica facultatis paedagogicae Universitas catholica Ružomberok, 14(2), 12-21.

Geary, D. C., & Hoard, M. K. (2005). Learning disabilities in arithmetic and mathematics: Theoretical and empirical perspectives. In J. I. D. Campbell (Ed.), Handbook of mathematical cognition (s. 253-267). Psychology Press.

Gray, E., & Tall, D. (1994). Duality, ambiguity and flexibility: A proceptual view of simple arithmetic. Journal for Research in Mathematics Education, 26(2), 115-141.
https://doi.org/10.2307/749505

Hejný, M. (2007). Budování matematických schémat. In A. Hošpesová, N. Stehlíková, & M. Tichá (Eds.), Cesty zdokonalování kultury ve vyučování matematice (s. 81-123). Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Hejný, M. (2014). Vyučování matematice orientované na budování schémat: aritmetika 1. stupně. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

Hiebert, J., & Lefevre, P. (1986). Conceptual and procedural knowledge in mathematics: An introductory analysis. In J. Hiebert (Ed.), Conceptual and procedural knowledge: The case of mathematics (s. 1-27). Erlbaum.

Hoffman B., Schraw G., & McCrudden M.T. (2012). Cognitive efficiency. In N. M. Seel (Ed.), Encyclopedia of the Sciences of Learning (s. 590-593). Springer.
https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1428-6_353

Hruša, K. (Ed.). (1962). Metodika počtů pro pedagogické instituty 2. SPN.

Janík, T., Slavík, J., Mužík, V., Trna, J., Janko, T., Lokajíčková, V., Lukavský, J., Minaříková, E., Sliacky, J., Šalamounová, Z., Šebestová, S., Vondrová, N., & Zlatníček, P. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Masarykova univerzita.

Jonsson, B., Norqvist, M., Liljekvist, Y., & Lithner, J. (2014). Learning mathematics through algoritmic and creative reasoning. Journal of Mathematical Behavior, 36, 20-32.
https://doi.org/10.1016/j.jmathb.2014.08.003

Kahneman, D. (1973). Attention and effort. Prentice-Hall.

Lukesch, H. (2001). Psychologie des Lernens und Lehrens. S. Roderer Verlag.

Mareš, J. (2015). Tvorba případových studií pro výzkumné účely. Pedagogika, 65(2), 113-142.

Murata, A., & Fuson, K. (2001). Learning paths to 5- and 10-structured understanding of quantity: Addition and subtraction solution strategies of Japanese children. In R. Speiser, C. S. Maher, & C. Walter (Eds.), Proceedings of the Twenty-Third Annual Meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Vol. 2 (s. 639-646). ERIC Clearinghouse for Science, Mathematics, and Environmental Education.

Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. L., Loftus, G. R., & Wagenaar, W. A. (2012). Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Portál.

Pavlíčková, L. (2018). Poruchy matematických schopností žáků s dyskalkulií a jejich vliv na řešení učebních úloh ve fyzice a matematice. Masarykova univerzita.
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9091-2018

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (2017). MŠMT.

Sharma, M. C. (2015). Numbersense: A window into dyscalculia and other mathematics difficulties. In S. Chinn (Ed.), The Routledge international handbook of dyscalculia and mathematical learning difficulties (s. 277-291). Routledge.

Slavík, J., Janík, T., Najvar, P., & Knecht, P. (2017a). Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Masarykova univerzita.
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8569-2017

Slavík, J., Stará, J., Uličná, K., & Najvar, P. (Eds.). (2017b). Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání. Masarykova univerzita
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8768-2017

Adetula, L. O. (1990). Language factor: Does it affect children's performance on word problems? Educational studies in mathematics, 21(4), 351-365.
https://doi.org/10.1007/BF00304263

Blažková, R. (2017). Didaktika matematiky se zaměřením na specifické poruchy učení. MU.
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8673-2017

Budínová, I., & Janík, T. (2021). Children with reduced cognitive efficiency and addition of natural numbers up to 20: A case study. Journal of Elemetary Education, 14(2), 125-148.
https://doi.org/10.18690/rei.14.2.125-148.2021

Caviola, S., & Lucangeli, D. (2015). Lights and shadows of mental arithmetic: Analysis of cognitive processes in typical and atypical development. In S. Chinn (Ed.), The Routledge international handbook of dyscalculia and mathematical learning difficulties. (s. 304-314). Routledge.

Divíšek, J. (1989). Didaktika matematiky pro učitelství 1. stupně ZŠ. SPN.

Fauconnier, G., Turner, M. (2002). The way we think. Conceptual blending and the mind's hidden complexities. Basic Books.

Hejný, M. (2014). Vyučování matematice orientované na budování schémat: aritmetika 1. stupně. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

Hiebert, J., & Lefevre, P. (1986). Conceptual and procedural knowledge in mathematics: An introductory analysis. In J. Hiebert (Ed.), Conceptual and procedural knowledge: The case of mathematics (s. 1-27). Lawrence Erlbaum Associates.

Chinn, S. (2019). Math learning difficulties, dyslexia and dyscalculia. Jassica Kingsley Publishers.

Janík, T., Slavík, J., Mužík, V., Trna, J., Janko, T., Lokajíčková, V., Lukavský J., Minaříková E., Sliacky, J., Šalamounová Z., Šebestová S., Vondrová N., & Zlatníček P. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání:obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. MU.

Jonsson, B., Norqvist, M., Liljekvist, Y., & Lithner, J. (2014). Learning mathematics through algoritmic and creative reasoning. Journal of Mathematical Behavior, 36, 20-32.
https://doi.org/10.1016/j.jmathb.2014.08.003

Ma, L. (2021). Znát a učit elementární matematiku. Academia.

Mikulášková, J. (2017). Comenia Script očima učitelů základních škol [Diplomová práce]. MU.

Pokorná, V. (1997). Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení. Portál.

Sharma, M. C. (2015). Numbersense: A window into dyscalculia and other mathematics difficulties. In S. Chinn (Ed.), The Routledge international handbook of dyscalculia and mathematical learning difficulties.(s. 277-291). Routledge.

Slavík, J. Chrz, V., & Štech, S. (2013). Tvorba jako způsob poznávání. Karolinum.

Slavík, J., Janík, T., Najvar, P., & Knecht, P. (2017a). Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. MU.
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8569-2017

Slavík, J., Stará, J., Uličná, K., & Najvar, P. (Eds.). (2017b). Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání. MU.
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8768-2017

Davidová, E. (2005). Řešení planimetrických konstrukčních úloh. Studijní opora distančního vzdělávání. Gymnázium Ostrava-Poruba.

Herman, J. (2010). Matematika - Trojúhelníky a čtyřúhelníky. Prometheus.

Chytrý, V., Říčan, J., Eisenmann, P., & Medová, J. (2020). Metacognitive knowledge and mathematical intelligence-Two significant factors influencing school performance. Mathematics, 8(6), 969.
https://doi.org/10.3390/math8060969

Janík, T., Slavík, J., Mužík, V., Trna, J., Janko, T., Lokajíčková, V., Minaříková, E., Lukavský, J., Sliacky, J., Šalamounová, Z., Šebestová, S., Vondrová, N., & Zlatníček, P. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání:obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Masarykova univerzita.

Knížák, P. (2015). Přehled učebnic matematiky pro ZŠ a jejich analýza v kontextu osnov v 2. polovině 20. století [Diplomová práce, Západočeská univerzita v Plzni]. https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/19825/1/DP%20Pavel%20Knizak%20-%20Analyza%20ucebnic%20matematiky.pdf

Leischner, P. (2012). Metody řešení planimetrických úloh. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/m/MRG/plani.pdf

Maška, O. (1967). Řešené úlohy z matematiky: planimetrie. SNTL.

Polák, J. (2008). Přehled středoškolské matematiky. Prometheus.

Pomykalová, E. (2008). Matematika pro gymnázia - Planimetrie. Prometheus.

Rendl, M., & Vondrová, N. (2014). Kritická místa v matematice u českých žáků na základě výsledků šetření TIMSS 2007. Pedagogická orientace, 24(1), 22-57.
https://doi.org/10.5817/PedOr2014-1-22

Rendl, M., Vondrová, N., Hříbková, L., Jirotková, D., Kloboučková, J., Kvasz, L., Páchová, A., Pavelková, I., Smetáčková, I., Tauchmanová, E., & Žalská, J. (2014). Kritická místa matematiky na základní škole očima učitelů. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.

Sedláček, J. (Ed.). (1981). Slovník školské matematiky. Státní pedagogické nakladatelství.

Shipman, B. A. (2013). On the meaning of uniqueness. PRIMUS, 23(3), 224-233.
https://doi.org/10.1080/10511970.2012.718730

Veseláková, J. (2020). Historie matematických pojmů v českých základních školách od roku 1850 [Diplomová práce PF MU]. https://is.muni.cz/th/c1ipa/DP_JanaVeselakova.pdf

Vondra, J., Gazárková, D., Melicharová, S., Vokřínek, R., & Květoňová, M. (2020). Matematika pro střední školy. 3. díl, Planimetrie. Didaktis.

Voráčová, E. (Ed.). (2012). Atlas geometrie. Academia.

Weisstein, E. W. (n.d.). Kobon Triangle. Math World - Wolfram Web Resource. https://mathworld.wolfram.com/KobonTriangle.html

Armstrong, M. (2009). Odměňování pracovníků. Grada Publishing.

Ausubel, D. P. (1968). Educational psychology: A cognitive view. Holt, Rinehart & Winston.

Baťa, T. (1932). Úvahy a projevy. Svazek I. Mé začátky. "Zlín" A. Cekota.

Bělohlávek, F., Košťan, P., & Šuler, O. (2006). Management (1. vyd.). Computer Press.

Casselman, B. L., & Atwood Ch. H. (2017). Improving general chemistry course performance through online homework-based metacognitive training. Journal of Chemical Education, 94(12), 1811-1821.
https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.7b00298

de Shazer, S., Dolan, Y., Korman, H., McCollum, E., Trepper, T., & Berg, I. K. (2007). More than miracles: The state of the art of solution-focused brief therapy. Haworth Press.

Denton, J. J., & Seymour, J. A. G. (1978). The influence of unit pacing and mastery learning strategies on the acquisition of higher order intellectual skills. The Journal of Educational Research, 71(5), 267-271.
https://doi.org/10.1080/00220671.1978.10885086

Drucker, P. F., & Maciariello, J. (2006). Drucker na každý den. 366 zamyšlení a podnětů, jak dělat správné věci. Management Press.

Fletcher-Wood, H. (2021). Responzivní výuka: kognitivní vědy a formativní hodnocení v praxi. Euromedia Group.

Fenstermacher, G. D., & Soltis, J. F. (2004). Approaches to teaching. Teacher College Press.

García, F. C., García, Á., Berdén, A. B. G., Pichardo, M. C., & Justicia F. (2014). The effects of question generation training on metacognitive knowledge, self regulation and learning approaches in Science. Psicothema, 26(3), 385-390.

Chesebro, J. L., & McCroskey, J. C. (2001). The relationship of teacher clarity and immediacy with student state receiver apprehension, affect, and cognitive learning. Communication Education, 50(1), 59-68.
https://doi.org/10.1080/03634520109379232

Jáč, M. (2017). Pozorování a porovnávání ve výuce přírodopisu. In J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, & P. Najvar (Eds.). Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (s. 267-282). Masarykova univerzita.

Jáč, M., Kopecká, J., Morris, M., & Vránová, O. (2019). Didaktické kazuistiky výuky přírodopisu a biologie. Univerzita Palackého v Olomouci.
https://doi.org/10.5507/pdf.19.24456331

Janík, T. (2012) Kvalita výuky: vymezení pojmu a způsobů jeho užívání. Pedagogika, 62(3), 244-261.

Janík, T., Slavík, J., Lokajíčková, V., Bendová, A., Gažová, K., Horáčková, M., Janoušová, I., Pavlíčková, L., Ševčíková, K., Vlčková, J., & Ziembová, L. (2014). Školní vzdělávání: učitel - vyučování, žák - učení. Masarykova univerzita.
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-7836-2014

Janík, T., Slavík, J., Mužík, V., Trna, J., Janko, T., Lokajíčková, V., Minaříková, E., Lukavský, J., Sliacky, J., Šalamounová, Z., Šebestová, S., Vondrová, N., & Zlatníček, P. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Masarykova univerzita.

Klusák, A. (2017). Příklady využití černé schránky ve výuce fyziky na základní škole [Závěrečná práce]. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta.

Kotrba, T., & Lacina, L. (2007). Praktické využití aktivizačních metod ve výuce. Barrister & Principal.

Kosíková, V. (2011). Psychologie ve vzdělávání a její psychodidaktické aspekty (1. vydání). Grada.

Kurzweil, R. (2017, 20. března). Ray Kurzweil claims singularity will happen by 2045. https://www. kurzweilai.net/futurism-ray-kurzweil-claims-singularity-will-happen-by-2045

Labov, W. (1997). Some further steps in narrative analysis. Journal of Narrative & Life History, 7(1-4), 395-415.
https://doi.org/10.1075/jnlh.7.49som

Linhart, J. (1996). Velký sociologický slovník. Karolinum.

Lokajíčková, V. (2014). Metakognice - vymezení pojmu a jeho uchopení v kontextu výuky. Pedagogika, 64(3), 287-306.

McCormick, C. B. (2003). Metacognition and learning. In W. M. Reynolds & G. E. Miller (Eds.), Handbook of psychology: Educational psychology (s. 79-102). John Wiley & Sons, Inc. MÚVS ČVUT. (2022, 16. prosince). N0413A050002 Projektové řízení inovací. https://www.muvs.cvut.cz/zajemci-o-studium/navazujici-magisterske-studium/?gclid=EAIaIQob-ChMIwdf30NbU9QIV5AyLCh2mQwgYEAAYASAAEgKGf_D_BwE

Neuhaus, B., & Vogt, H. (2008). Qualität der Lehrerausbildung und des Biologieunterrichts aus der Sicht von Biologielehrkräften. MNU, 61(5), 266-272.

Plamínek, J. (2000). Synergický management: vedení, spolupráce a konflikty lidí ve firmách a týmech. Argo. Plamínek, J. (2009). Týmová spolupráce a hodnocení lidí. Grada.

Průcha, J. (2013). Moderní pedagogika (5. vyd.). Portál.

Robbins, S., & Coulter, M. (2004). Management. Grada.

Říčan, J. (2017). Způsoby zjišťování úrovně metakognitivních znalostí: kvantitativní vs. Kvalitativní standard. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání, 1(1), 67-85.

Seidel, T., Rimmele, R., & Prenzel, P. (2005). Clarity and coherence of lesson goals as a scaffold for student learning. Learning and Instruction, 15(6), 539-556.
https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2005.08.004

Slavík, J., Jindřich L., & Hajdušková, L. (2010). Konceptová analýza výuky: didaktické poznatky z výzkumu reflexí studentů učitelství výtvarné výchovy. Pedagogická orientace, 20(4), 68-90.

Slavík, J., Tomáš J., Najvar P., & Knecht, P. (2017). Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Masarykova univerzita.
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8569-2017

Slavík, J., Hajerová Műllerová, L., & Soukupová, P. (2020). Reflexe a hodnocení kvality výuky (1. vyd.). Západočeská univerzita v Plzni.

Šikýř, M., Tomešková, K., & Chmielová Dalajková, I. (2022). Systémy řízení lidí v organizaci. České vysoké učení technické v Praze.

Škoda, J., & Doulík, P. (2011). Psychodidaktika: metody efektivního a smysluplného učení a vyučování. Grada.

Tomešková, K., & Svoboda, P. (2022). Introduction of a coaching approach to online teaching as a support of sommunicative completence of teachers and students from a didactic point of view. In P. Adamec, M. Šimáně & M. Miškelová (Eds.), Trends and competencies in vocational education. SCIEMCEE, 128-162.

Uzzi, B., & Spiro, J. (2005). Collaboration and creativity: The small world problem. American Journal of Sociology, 111(2), 447-504.
https://doi.org/10.1086/432782

Váchová, K. (2020, 27. října). Holistický management v praxi. https://www.byzmag.cz/holistickymanagement-v-praxi

von Ehrenfels, Ch. (1890). Über Gestaltqualitäten. Quelle: Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie, 13, 249-292.

Wadouh, J., Snadmann, A., & Nuehaus, B. (2009). Vernetzung im Biologieunterricht - deskriptive Befunde einer Videostudie. Zeitschrift fur Didaktik der Naturwissenschaften, 15, 69-82.

Wittrock, M. C. (1991). Generative teaching of comprehension. The Elementary School Journal, 92(2), 169-184.
https://doi.org/10.1086/461686

Zatloukal, L. (2009). "Zázračná otázka" a její využití v krátké terapii. Psychoterapie, 3(3-4), 179-191.

Abrahams, I., & Millar, R. (2008). Does practical work really work? A study of the effectiveness of practical work as a teaching and learning method in school science. International Journal of Science Education, 30(14), 1945-1969.
https://doi.org/10.1080/09500690701749305

Fisher, K. M., Williams, K. S., & Lineback, J. E. (2011). Osmosis and diffusion conceptual assessment. CBE-Life Sciences Education, 10(4), 418-429.
https://doi.org/10.1187/cbe.11-04-0038

Fisherman (2012). Mind, education, and active content. In C. W. Ruitenberg (Ed.), Philosophy of Education (s. 163−171). Philosophy and Education Society.

Freeman, S., Eddy, S. L., McDonough, M., Smith, M. K., Okoroafor, N., Jordt, H., & Wenderoth, M. P. (2014). Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(23), 8410-8415.
https://doi.org/10.1073/pnas.1319030111

Hendl, J. (2012). Přehled statistických metod. Analýza a metaanalýzy dat. Portál.

Christianson, R. G., & Fisher, K. M. (1999). Comparison of student learning about diffusion and osmosis in constructivist and traditional classrooms. International Journal of Science Education, 21(6), 687-698.
https://doi.org/10.1080/095006999290516

Jáč, M. (2017a). Pozorování a porovnávání ve výuce přírodopisu. In J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, & P. Najvar (Eds.), Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (s. 267-282). MUNI.

Jáč, M. (2017b). Proteosyntéza eukaryot: hledání cesty od znalosti pojmů k hlubšímu porozumění buněčným procesům ve výuce biologie. In J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, & P. Najvar (Eds.), Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (s. 283-308). MUNI.

Jáč, M., Kopecká, J., Morris, M., & Vránová, O. (2019). Didaktické kazuistiky výuky přírodopisu a biologie. Univerzita Palackého v Olomouci.
https://doi.org/10.5507/pdf.19.24456331

Janík, T., Slavík, J., Mužík, V., Trna, J., Janko, T., Lokajíčková, V., Minaříková, E., Lukavský, J., Sliacky, J., Šalamounová, Z., Šebestová, S., Vondrová, N., & Zlatníček, P. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. MUNI.

Kincl, L., Kincl, M., & Jarklová, J. (2006). Biologie rostlin. Nakladatelství Fortuna.

Knight, J. K., & Wood, W. B. (2005). Teaching more by lecturing less. Cell Biology Education, 4(4), 298-310.
https://doi.org/10.1187/05-06-0082

Kožnarová, K. (2011a). Virtuální hospitace - Biologie: Osmotické jevy v buňce. Metodický portál: Články. https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/10321/virtualni-hospitace-biologie-osmoticke-jevy-v-bunce.html

Kožnarová, K. (2011b). Virtuální hospitace - Biologie: Osmotické jevy v buňce. Autoevaluace. Metodický portál: Články. https://clanky.rvp.cz/clanky/download-attachment?file_id=10247

Kožnarová, K. (2011c). Virtuální hospitace - Biologie: Osmotické jevy v buňce. Pracovní list. Metodický portál: Články. https://clanky.rvp.cz/clanky/download-attachment?file_id=10245

Kubát, K., Kalina, T., Kováč, J., Kubátová, D., Prach, K., & Urban, Z. (1998). Botanika. Scientia. Minaříková, E. (2013). Anglický jazyk: Blogging aneb hádáním (se) k rozvíjení klíčových kompetencí. In T. Janík (Ed.), Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (s. 259-266). Masarykova univerzita.

Najvar, P., Minaříková, E., & Píšová, M. (2011). Hospitační videostudie anglického jazyka: Blogging. In T. Janík (Ed.), Kurikulární reforma na gymnáziích: od virtuálních hospitací k videostudiím (s. 127-134). Národní ústav pro vzdělávání.

Odom, A. L. (1995). Secondary & college biology students' misconceptions about diffusion & osmosis. The American Biology Teacher, 57(7), 409-415.
https://doi.org/10.2307/4450030

Odom, A. L., & Barrow, L. H. (1995). Development and application of a two‐tier diagnostic test measuring college biology students' understanding of diffusion and osmosis after a course of instruction. Journal of Research in Science Teaching, 32(1), 45-61.
https://doi.org/10.1002/tea.3660320106

Odom, A. L., & Barrow, L. H. (2007). High school biology students' knowledge and certainty about diffusion and osmosis concepts. School Science and Mathematics, 107(3), 94-101.
https://doi.org/10.1111/j.1949-8594.2007.tb17775.x

Odom, A. L., Barrow, L. H., & Romine, W. L. (2017). Teaching osmosis to biology students. The American Biology Teacher, 79(6), 473-479.
https://doi.org/10.1525/abt.2017.79.6.473

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. (2007). VÚP. http://www. nuv. cz/file/159

Reinke, N. B., Kynn, M., & Parkinson, A. L. (2019). conceptual understanding of osmosis and diffusion by australian first-year biology students. International Journal of Innovation in Science and Mathematics Education, 27(9), 17-33.
https://doi.org/10.30722/IJISME.27.09.002

Slavík, J. (2011). Hospitační videostudie biologie: Taxonomie měkkýšů. In T. Janík (Ed.), Kurikulární reforma na gymnáziích: od virtuálních hospitací k videostudiím (s. 120-127). NÚPV.
https://doi.org/10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-61

Slavík J. (2013). Taxonomie měkkýšů aneb jak stavba těla odpovídá životnímu prostředí In T. Janík (Ed.), Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (s. 294-302). MUNI.

Slavík, J., Janík, T., Najvar, P., & Knecht, P. (2017). Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. MUNI
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8569-2017

Slavík, J., Janík, T., Kohout, J., Češková, T., Mentlík, P., & Najvar, P. (2021). K teorii aktivního vzdělávacího obsahu v transdidaktickém pojetí. Orbis Scholae, 15(1), 9-36.
https://doi.org/10.14712/23363177.2021.8

Šeďová, K., Švaříček, R., Sedláček, M., & Šalamounová, Z. (2016). Jak se učitelé učí: cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování. MUNI.

Švaříček, R. (2011). Funkce učitelských otázek ve výukové komunikaci na druhém stupni základních škol. Studia paedagogica, 16(1), 9-46.

Švecová, Z. (2011). Virtuální hospitace v projektu Kurikulum G. In T. Janík (Ed.), Kurikulární reforma na gymnáziích od virtuálních hospitací k videostudiím (s. 63-86). NÚPV.

Tkadlec, E. (2011). Strategie a metody vědecké práce v přírodních vědách. Filozofické názory a komunikační dovednosti. Univerzita Palackého v Olomouci.

Votápková, D., Vašíčková, R., Svobodová, H., & Semeráková, B. (2013). Průvodce pro učitele badatelsky orientovaným vyučováním. Sdružení TEREZA.

Votrubová, O. (2015). Anatomie rostlin. Karolinum.

Závodská, R. (2006). Biologie buněk. Scientia.

Engzell, P., Frey, A., & Verhagen, M. D. (2021). Learning loss due to school closures during the COVID-19 Pandemic. Proceedings of the National Academy of Sciences, 118(17), e2022376118.
https://doi.org/10.1073/pnas.2022376118

Fisherman, D. (2012). Mind, education, and active content. In C. W. Ruitenberg (Ed.), Philosophy of education (s. 163−171). Philosophy and Education Society.

Freeman, S., Eddy, S. L., McDonough, M., Smith, M. K., Okoroafor, N., Jordt, H., & Wenderoth, M. P. (2014). Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(23), 8410-8415.
https://doi.org/10.1073/pnas.1319030111

Janík, T. (2013). Od reformy kurikula k produktivní kultuře vyučování a učení. Pedagogická orientace, 23(5), 634-663.
https://doi.org/10.5817/PedOr2013-5-634

Janík, T., Slavík, J., Mužík, V., Trna, J., Janko, T., Lokajíčková, V., Minaříková, E., Lukavský, J., Sliacky, J., Šalamounová, Z., Šebestová, S., Vondrová, N., & Zlatníček, P. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání:obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Masarykova univerzita.

Knight, J. K., & Wood, W. B. (2005). Teaching more by lecturing less. Cell Biology Education, 4(4), 298-310.
https://doi.org/10.1187/05-06-0082

Kohout, J., Buršíková, D., Frank, J., Lukavský, J., Masopust, P., Motlíková, I., Rohlíková, L., Slavík, J., Stacke, V., Vejvodová, J., & Voltrová, M. (2021). Efektivita distanční výuky během pandemie covid-19. Inovace a technologie ve vzdělávání, 4(2), 4-14.

Kriz, W. C. (2020). Gaming in the time of COVID-19. Simulation & Gaming, 51(4), 403-410.
https://doi.org/10.1177/1046878120931602

Lean, J., Moizer, J., Towler, M., & Abbey, C. (2006). Simulations and games: Use and barriers in higher education. Active Learning in Higher Education, 7(3), 227-242.
https://doi.org/10.1177/1469787406069056

Martínková, M., Eger, P., Klečka, V., Blažek, V., Blažková, Š. D., & Krysanova, V. (2012). Simulation games on flood operational management: A tool for the integrated strategy of flood control. T. G. Masaryk Water Research Institute.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (2022). MŠMT. http://www.nuv.cz/file/159

Reimers, F. M. (2022). Learning from a pandemic. The impact of COVID-19 on education around the world. In F. M. Reimers (Ed.), Primary and Secondary Education during COVID-19 (s. 1-37). Springer. Rusca, M., Heun, J., & Schwartz, K. (2012). Water management simulation games and the construction of knowledge. Hydrology and Earth System Sciences, 16(8), 2749-2757.
https://doi.org/10.5194/hess-16-2749-2012

Satrapa, L., Fošumpaur, P., & Horský, M. (2006). Možnosti a ekonomická efektivnost protipovodňových opatření. Urbanismus a územní rozvoj, 9(5), 25-30.

Sauvé, L., Renaud, L., Kaufman, D., & Marquis, J. S. (2007). Distinguishing between games and simulations: A systematic review. Journal of Educational Technology & Society, 10(3), 247-256.

Slavík, J., Janík, T., Najvar, P., & Knecht, P. (2017). Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Masarykova univerzita.
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8569-2017

Slavík, J., Janík, T., Kohout, J., Češková, T., Mentlík, P., & Najvar, P. (2021). K teorii aktivního vzdělávacího obsahu v transdidaktickém pojetí. Orbis Scholae, 15(1), 9-36.
https://doi.org/10.14712/23363177.2021.8

Šeďová, K., Švaříček, R., Sedláček, M., & Šalamounová, Z. (2016). Jak se učitelé učí: cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování. Masarykova univerzita.

Švaříček, R. (2011). Funkce učitelských otázek ve výukové komunikaci na druhém stupni základních škol. Studia paedagogica, 16(1), 9-46.

Taillandier, F., & Adam, C. (2018). Games ready to use: A serious game for teaching natural risk management. Simulation & Gaming, 49(4), 441-470.
https://doi.org/10.1177/1046878118770217

Čechová, M. (1982). Teorie a praxe vyučování českému jazyku na gymnáziu. Univerzita Karlova.

Čechová, M. (1985). Vyučování slohu. SPN.

Čechová, M. (2011/2012). Zrušíme nejen větné rozbory? Český jazyk a literatura, 62(5), 237-241.

Čechová, M., Krčmová, M., & Minářová, E. (2008). Současná stylistika. NLN.

Čechová, M., & Styblík, V. (1998). Čeština a její vyučování. SPN.

Češková, T. (2020). Výukové situace rozvíjející kompetenci k řešení problémů. Pedagogika, 66(5),

530-548.

Derewianka, B., & Jones, P. (2010). From traditional grammar to functional grammar: Bridging the divide. NALDIC Quarterly, 8(1), 6-17.

Fearn, L., & Farnan, N. (2007). When is a verb? Using functional grammar to teach writing. Journal of Basic Writing, 26(1), 1-26.
https://doi.org/10.37514/JBW-J.2007.26.1.05

Fogel, H., & Ehri, L. C. (2000). Teaching elementary students who speak black English vernacular to write in Standard English: Effects of dialect transformation practice. Contemporary Educational Psychology, 25(2), 212-235.
https://doi.org/10.1006/ceps.1999.1002

Hausenblas, K. (1965/1966). Větný rozbor, nebo nalepování vinětek? Český jazyk a literatura, 16(3), 207-213.

Hejný, M., & Rybárová, J. (1984). Pojmotvorný proces vo vyučovaní matematiky. Pedagogika, 34(5), 599-611.

Hlavsa, Z. (1982/1983). Nový pohled na skladbu a vyučování českému jazyku. Český jazyk a literatura, 33(3), 120-129.

Hoffmannová, J., Homoláč, J., Chvalovská, E., Jílková, L., Kaderka, P., Mareš, P., & Mrázková, K. (2016). Stylistika mluvené a psané češtiny. Academia.

Hrbáček, J. (1999/2000). Text a jeho rozbor ve škole. Český jazyk a literatura, 50(5-6), 109-116.

Janík, T. (2013). Od reformy kurikula k produktivní kultuře vyučování a učení. Pedagogická orientace,23(5), 634-663.
https://doi.org/10.5817/PedOr2013-5-634

Janík, T., Slavík, J., Mužík, V., Trna, J., Janko, T., Lokajíčková, V., Lukavský J., Minaříková E., Sliacky J., Šalamounová Z., Šebestová S., Vondrová N., & Zlatníček P. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Masarykova univerzita.

Jelínek, J. (1980). Úvod do teorie vyučování českému jazyku. SPN.

Kesselová, J. (2019). Mluvnice ve výuce slovenštiny u žáků staršího školního věku. In S. Štěpáník (Ed.), Vztah jazyka a komunikace v česko-slovensko-polské didaktické reflexi (s. 101-119). Karolinum.

Kovalčíková, I., Ropovík, J., Ferjenčík, J., Liptáková, Ľ., Klimovič, M., Demko, M., Bobáková, M., Slavkovská, M., Kresila, J., Prídavková, A., & Brajerčík, J. (2016). Diagnostika a stimulácia kognitívnych a exekutívnych funkcií žiaka v mladšom školskom veku. Vydavateľstvo Prešovskej univerzity.

Krausová, Z., & Teršová, R. (2004). Český jazyk 7: učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Fraus.

Liptáková, Ľ. (2012). Kognitívne aspekty vyučovania materinského jazyka v primárnej edukácii. Pedagogická fakulta Prešovské univerzity v Prešově.

Liptáková, Ľ. (Ed.). (2011). Integrovaná didaktika slovenského jazyka a literatury pre primarne vzdelavanie. Pedagogická fakulta Prešovské univerzity v Prešově.

Locke, T. (Ed.). (2010). Beyond the grammar wars: A resource for teachers and students on developing language knowledge in the English/literacy classroom. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9780203854358

Myhill, D. (2016). The effectiveness of explicit language teaching: Evidence from the research. In M. Giovanelli, & D. Clayton (Eds.), Knowing about language (s. 36-47). Routledge.

Myhill, D. (2018). Grammar as a meaning-making resource for improving writing. L1-Educational Studies in Language and Literature, 18, 1-21.
https://doi.org/10.17239/L1ESLL-2018.18.04.04

Myhill, D., Jones, S., Lines, H., & Watson, A. (2012). Re-thinking grammar: The impact of embedded grammar teaching on students' writing and students' metalinguistic understanding. Research Papers in Education, 27(2), 1-28.
https://doi.org/10.1080/02671522.2011.637640

Nocoń, J. (2010). Uczenie o języku polskim po 1998 roku - programy i koncepcje dydaktyczne. In J. Nocoń, & E. Łucka-Zając (Eds.), Uczeń w świecie języka i tekstów (s. 27-37). Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Prouzová, R. (2010). Funkce přirozeného jazyka v procesu vzdělávání. Via lucis.

Průcha, J. (1978). Jazykové vzdělání: analýza a prognóza systému. Academia.

Ribas, T., Fontich, X., & Guasch, O. (Eds.). (2014). Grammar at school: Research on metalinguistsic activity in language education. P. I. E. Peter Lang.
https://doi.org/10.3726/978-3-0352-6490-6

Slavík, J., Janík, T., Najvar, P., & Knecht, P. (2017). Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Masarykova univerzita.
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8569-2017

Svoboda, K. (1956). Několik metodických poznámek k probírání větných dvojic. Český jazyk, 6(2), 50-60.

Svoboda, K. (1957). Základní myšlenkové procesy a jejich rozvíjení při vyučování mateřskému jazyku. Český jazyk, 7(7), 252-258; 287-300.

Svoboda, K. (1975). Stylizační výcvik ve spisovné češtině a rozvoj myšlení: syntax a slovník. SPN.

Svoboda, K. (1977). Didaktika českého jazyka a slohu. SPN.

Szymańska, M. (2016). Między nauką o języku a rozwijaniem języka. Koncepcje kształcenia językowego na przełomie XX i XXI wieku. Wydawnictwo Naukowe UP.

Šalamounová, Z. (2015). Socializace do školního jazyka. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity.
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8060-2015

Šebesta, K. (2005). Od jazyka ke komunikaci: didaktika českého jazyka a komunikační výchova. Karolinum.

Šeďová, K., & Šalamounová, Z. (2016). Dialogické vyučování jako realizace produktivní kultury vyučování a učení v literární výchově: jak iniciovat a udržet změnu. Orbis scholae, 10(2), 47-69.
https://doi.org/10.14712/23363177.2017.2

Šmejkalová, M. (2010). Čeština a škola: úryvky skrytých dějin. Karolinum.

Šmilauer, V. (1955). Rozlišování předmětu a příslovečného určení. Český jazyk, 5(10), 269-273.

Šmilauer, V. (1977). Učebnice větného rozboru. SPN.

Štěpáník, S. (2016). Výuková situace: transformace větného členu na větu a naopak v kontextu větného rozboru. Komenský, 140(4), 30-39.

Štěpáník, S. (2018/2019). Kognitivně-komunikační princip jako základní východisko výuky českého jazyka. Český jazyk a literatura, 69(5), 214-223.

Štěpáník, S. (2019). O nutnosti obsahově zaměřeného přístupu v didaktice češtiny. Didaktické studie, 11(1), 13-25.

Štěpáník, S. (2020a). Výuka češtiny mezi tradicí a inovací. Academia.

Štěpáník, S. (2020b). Prekonceptuální výbava dítěte-rodilého mluvčího při výuce základů syntaxe: problematika tzv. základní skladební dvojice. O dieťati, jazyku, literatúre, 8(2), 8-21.

Štěpáník, S., Awramiuk, E., Eliášková, K., Hájková, E., Höflerová, E., Kesselová, J., Klimovič, M., Liptáková, Ľ., Niesporek-Szamburska, B., Nocoń, J., & Szymańska, M. (2019). Vztah jazyka a komunikace v česko-slovensko-polské didaktické reflexi. Karolinum.

Štěpáník, S., & Chvál, M. (2016). Konstruktivismus jako cesta ke zlepšování výsledků vzdělávání v českém jazyce? Studia paedagogica, 21(1), 35-56.
https://doi.org/10.5817/SP2016-1-3

Štěpáník, S., & Slavík, J. (2017). Žákovské prekoncepty jako konstitutivní prvek výuky mateřského jazyka. Pedagogická orientace, 27(1), 58-80.
https://doi.org/10.5817/PedOr2017-1-58

Štěpáník, S., Hájková, E., Eliášková, K., Liptáková, Ľ., & Szymańska, M. (2020). Školní výpravy do krajiny češtiny: didaktika českého jazyka pro základní školy. Fraus.

Štěpáník, S., Liptáková, Ľ., & Szymańska, M. (2019). Cesty ke komunikačně-funkčnímu pojetí v české, slovenské a polské didaktice mateřského jazyka. In S. Štěpáník (Ed.), Vztah jazyka a komunikace v česko-slovensko-polské didaktické reflexi (s. 23-71). Karolinum.

Weaver, C. (1996). Teaching grammar in context. Boynton/Cook Publishers.
https://doi.org/10.2307/358617

Zimová, L. (2005/2006). Když se řekne skladba… Český jazyk a literatura, 56(5), 209-214.

Zimová, L. (2011/2012). O potřebnosti větného rozboru. Český jazyk a literatura, 62(5), 241-244.

Zimová, L. (2015/2016). Ještě jednou k výuce skladbě. Český jazyk a literatura, 66(4), 164-169.

ACARA. (2018). The Australian curriculum: English version 8.4. Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority.

Apkon, S. (2013). The age of the image: Redefining literacy in a world of screens. Farrar, Straus and Giroux.

Babin, J. W., & Levinsky, A. M. (2015). Henry Wadsworth Longfellow in Portland: The Fireside poet of Maine. Arcadia Publishing.

Basbanes, N. A. (2020). Cross of Snow: A life of Henry Wadsworth Longfellow. Knopf Doubleday Publishing Group.

Blake, J. (2009). Using the poetry archive in the English classroom: Focusing on a sequence of lessons on The Charge of the Light Brigade, Julie Blake reflects on creative and critical ways into the teaching of poetry, using the resources of the Poetry Archive as part of a multi-modal approach. English drama media, 13, 24-28.

British Film Institute. (2013, 9. prosince). Screening literacy: Film literacy in Europe. https://www.slideshare.net/simonemoraldi/screening-literacy-european-report-on-film-literacy-english-version

Claridge, H. (2001). Longfellow, Henry Wadsworth, 1807-1882. ProQuest. https://www.proquest.com/docview/2137893865?accountid=15618

Creely, E. (2019). 'Poetry is dying': Creating a pedagogical vision for teaching poetry. The Australian journal of language and literacy, 42(2), 116-128.

Daneš, F. (1999). Text a jeho ilustrace. In F. Daneš, Jazyk a text I. (s. 438-454). Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

Donaghy, K. (2019). Using film to teach languages in a world of screens. In C. Herrero, & I. Vanderschelden (Eds.), Using film and media in the language classroom: Reflections on research-led teaching (s. 3-16). Multilingual Matters.
https://doi.org/10.21832/9781788924498-004

Dušková, L. (1994). Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Academia.

Ferber, M. (2021). Henry Wadsworth Longfellow (1807-1882). In M. Ferber (ed.), Romanticism: 100 poems (s. 148-149). Cambridge EBA ebooks Complete Collection.
https://doi.org/10.1017/9781108867337.045

Freyn, A. L. (2017). Effects of a multimodal approach on ESL/EFL university students' attitudes towards poetry. Journal of Education and Practice, 8(8), 80-83.

Gatti, L. (2011). Seriously popular: Rethinking 19th-century American literature through the teaching of popular fiction. English Journal, 100(5), 47-53.

Goodwyn, A. (2004). English teaching and the moving image. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9780203465301

Herrero, C., & Vanderschelden, I. (Eds.). (2019). Using film and media in the language classroom: Reflections on research-led teaching. Multilingual Matters.
https://doi.org/10.21832/9781788924498

Hirsch, E. L. (1998). Longfellow, Henry Wadsworth (1807-1882). In I. Scott-Kilvert (Ed.), Poets: American and British (s. 755-776). Charles Scribnerʼs Sons.

Hughes, J. (2007). Poetry: A powerful medium for literacy and technology development. The Literacy and Numeracy Secreatariat.

Irmscher, Ch. (2013, 29. října). Henry Wadsworth Longfellow. Oxford Bibliographies. Oxford University Press. https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199827251/obo-9780199827251-0029.xml
https://doi.org/10.1093/obo/9780199827251-0029

Janík, T., Slavík, J., Mužík, V., Trna, J., Janko, T., Lokajíčková, V., Lukavský, J., Minaříková, E., Sliacky, J., Šalamounová, Z., Šebestová, S., Vondrová, N., & Zlatníček, P. (2013). Kvalita

(ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Masarykova univerzita. Jařab, J., Masnerová, E., & Nenadál, R. (1985). Antologie americké literatury. Státní pedagogické nakladatelství.

Kellem, H. (2009). The formeaning response approach: Poetry in the EFL classroom. Forum, 47(4), 12-17.

Klarer, M. (1999). An introduction to literary studies. Routledge.
https://doi.org/10.1080/02666286.1999.10443968

Kusá, Z. (2016). Škola nie je pre všetkých. Sociologický ústav SAV. Daly, J. (2004, 14. září). Life on the screen: Visual literacy in education. Edutopia. https://www.edutopia.org/life-screen

Macurová, A., & Mareš, P. (1992). Text a komunikace. Jazyk v literárním díle a ve filmu. Karolinum. Malík, G. (2020). Cold and dreary [video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=9al8dnMTCsY&t=3s

Ononowska, A. (2014). Rola kompetencji kulturowych i medialnych w kształceniu polonistycznym. In K. Biedrzycki, W. Bobiński, A. Janus-Sitarz, & R. Przybylska (Eds.), Polonistyka dziś - kstałcenie dla jutra (s. 24-35). Universitas.

Peterka, J. (2007). Teorie literatury pro učitele. MME Mercury Music & Entertainment.

Procházka, M. (1993). Mateřské znaménko americké minulosti. In M. Hilský, & J. Zelenka (Eds.), Od Poea k postmodernismu: proměny americké prózy (s. 25-33). Nakladatelství H & H, Odeon.

Quinn, J. (Ed.). (2011). Lectures on American literature. Karolinum.

Saicová Římalová, L. (2020). Styl, stylistika a multimodálnost komunikace: písemné komunikáty. In L. Jílková, K. Mrázková & H. Özörencik (Eds.), Jak je důležité míti styl: pocta Janě Hoffmannové (s. 68-80). NLN.

Slavík, J., Janík, T., Najvar, P., & Knecht, P. (2017). Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Masarykova univerzita.
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8569-2017

Sokoli, S., & Terran, P. Z. (2019). Audiovisual activities and multimodal resources for foreign language learning. In C. Herrero & I. Vanderschelden (Eds.), Using film and media in the language classroom: Reflections on research-led teaching (s. 170-187). Multilingual Matters.
https://doi.org/10.21832/9781788924498-015

Stich, A. (1996). Od Karla Havlíčka k Františku Halasovi (lingvoliterární studie). Torst.

Štěpáník, S., & Topolovská, T. (2019). Rozvoj interkulturní kompetence ve výuce anglicky psané postkoloniální literatury. O dieťati, jazyku, literatúre, 7(1), 20-35.

Theodosakis, N. (2001). The director in the classroom: How filmmaking inspires learning. Tech4Learning.

Thomas, R. L. (2018). A to Zoo: Subject access to childrenʼs picture books. Libraries Unlimited.

Vala, J. (2011). Poezie v literární výchově. Univerzita Palackého.

Vala, J. (2015). Specifika lyrické poezie jako učební úlohy. Orbis Scholae, 9(3), 53-67.
https://doi.org/10.14712/23363177.2016.4

Wahyuni, D. (2012). Active reading in teaching poetry in EFL class. Lingua Didaktika: Jurnal Bahasa dan Pembelajaran Bahasa, 6(1), 10-16.
https://doi.org/10.24036/ld.v6i1.2550

Weaven, M., & Clark, T. (2013). 'I guess it scares us' - Teachers discuss the teaching of poetry in Senior Secondary English. English in education, 47(3), 197-212.
https://doi.org/10.1111/eie.12016

Wright, L. (2015). Longfellow, Henry Wadsworth (1807-1882). American poets and poetry: From the colonial era to the present, 1, 347-351.

Xu, J., & Gong, M. N. (2012). A study of the social ecological wisdom in H. W. Longfellow's poetry. Theory and Practice in Language Studies, 2(1), 24-30.
https://doi.org/10.4304/tpls.2.1.24-30

Birnie, J. (1999). Physical geography at the transition to higher education: The effect of prior learning. Journal of Geography in Higher Education, 23(1), 49-62.
https://doi.org/10.1080/03098269985597

Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of educational objectives. Longman.

Bozkurt, F. (2019). Evaluation of geography textbooks in terms of misconceptions about climate topic. Review of International Geographical Education Online (RIGEO), 9(1), 149-170.
https://doi.org/10.33403/rigeo.573480

Henriques, L. (2000). Children's misconceptions about weather: A review of the literature. School Science and Mathematics, 102(5), 205-215.
https://doi.org/10.1111/j.1949-8594.2002.tb18143.x

Kvasz, L. (2020). Inštrumentálny realizmus ako možné východisko teoretickej reflexie vyučovania matematiky. Orbis scholae, 14(1), 7−32.
https://doi.org/10.14712/23363177.2020.8

Lokajíčková, V. (2013). Zeměpis: teplá a studená fronta aneb jak rozvíjet kompetenci k učení v zeměpise. In T. Janík, J. Slavík, V. Mužík, J. Trna, T. Janko, V. Lokajíčková, E. Minaříková, J. Lukavský, J. Sliacky, Z. Šalamounová, Z. Šebestová, N. Vondrová, & P. Zlatníček, Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (s. 303-310). Masarykova univerzita.

Nelson, B. D., Aron, R. H., & Francek, M. A. (1992). Clarification of selected misconceptions in physical geography. Journal of Geography, 91(2), 76-80.
https://doi.org/10.1080/00221349208979083

Obst, O. (2017). Obecná didaktika (2. vyd.). Univerzita Palackého v Olomouci.

Pluháčková, M., Duffek, V., Stacke, V., & Mentlík, P. (2019). Kritická místa kurikula zeměpisu na 2. stupni základní školy I. Západočeská univerzita v Plzni.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (2021). Výzkumný ústav pedagogický. http://www.nuv.cz/file/4982_1_1/

Roberts, M. (2013). Geography through enquiry: Approaches to teaching and learning in the secondary school. Geographical Association.

Slavík, J., Janík, T., Najvar, P., & Knecht, P. (2017). Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Masarykova univerzita.
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8569-2017

Slavík, J., Janík, T., Kohout, J., Češková, T., Mentlík, P., & Najvar, P. (2021). K teorii aktivního vzdělávacího obsahu v transdidaktickém pojetí. Orbis Scholae, 15(1), 9-36.
https://doi.org/10.14712/23363177.2021.8

Šalamounová, Z., Šeďová, K., Sedláček, M., & Švaříček, R. (2017). Problém účelnosti v dialogickém vyučování. Pedagogika, 67(3), 247-278.
https://doi.org/10.14712/23362189.2017.768

Dvořák, L. (2019). Magnets and magnetic field around them: What can we learn from simple experiments. Journal of Physics: Conference Series, 1286, 012005.
https://doi.org/10.1088/1742-6596/1286/1/012005

Hekkenberg, A., Lemmer, M., & Dekkers, P. (2015). An analysis of teachers' concept confusion concerning electric and magnetic fields. African Journal of Research in Mathematics, Science and Technology Education, 19(1), 34-44.
https://doi.org/10.1080/10288457.2015.1004833

Chabay, R., & Sherwood, B. (2006). Restructuring the introductory electricity and magnetism course. American Journal of Physics, 74(4), 329-336.
https://doi.org/10.1119/1.2165249

Janík, T., Slavík, J., Mužík, V., Trna, J., Janko, T., Lokajíčková, V., Lukavský, J., Minaříková, E., Sliacky, J., Šalamounová, Z., Šebestová, S., Vondrová, N., & Zlatníček, P. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Masarykova univerzita.

Kohout, J., Mollerová, M., Masopust, P., Feřt, L., & Slavík, J. (2019). Kritická místa kurikula na základní škole pohledem mezináro

Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace