Učíme psychologii / Teaching Psychology 2012. Elektronický sborník příspěvků z konference

Jan Mareš (ed.)
Anotace

Sborník z jednodenní konference s mezinárodní účastí „Učíme psychologii / Teaching psychology Brno 2012“. Konference se zaměřila na témata, která jsou aktuální ve výuce psychologie na českých i zahraničních vysokých školách, ať už v rámci oborového studia či v profesní přípravě studentů jiných oborů studia. Sborník přináší průřez příspěvky prezentovaných na konferenci v listopadu 2012. Čtenář se tak má možnost seznámit s širokým spektrem témat od práce s praktickou zkušeností, expresí přes aktivizující metody výuky až po historické pohledy na výuku psychologických kurzů pedagogické psychologie.

Jan Mareš
Editor
Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-7563-4
Rok vydání 2014
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Návrh obálky Jaroslav Řezáč
Jazyky Čeština, Angličtina, Slovenština

Podobné publikace