Ondřej Hník

Vystudoval obor Český jazyk – francouzský jazyk (2001) a poté doktorské studium na PedF UK v Praze v oboru Pedagogika (2007), tamtéž se v oboru Pedagogika habilitoval (2014). Jedenáctým rokem působí na katedře české literatury PedF UK. Dlouhodobě se zaměřuje na inovativní, interpretativní podobu literárního vzdělávání, konkrétně se zabývá konceptem tzv. tvořivé interpretace v hodinách literární výchovy a konceptem dítěte v roli autora, ve většině svých odborných prací poukazuje na poznávací potenciál konstrukce a re-konstrukce textu. Kromě odborných prací je autorem řady pracovních listů, didaktických materiálů a pomůcek, především pro oblast literární výchovy, je také spoluautorem edukačních programů. Působí jako lektor seminářů a workshopů pro učitele ZŠ i SŠ (především v oblasti tvořivé literární výchovy a tvořivého slohu) a jako recenzent čítanek a učebnic, především literární výchovy. Byl řešitelem významných vědeckých projektů včetně mezinárodních. V letech 2006–2009 působil také jako ZŠ učitel, byl dlouholetým lektorem domu dětí a mládeže. Je členem Obce spisovatelů, autorem šesti beletristických knih.