Studentské profesní praxe – Aktivizace seniorů. Výukové materiály

Lenka Gulová (ed.)
Anotace

Publikace nabízí autentické reflexe profesních praxí studentů, kteří v průběhu posledních let vytvořili aktivizační programy směřované k seniorům, a to zejména do zařízení pro seniory. Jedná se o praxi realizovanou v rámci magisterského studia. Studenti měli možnost vytvořit program pro jednotlivce nebo i skupiny a v rámci platné legislativy nabídnout seniorům spektrum nejrůznějších aktivit a činností. Současně se jim nabízí možnost profesního růstu, zajímavá a přínosná zkušenost v rámci podpory a aktivizace seniorů.

Lenka Gulová
Editor
Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8148-2
Velikost souboru 20.3 MiB
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1., elektronické

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-8147-5
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 371
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky
Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace