Karla Brücknerová

Vystudovala pedagogiku a český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Doktorské studium pedagogiky ukončila na Ústavu pedagogických věd v roce 2010 obhájením dizertační práce Skici ze současné estetické výchovy. Od roku 2004 působila na řadě vysokoškolských pracovišť věnujících se přípravě pedagogických pracovníků (Ústav pedagogických věd – Akademické centrum osobnostního rozvoje, FF MU, Kabinet informačních studií a knihovnictví – Akademické centrum rozvoje soft skills; Ústav hudební vědy, FF MU; Ateliér divadlo a výchova, Divadelní fakulta, JAMU; Ateliér taneční pedagogiky, Divadelní fakulta, JAMU). V současnosti pracuje jako odborná asistentka na Ústavu pedagogických věd FF MU, je členkou výkonné redakce časopisu Studia paedagogica a součástí řešitelského týmu GAČR (13-07234S) Mezigenerační učení v různých sociálních prostředích.