Studují spolu. Vzájemné učení mezi vysokoškolskými studenty kombinovaných studií a možnosti jeho podpory

Karla Brücknerová
Anotace

Vzájemné učení, tedy učení mezi spolupracovníky, přáteli, spolužáky či kolegy, má potenciál rozvíjet kognitivní i sociální dovednosti a může přispívat k pocitu životního naplnění. Přibližně od 90. let 20. století proto mnohé zahraniční univerzity hledají cesty, jak podporou vzájemného učení mezi studenty zlepšit výuku, zvýšit spokojenost studentů se studiem a snížit studijní neúspěšnost. Navzdory tomu vzájemné učení na českých vysokých školách představuje jedno z bílých míst pedagogického výzkumu i vysokoškolské didaktiky.
Autorka proto shrnuje zahraniční výzkumy o významu vzájemného učení mezi vysokoškolskými studenty a nabízí pestrou škálu metod k jeho podpoře. Nadto přináší výsledky výzkumu o vzájemném učení mezi českými studenty kombinovaných studií pedagogických oborů. Mapuje jeho různorodé podoby a dokládá, že i v českém prostředí podpora vzájemného učení může významně ovlivnit, zda studenti ve studiu uspějí a nakolik budou své studium vnímat jako kvalitní.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9914-2
Počet stran 249
Rok vydání 2021
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9914-2021

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-9913-5
Formát 155 mm×220 mm
Počet stran 249
Rok vydání 2021
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Klíčová slova vzájemné učení , vysoké školství , kombinované studium , vysokoškolská didaktika , kvalitativní výzkum
Jazyky Čeština, Angličtina
Reference

Aaron, S., & Skakun, E. (1999). Correlation of students' characteristics with their learning styles as they begin medical school. Academic Medicine, 74(3), 260–262. https://doi.org/10.1097/00001888-199903000-00016

Ahn, M. Y., & Davis, H. H. (2020). Four domains of students’ sense of belonging to university. Studies in Higher Education, 45(3), 622–634. https://doi.org/10.1080/03075079.2018.1564902

Allen, T. D. (2007). Mentoring relationships from the perspective of the mentor. In B. R. Ragins & K. E. Kram (Eds.), The handbook of mentoring at work: Theory, research, and practice (s. 123–147). SAGE Publications. https://doi.org/10.4135/9781412976619.n5

Almasi, J. F. (1995). The nature of fourth graders' sociocognitive conflicts in peer-led and teacher-led discussions of literature. Reading Research Quarterly, 30(3), 314–351. https://doi.org/10.2307/747620

Altschwager, T., Dolan, R., & Conduit, J. (2018). Social brand engagement: How orientation events engage students with the university. Australasian Marketing Journal (AMJ)26(2), 83–91. https://doi.org/10.1016/j.ausmj.2018.04.004

Anderson, A., Johnston, B., & McDonald, A. (2014). Patterns of learning in a sample of adult returners to higher education. Journal of Further and Higher Education, 38(4), 536–552. https://doi.org/10.1080/0309877X.2012.726971

Andres, P., Dobrovská, D., Hrmo, R., & Vaněček, D. (2021). Distant education of mature age students–motivational aspects. In M. E. Auer & T. Rüütmann (Eds.), Educating engineers for future industrial revolutions: Proceedings of the 23rd International conference on interactive collaborative learning (ICL2020), Volume 2 (s. 185–190). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68201-9_19

Argyris, C., & Schon, D. A. (1974). Theory in practice: Increasing professional effectiveness. Jossey-Bass.

Ausburn, L. J. (2004). Course design elements most valued by adult learners in blended online education environments: An American perspective. Educational Media International, 41(4), 327–337. https://doi.org/10.1080/0952398042000314820

Baker, M. (1994). A model for negotiation in teaching-learning dialogues. Journal of Interactive Learning Research, 5(2), 199.

Bandura, A. (1969). Social-learning theory of identificatory processes. In D. A. Goslin (Ed.), Handbook of socialization theory and research (s. 213–262). Rand McNally & Company.

Bandura, A. (1971) Social learning theory. General Learning Press.

Bandura, A., & McClelland, D. C. (1977). Social learning theory (Vol. 1). Prentice Hall.

Barac, K., Kirstein, M., Kunz, R., & Beukes, B. (2016). Factors influencing students’ learning approaches in auditing. Meditari Accountancy Research. https://doi.org/10.1108/MEDAR-06-2013-0018

Barron, B. (2003). When smart groups fail. The Journal of the Learning Sciences12(3), 307–359. https://doi.org/10.1207/S15327809JLS1203_1

Beckmann, N., Wood, R. E., Minbashian, A., & Tabernero, C. (2012). Small group learning: Do group members' implicit theories of ability make a difference? Learning and Individual Differences, 22(5), 624–631. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2012.06.007

Bene, K. L., & Bergus, G. (2014). When learners become teachers. Family Medicine46(10), 783–787.

Biggs, J. B. (1987). Student approaches to learning and studying. Research monograph. Australian council for educational research Ltd.

Billing, D. (2007). Teaching for transfer of core/key skills in higher education: Cognitive skills. Higher Education, 53(4), 483–516. https://doi.org/10.1007/s10734-005-5628-5

Blumenfeld, P. C., Kempler, T. M., & Krajcik, J. S. (2006). Motivation and cognitive engagement in learning environments. In R. K. Sawyer (Ed.), The Cambridge handbook of: The learning sciences (s. 475–488). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511816833.029

Boekaerts, M., & Minnaert, A. (1999). Self–regulation with respect to informal learning. International Journal of Educational Research, 31(6), 533–544. https://doi.org/10.1016/S0883-0355(99)00020-8

Boekaerts, M., & Minnaert, A. (2006). Affective and motivational outcomes of working in collaborative groups. Educational Psychology, 26(2), 187–208. https://doi.org/10.1080/01443410500344217

Bossert, S. T. (1988). Chapter 6: Cooperative activities in the classroom. Review of Research in Education, 15(1), 225–250. https://doi.org/10.3102/0091732X015001225

Bosworth, K. (1994). Developing collaborative skills in college students. New Directions for Teaching and Learning, 59, 25–31. https://doi.org/10.1002/tl.37219945905

Boud, D. (1999). Situating academic development in professional work: Using peer learning. The International Journal for Academic Development, 4(1), 3–10. https://doi.org/10.1080/1360144990040102

Boud, D., Cohen, R., & Sampson, J. (1999). Peer learning and assessment. Assessment & Evaluation in Higher Education, 24(4), 413–426. https://doi.org/10.1080/0260293990240405

Boud, D., Cohen, R., & Sampson, J. (Eds.). (2014). Peer learning in higher education: Learning from and with each other. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315042565

Brouwer, J., Flache, A., Jansen, E., Hofman, A., & Steglich, C. (2018). Emergent achievement segregation in freshmen learning community networks. Higher Education, 76(3), 483–500. https://doi.org/10.1007/s10734-017-0221-2

Brouwer, J., & Jansen, E. (2019). Beyond grades: Developing knowledge sharing in learning communities as a graduate attribute. Higher Education Research & Development, 38(2), 219–234. https://doi.org/10.1080/07294360.2018.1522619

Brücknerová, K. (2021a). Jak poznáme kvalitní kombinované studium?: Pilíře kvality v hodnocení zralými studenty. Studia paedagogica, 26(1), 125–144. https://doi.org/10.5817/SP2021-1-5

Brücknerová, K. (2021b). Význam vzájemného učení mezi studenty kombinovaného studia pro prevenci studijní neúspěšnosti. In I. Červenková (Ed.), Rozmanitost podpory učení v teorii a výzkumu (s. 48–50). Ostravská univerzita.

Brücknerová, K., & Novotný, P. (2017a). Intergenerational learning among teachers: Overt and covert forms of continuing professional development. Professional Development in Education, 43(3), 397–415. https://doi.org/10.1080/19415257.2016.1194876

Brücknerová, K., & Novotný, P. (2017b). Trust within teaching staff and mutual learning among teachers. Studia paedagogica, 22(2), 67–95. https://doi.org/10.5817/SP2017-2-5

Brücknerová, K., & Novotný, P. (2019). The influence of principals on the hidden curriculum of induction. Educational Management Administration & Leadership, 47(4), 606–623. https://doi.org/10.1177/1741143217745878

Brücknerová, K., Rozvadská, K., Knotová, D., Juhaňák, L., Rabušicová, M., & Novotný, P. (2020b). Educational trajectories of non-traditional students: Stories behind numbers. Studia paedagogica, 25(4), 93–114. https://doi.org/10.5817/SP2020-4-5

Brücknerová, K., Škarková, L., & Novotný, P. (2020a). Educational leadership for intergenerational learning among teachers. In R. Dorczak & A. P. Portela (Eds.), Generational diversity and intergenerational collaboration among teachers: Perspectives and experience (s. 61–75). Uniwersytet Jagielloński.

Bunce, L., & Bennett, M. (2019). A degree of studying? Approaches to learning and academic performance among student “consumers”. Active Learning in Higher Education. https://doi.org/10.1177/1469787419860204

Bye, D., Pushkar, D., & Conway, M. (2007). Motivation, interest, and positive affect in traditional and nontraditional undergraduate students. Adult Education Quarterly57(2), 141–158. https://doi.org/10.1177/0741713606294235

Catterall, M., & Ibbotson, P. (2000). Using projective techniques in education research. British Educational Research Journal, 26(2), 245–256. https://doi.org/10.1080/01411920050000971

Coates, H. (2010). Development of the Australasian survey of student engagement (AUSSE). Higher Education, 60(1), 1–17. https://doi.org/10.1007/s10734-009-9281-2

Collier, G., & Clarke, R. (1986). Syndicate methods: Two styles compared. Higher Education, 15(6), 609–618. https://doi.org/10.1007/BF00141399

Collings, R., Swanson, V., & Watkins, R. (2014). The impact of peer mentoring on levels of student wellbeing, integration and retention: A controlled comparative evaluation of residential students in UK higher education. Higher Education, 68(6), 927–942. https://doi.org/10.1007/s10734-014-9752-y

Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2017). Designing and conducting mixed methods research. SAGE Publications.

Cropanzano, R., Anthony, E. L., Daniels, S. R., & Hall, A. V. (2017). Social exchange theory: A critical review with theoretical remedies. Academy of Management Annals, 11(1), 479–516. https://doi.org/10.5465/annals.2015.0099

Cummings, D. J., & Sheeran, N. (2019). Do academic motivation and personality influence which students benefit the most from peer-assisted study sessions?. Psychology Learning & Teaching, 18(3), 244–258. https://doi.org/10.1177/1475725719840502

Čejková, I. (2017). Vysokoškolský učitel bez učitelského vzdělání: Problém, nebo výzva?. Pedagogická orientace27(1). https://doi.org/10.5817/PedOr2017-1-160

Dawson, P., van der Meer, J., Skalicky, J., & Cowley, K. (2014). On the effectiveness of supplemental instruction: A systematic review of supplemental instruction and peer-assisted study sessions literature between 2001 and 2010. Review of Educational Research, 84(4), 609–639. https://doi.org/10.3102/0034654314540007

De Backer, L., Van Keer, H., & Valcke, M. (2015). Promoting university students’ metacognitive regulation through peer learning: The potential of reciprocal peer tutoring. Higher Education, 70(3), 469–486. https://doi.org/10.1007/s10734-014-9849-3

De Dreu, C. K., & Weingart, L. R. (2003). Task versus relationship conflict, team performance, and team member satisfaction: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 88(4), 741–749. https://doi.org/10.1037/0021-9010.88.4.741

Delahunty, J., & O’Shea, S. (2019). ‘I’m happy, and I’m passing. That’s all that matters!’: Exploring discourses of university academic success through linguistic analysis. Language and Education, 33(4), 302–321. https://doi.org/10.1080/09500782.2018.1562468

Deutsch, M. (1949a). A theory of co-operation and competition. Human Relations, 2(2), 129–152. https://doi.org/10.1177/001872674900200204

Deutsch, M. (1949b). An experimental study of the effects of co-operation and competition upon group process. Human Relations, 2(3), 199–231. https://doi.org/10.1177/001872674900200301

Dillenbourg, P., Baker, M., Blaye, A., & O'Malley, C. (1996). The evolution of research on collaborative learning. In H. Spada & P. Reimann (Eds.), Learning in Humans and Machines: Towards an interdisciplinary learning science. Pergamon.

Ding, W., Aoyama, A., & Choi, E. (2020). An approach to the diffusion of tacit knowledge: Learning from imitation to creation. International Journal of Knowledge Management Studies, 11(2), 103–116. https://doi.org/10.1504/IJKMS.2020.106276

Dingel, M. J., Wei, W., & Huq, A. (2013). Cooperative learning and peer evaluation: The effect of free riders on team performance and the relationship between course performance and peer evaluation. Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 13(1) 45–56.

Disman, M. (2011). Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum Press.

Donaldson, J. F., & Graham, S. (1999). A model of college outcomes for adults. Adult Education Quarterly, 50(1), 24–40. https://doi.org/10.1177/074171369905000103

Dvořáčková, J., Pabian, P., Smith, S., Stöckelová, T., Šima, K., & Virtová, T. (2014). Politika a každodennost na českých vysokých školách: Etnografické pohledy na vzdělávání a výzkum. Sociologické nakladatelství (SLON).

Engestrom, Y., Kerosuo, H., & Engeström, Y. (2007). From workplace learning to inter‐organizational learning and back: The contribution of activity theory. Journal of Workplace Learning, 19(6), 336–342. https://doi.org/10.1108/13665620710777084

Entwistle, N., Mccune, V., & Walker, P. (2001). Conceptions, styles and approaches within higher education: Analytic abstractions and everyday experience. In R. J. Sternberg & L. F. Zhang (Eds.), Perspectives on thinking, learning, and cognitive styles (s. 103–136). Lawrence Erlbaum. https://doi.org/10.4324/9781410605986-5

Fagioli, L., Rios-Aguilar, C., & Deil-Amen, R. (2015). Changing the context of student engagement: Using Facebook to increase community college student persistence and success. Teachers College Record, 117(12), 1–42.

Falchikov, N., & Goldfinch, J. (2000). Student peer assessment in higher education: A meta-analysis comparing peer and teacher marks. Review of Educational Research, 70(3), 287–322. https://doi.org/10.3102/00346543070003287

Fawcett, L. M., & Garton, A. F. (2005). The effect of peer collaboration on children's problem‐solving ability. British Journal of Educational Psychology, 75(2), 157–169. https://doi.org/10.1348/000709904X23411

Freeman, T. M., Anderman, L. H., & Jensen, J. M. (2007). Sense of belonging in college freshmen at the classroom and campus levels. The Journal of Experimental Education, 75(3), 203–220. https://doi.org/10.3200/JEXE.75.3.203-220

Friese, S. (2019). Qualitative data analysis with ATLAS.ti. SAGE.

Gagne, R. M. (1984). Learning outcomes and their effects: Useful categories of human performance. American Psychologist39(4), 377–385. https://doi.org/10.1037/0003-066X.39.4.377

 

Geeraerts, K. (2018). Dead wood or untapped expertise? Intergenerational knowledge flows in school teams. University of Antwerp.

Gibbs, G. (2009). The assessment of group work: Lessons from the literature. In Assessment Standards Knowledge Exchange (s. 1–17).

Gilardi, S., & Guglielmetti, C. (2011). University life of non-traditional students: Engagement styles and impact on attrition. The Journal of Higher Education, 82(1), 33–53. https://doi.org/10.1080/00221546.2011.11779084

Golbeck, S. L., & Sinagra, K. (2000). Effects of gender and collaboration on college students' performance on a Piagetian spatial task. The Journal of Experimental Education, 69(1), 22–35. https://doi.org/10.1080/00220970009600647

Govil, P. (2013). Ethical considerations in educational research. International Journal of Advancement in Education and Social Sciences1(2), 17–22.

Gravett, K., & Winstone, N. E. (2019). Storying students’ becomings into and through higher education. Studies in Higher Education, 1–12. https://doi.org/10.1080/03075079.2019.1695112

Greenbaum, T. L. (1999). Moderating focus groups: A practical guide for group facilitation. SAGE Publications. https://doi.org/10.4135/9781483328522

Griffiths, S. (2009). Teaching and learning in small groups. In H. Fry, S. Ketteridge, & S. Marshall (Eds.), A handbook for teaching and learning in higher education (s. 90–102). Routledge.

Hancock, D. (2004). Cooperative learning and peer orientation effects on motivation and achievement. The Journal of Educational Research, 97(3), 159–168. https://doi.org/10.3200/JOER.97.3.159-168

Hanson, J. M., Trolian, T. L., Paulsen, M. B., & Pascarella, E. T. (2016). Evaluating the influence of peer learning on psychological well-being. Teaching in Higher Education, 21(2), 191–206. https://doi.org/10.1080/13562517.2015.1136274

Hasbun, T., Araya, A., & Villalon, J. (2016). Extracurricular activities as dropout prediction factors in higher education using decision trees. In 2016 IEEE 16th international conference on advanced learning technologies (ICALT) (s. 242–244). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICALT.2016.66

Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of Educational Research77(1), 81–112. https://doi.org/10.3102/003465430298487

Hauschildt, K., Gwosc, C., & Vögtle, E. M. (2018). Social and economic conditions of student life in Europe. In German Centre for Higher Education Research and Science Studies (DZHW) (Ed.), Eurostudent VI 2016–2018. Synopsis of Indicators. W. Bertelsmann Verlag. https://doi. org/10.3278/6001920cw

Havnes, A. (2008). Peer‐mediated learning beyond the curriculum. Studies in Higher Education, 33(2), 193–204. https://doi.org/10.1080/03075070801916344

Heinicke, C., & Bales, R. F. (1953). Developmental trends in the structure of small groups. Sociometry, 16(1), 7–38. https://doi.org/10.2307/2785953

Holley, D., & Oliver, M. (2010). Student engagement and blended learning: Portraits of risk. Computers & Education, 54(3), 693–700. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2009.08.035

Homans, G. C. (1958). Social behavior as exchange. American Journal of Sociology, 63(6), 597–606. https://doi.org/10.1086/222355

Hoppitt, W., & Laland, K. N. (2013). Social learning: An introduction to mechanisms, methods, and models. Princeton University Press. https://doi.org/10.1515/9781400846504

Horsburgh, J., & Ippolito, K. (2018). A skill to be worked at: Using social learning theory to explore the process of learning from role models in clinical settings. BMC Medical Education, 18(1), 1–8. https://doi.org/10.1186/s12909-018-1251-x

Hu, S. (2011). Reconsidering the relationship between student engagement and persistence in college. Innovative Higher Education, 36(2), 97–106. https://doi.org/10.1007/s10755-010-9158-4

Chan, Y. K. (2016). Investigating the relationship among extracurricular activities, learning approach and academic outcomes: A case study. Active Learning in Higher Education17(3), 223–233. https://doi.org/10.1177/1469787416654795

Channon, S. B., Davis, R. C., Goode, N. T., & May, S. A. (2017). What makes a ‘good group’? Exploring the characteristics and performance of undergraduate student groups. Advances in Health Sciences Education, 22(1), 17–41. https://doi.org/10.1007/s10459-016-9680-y

Charmaz, K. (2006). Constructing grounded theory: A practical guide through qualitative analysis. SAGE.

Cho, K. W. (2019). Exploring the dark side of exposure to peer excellence among traditional and nontraditional college students. Learning and Individual Differences, 73, 52–58. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2019.05.001

Chung, E., Turnbull, D., & Chur-Hansen, A. (2017). Differences in resilience between ‘traditional’and ‘non-traditional’university students. Active Learning in Higher Education, 18(1), 77–87. https://doi.org/10.1177/1469787417693493

Illeris, K. (2007). How we learn: Learning and non-learning in school and beyond. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203939895

Illeris, K. (Ed.). (2018). Contemporary theories of learning: Learning theorists... in their own words. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315147277

Irwin, C., Ball, L., Desbrow, B., & Leveritt, M. (2012). Students' perceptions of using Facebook as an interactive learning resource at university. Australasian Journal of Educational Technology28(7). https://doi.org/10.14742/ajet.798

Jarvis, P. (2006). Towards a comprehensive theory of human learning (Vol. 1). Psychology Press.

Jarvis, P. (2012). Adult learning in the social context (Vol. 78). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203802724

Järvelä, S., & Järvenoja, H. (2011). Socially constructed self-regulated learning and motivation regulation in collaborative learning groups. Teachers College Record, 113(2), 350–374.

Järvelä, S., Volet, S., & Järvenoja, H. (2010). Research on motivation in collaborative learning: Moving beyond the cognitive–situative divide and combining individual and social processes. Educational Psychologist, 45(1), 15–27. https://doi.org/10.1080/00461520903433539

Järvenoja, H., & Järvelä, S. (2009). Emotion control in collaborative learning situations: Do students regulate emotions evoked by social challenges. British Journal of Educational Psychology79(3), 463–481. https://doi.org/10.1348/000709909X402811

Jehn, K. A., Northcraft, G. B., & Neale, M. A. (1999). Why differences make a difference: A field study of diversity, conflict and performance in workgroups. Administrative Science Quarterly, 44(4), 741–763. https://doi.org/10.2307/2667054

Johnson, D. W., & Johnson, F. P. (1991). Joining together: Group theory and group skills. Prentice-Hall, Inc.

Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1987). Learning together and alone: Cooperative, competitive, and individualistic learning. Prentice-Hall, Inc.

Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2002). Learning together and alone: Overview and meta‐analysis. Asia Pacific Journal of Education, 22(1), 95–105. https://doi.org/10.1080/0218879020220110

Johnson, D. W., Johnson, R. T., & Smith, K. A. (2014). Cooperative learning: Improving university instruction by basing practice on validated theory. Journal on Excellence in University Teaching, 25(4), 1-26.

Kahu, E. R. (2013). Framing student engagement in higher education. Studies in Higher Education, 38(5), 758–773. https://doi.org/10.1080/03075079.2011.598505

Kahu, E. R. (2014). Increasing the emotional engagement of first year mature-aged distance students: Interest and belonging. International Journal of the First Year in Higher Education, 5(2), 45–55. https://doi.org/10.5204/intjfyhe.v5i2.231

Kamberelis, G., & Dimitriadis, G. (2013). Focus groups. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203590447

Kasíková, H. (1997). Kooperativní učení, kooperativní škola. Portál.

Kasíková, H. (2015a). Didaktika vysoké školy a teorie učitelského vzdělávání jako zdroj jejího rozvoje. Aula: Časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku, 23(1), 36–56.

Kasíková, H. (2015b). Proměna vysokoškolské výuky: Zkušenost s využitím kooperativních skupin. Studia paedagogica, 20(2), 81–103. https://doi.org/10.5817/SP2015-2-5

Kasíková, H. (2017). Kooperativní učení na školách: Tři pohledy, tři výhledy. Pedagogika, 67(2), 160–125. https://doi.org/10.14712/23362189.2017.398

Kasworm, C. E. (1997, březen). Adult meaning making in the undergraduate classroom. Příspěvek prezentovaný na Annual Meeting of the American Educational Research Association, Chicago, Illinois. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED410778.pdf

Kasworm, C. E. (2010). Adult learners in a research university: Negotiating undergraduate student identity. Adult Education Quarterly, 60(2), 143–160. https://doi.org/10.1177/0741713609336110

Keller, J. (1988). Teorie sociální směny-Příklad pozitivistického přístupu k sociálnímu jednání. In J. Keller (Ed.), Sociální jednání: Z hlediska marxistické sociologie (s. 33–47). Univerzita J.E. Purkyně v Brně.

Kember, D., Lee, K., & Li, N. (2001). Cultivating a sense of belonging in part-time students. International Journal of Lifelong Education, 20(4), 326–341. https://doi.org/10.1080/02601370117754

King, A. (2002). Structuring peer interaction to promote high-level cognitive processing. Theory Into Practice, 41(1), 33–39. https://doi.org/10.1207/s15430421tip4101_6

Kirschner, F., Paas, F., & Kirschner, P. A. (2009). A cognitive load approach to collaborative learning: United brains for complex tasks. Educational Psychology Review21(1), 31–42. https://doi.org/10.1007/s10648-008-9095-2

Kitzinger, J. (1994). The methodology of focus groups: The importance of interaction between research participants. Sociology of Health & Illness, 16(1), 103–121. https://doi.org/10.1111/1467-9566.ep11347023

Knowles, M. S. (1984). Theory of andragogy.

Koivuniemi, M., Järvenoja, H., & Järvelä, S. (2018). Teacher education students' strategic activities in challenging collaborative learning situations. Learning, Culture and Social Interaction, 19, 109–123. https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2018.05.002

Krause, K. L., & Coates, H. (2008). Students’ engagement in first‐year university. Assessment & Evaluation in Higher Education, 33(5), 493–505. https://doi.org/10.1080/02602930701698892

Kuh, G. D. (2009). The national survey of student engagement: Conceptual and empirical foundations. In New directions for Institutional Research (Research no. 141) (s. 5–20). Wiley Periodicals Inc. https://doi.org/10.1002/ir.283

Ladd, G. W. (2007). Social learning in the peer context. In O. N. Saracho & B. Spodek (Eds.), Contemporary perspectives on socialization and social development in early childhood education (s. 133–164). Information Age Publishing Inc.


Lam, R., & Kapur, M. (2018). Preparation for future collaboration: Cognitively preparing for learning from collaboration. The Journal of Experimental Education, 86(4), 546–559. https://doi.org/10.1080/00220973.2017.1386156

Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. Cambridge. https://doi.org/10.1017/CBO9780511815355

Lea, S. J., Stephenson, D., & Troy, J. (2003). Higher education students' attitudes to student-centred learning: Beyond'educational bulimia'?. Studies in Higher Education, 28(3), 321–334. https://doi.org/10.1080/03075070309293

Lee, J., & Bonk, C. J. (2016). Social network analysis of peer relationships and online interactions in a blended class using blogs. The Internet and Higher Education28, 35–44. https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2015.09.001

Leijen, Ä., Valtna, K., Leijen, D. A., & Pedaste, M. (2012). How to determine the quality of students’ reflections?. Studies in Higher Education, 37(2), 203–217. https://doi.org/10.1080/03075079.2010.504814

Levin, O., & Flavian, H. (2020). Simulation-based learning in the context of peer learning from the perspective of preservice teachers: A case study. European Journal of Teacher Education. https://doi.org/10.1080/02619768.2020.1827391

Li, L. C., Grimshaw, J. M., Nielsen, C., Judd, M., Coyte, P. C., & Graham, I. D. (2009). Evolution of Wenger's concept of community of practice. Implementation Science, 4(1), 1–8. https://doi.org/10.1186/1748-5908-4-11

Li, H., Xiong, Y., Hunter, C. V., Guo, X., & Tywoniw, R. (2020). Does peer assessment promote student learning? A meta-analysis. Assessment & Evaluation in Higher Education, 45(2), 193–211. https://doi.org/10.1080/02602938.2019.1620679

Lieblich, A., Tuval-Mashiach, R., & Zilber, T. (1998). Applied social research methods, Vol. 47. Narrative research: Reading, analysis, and interpretation. SAGE Publications, Inc. https://doi.org/10.4135/9781412985253

Lin, W., Koopmann, J., & Wang, M. (2020). How does workplace helping behavior step up or slack off? Integrating enrichment-based and depletion-based perspectives. Journal of Management, 46(3), 385–413. https://doi.org/10.1177/0149206318795275

Liu, N. F., & Carless, D. (2006). Peer feedback: The learning element of peer assessment. Teaching in Higher Education11(3), 279–290. https://doi.org/10.1080/13562510600680582

Lizzio, A., & Wilson, K. (2005). Self‐managed learning groups in higher education: Students' perceptions of process and outcomes. British Journal of Educational Psychology, 75(3), 373–390. https://doi.org/10.1348/000709905X25355

Longfellow, E., May, S., Burke, L., & Marks-Maran, D. (2008). ‘They had a way of helping that actually helped’: A case study of a peer-assisted learning scheme. Teaching in Higher Education, 13(1), 93–105. https://doi.org/10.1080/13562510701794118

Lundberg, C. A. (2003). The influence of time-limitations, faculty, and peer relationships on adult student learning: A causal model. The Journal of Higher Education, 74(6), 665–688. https://doi.org/10.1080/00221546.2003.11780863

Lyman, M., & Keyes, C. (2019). Peer-supported writing in graduate research courses: A mixed methods assessment. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 31(1), 11–20.

Mahoney, J. W., & Harris-Reeves, B. (2019). The effects of collaborative testing on higher order thinking: Do the bright get brighter?. Active Learning in Higher Education, 20(1), 25–37. https://doi.org/10.1177/1469787417723243

Machemer, P. L., & Crawford, P. (2007). Student perceptions of active learning in a large cross-disciplinary classroom. Active Learning in Higher Education8(1), 9–30. https://doi.org/10.1177/1469787407074008

Maunder, R. E. (2018). Students’ peer relationships and their contribution to university adjustment: The need to belong in the university community. Journal of Further and Higher Education42(6), 756–768. https://doi.org/10.1080/0309877X.2017.1311996

Merton, R. K. (1968). The Matthew effect in science. Science, 159(3810), 56–63. https://doi.org/10.1126/science.159.3810.56

Micari, M., & Pazos, P. (2019). Small fish in a small pond: The impact of collaborative learning on academic success for less-prepared students in a highly selective STEM environment. Higher Education Research & Development, 38(2), 294–306. https://doi.org/10.1080/07294360.2018.1532395

Michaelsen, L. K., Sweet, M., & Parmelee, D. X. (Eds.). (2011). New directions for teaching and learning. Team-based learning: Small group learning's next big step (Number 116). John Wiley & Sons.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. (2020a). Strategický záměr ministerstva pro oblast vysokých škol na období od roku 2021. https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/strategicky-zamer-ministerstva-pro-oblast-vs-na-obdobi-od

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. (2020b). Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávání v České republice v roce 2019. https://www.msmt.cz/file/53494/download/

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. (2021). Monitorovací ukazatele. https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/monitorovaci-ukazatele

Monson, R. A. (2019). Do they have to like it to learn from it? Students’ experiences, group dynamics, and learning outcomes in group research projects. Teaching Sociology, 47(2), 116–134. https://doi.org/10.1177/0092055X18812549

Moon, J. A. (1999). Reflection in learning and professional development: Theory and practice. RoutledgeFalmer.

Morgan, D. L. (1996). Focus groups as qualitative research (Vol. 16). SAGE publications. https://doi.org/10.4135/9781412984287

Nařízení vlády č. 275/2016 Sb. o oblastech vzdělávání ve vysokém školství. (2016). https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-275.

Nokes-Malach, T. J., Richey, J. E., & Gadgil, S. (2015). When is it better to learn together? Insights from research on collaborative learning. Educational Psychology Review, 27(4), 645–656. https://doi.org/10.1007/s10648-015-9312-8

Novotný, P., & Brücknerová, K. (2016). Informální mezigenerační učení v učitelských sborech: Rozdíly v zapojení generací do učebních interakcí. Orbis scholae10(1), 11–33. https://doi.org/10.14712/23363177.2016.12

Novotný, P., Brücknerová, K., Juhaňák, L., & Rozvadská, K. (2019). Driven to be a non-traditional student: Measurement of the Academic Motivation Scale with adult learners after their transition to university. Studia paedagogica, 24(2), 109–135. https://doi.org/10.5817/SP2019-2-5

Novotný, P., Brücknerová, K., Rabušicová, M., Knotová, D., Juhaňák, L., & Rozvadská, K. (2021) (v tisku). Netradiční studenti pedagogických oborů. Masarykova univerzita.

O'Boyle, N. (2014). Front row friendships: Relational dialectics and identity negotiations by mature students at university. Communication Education, 63(3), 169–191. https://doi.org/10.1080/03634523.2014.903333

O'Donnell, A. M., & O'Kelly, J. (1994). Learning from peers: Beyond the rhetoric of positive results. Educational Psychology Review, 6(4), 321–349. https://doi.org/10.1007/BF02213419

O'Donnell, V. L., & Tobbell, J. (2007). The transition of adult students to higher education: Legitimate peripheral participation in a community of practice?. Adult Education Quarterly, 57(4), 312–328. https://doi.org/10.1177/0741713607302686

Palincsar, A. S. (1998). Social constructivist perspectives on teaching and learning. Annual Review of Psychology, 49(1), 345–375. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.49.1.345

Patton, M. Q. (1999). Enhancing the quality and credibility of qualitative analysis. Health Services Research, 34(5 Pt 2), 1189–1208.

Peeters, W. (2019). The peer interaction process on Facebook: A social network analysis of learners’ online conversations. Education and Information Technologies, 24(5), 3177–3204. https://doi.org/10.1007/s10639-019-09914-2

Peregrina-Kretz, D., Seifert, T., Arnold, C., & Burrow, J. (2018). Finding their way in post-secondary education: The power of peers as connectors, coaches, co-constructors and copycats. Higher Education Research & Development, 37(5), 1076–1090. https://doi.org/10.1080/07294360.2018.1471050

Peterson, P. L., Janicki, T. C., & Swing, S. R. (1981). Ability× treatment interaction effects on children's learning in large-group and small-group approaches. American Educational Research Journal18(4), 453–473. https://doi.org/10.3102/00028312018004453

Piaget, J. (2000). Psychologie dítěte. Portál.

Podlahová, L. (2012). Didaktika pro vysokoškolské učitele. Grada.

Poort, I., Jansen, E., & Hofman, A. (2020). Does the group matter? Effects of trust, cultural diversity, and group formation on engagement in group work in higher education. Higher Education Research & Development. https://doi.org/10.1080/07294360.2020.1839024

Pullen, A. G., Griffioen, D. M., Schoonenboom, J., de Koning, B. B., & Beishuizen, J. J. (2018). Does excellence matter? The influence of potential for excellence on students’ motivation for specific collaborative tasks. Studies in Higher Education, 43(11), 2059–2071. https://doi.org/10.1080/03075079.2017.1304376

Rabušicová, M., Brücknerová, K., Kamanová, L., Novotný, P., Pevná, K., & Vařejková, Z. (2017). Mezigenerační učení. Teorie, výzkum, praxe. Masarykova univerzita.

Rabušicová, M., & Rabušic, L. (2012). Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. Masarykova univerzita.

Räisänen, M., Postareff, L., Mattsson, M., & Lindblom-Ylänne, S. (2018). Study-related exhaustion: First-year students’ use of self-regulation of learning and peer learning and perceived value of peer support. Active Learning in Higher Education, 21(3), 173-188.  https://doi.org/10.1177/1469787418798517

Ravanipour, M., Bahreini, M., & Ravanipour, M. (2015). Exploring nursing students’ experience of peer learning in clinical practice. Journal of Education and Health Promotion, 4(46). https://doi.org/10.4103/2277-9531.157233

Read, B., Archer, L., & Leathwood, C. (2003). Challenging cultures? Student conceptions of'belonging'and'isolation'at a post-1992 university. Studies in Higher Education, 28(3), 261–277. https://doi.org/10.1080/03075070309290

Rewey, K. L., Dansereau, D. F., Skaggs, L. P., Hall, R. H., & Pitre, U. (1989). Effects of scripted cooperation and knowledge maps on the processing of technical material. Journal of Educational Psychology, 81(4), 604–609. https://doi.org/10.1037/0022-0663.81.4.604

Richardson, J. T. (1995). Mature students in higher education: II. An investigation of approaches to studying and academic performance. Studies in Higher Education, 20(1), 5–17. https://doi.org/10.1080/03075079512331381760

Rohlíková, J., & Vejvodová, L. (2012). Vyučovací metody na vysoké škole: Praktický průvodce výukou v prezenční i distanční formě studia. Grada Publishing as.

Roschelle, J. (1992). Learning by collaborating: Convergent conceptual change. The Journal of the Learning Sciences, 2(3), 235–276. https://doi.org/10.1207/s15327809jls0203_1

Rubin, M., Scevak, J., Southgate, E., Macqueen, S., Williams, P., & Douglas, H. (2018). Older women, deeper learning, and greater satisfaction at university: Age and gender predict university students’ learning approach and degree satisfaction. Journal of Diversity in Higher Education, 11(1), 82. https://doi.org/10.1037/dhe0000042

Ryff, C. D., & C. L. Keyes. (1995). The structure of psychological well-being revisited. Journal of Personality and Social Psychology, 69(4), 719–726. https://doi.org/10.1037/0022-3514.69.4.719

Saar, E., Täht, K., & Roosalu, T. (2014). Institutional barriers for adults’ participation in higher education in thirteen European countries. Higher Education, 68(5), 691–710. https://doi.org/10.1007/s10734–014-9739-8

Säljö, R. (1979). Learning about learning. Higher Education, 8(4), 443–451. https://doi.org/10.1007/BF01680533

Sarbin, T. R. (1976). Cross-age tutoring and social identity. In V. L. Allen (Ed.), Children as teachers (s. 27–40). Academic Press.

Seaman, J. E., Allen, I. E., & Seaman, J. (2018). Grade increase: Tracking distance education in the United States. Babson Survey Research Group.

Shaw, M. E. (1954). Group structure and the behavior of individuals in small groups. The Journal of Psychology, 38(1), 139–149. https://doi.org/10.1080/00223980.1954.9712925

Shaw, J. D., Duffy, M. K., & Stark, E. M. (2000). Interdependence and preference for group work: Main and congruence effects on the satisfaction and performance of group members. Journal of Management, 26(2), 259–279. https://doi.org/10.1177/014920630002600205

Shook, N. J., & Clay, R. (2012). Interracial roommate relationships: A mechanism for promoting sense of belonging at university and academic performance. Journal of Experimental Social Psychology, 48(5), 1168–1172. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2012.05.005

Short, E., Kinman, G., & Baker, S. (2020). Evaluating the impact of a peer coaching intervention on well‐being among psychology undergraduate students. In J. Passmore & D. Tee (Eds.), Coaching Researched: A Coaching Psychology Reader (s. 285–296). John Wiley & Sons Ltd. https://doi.org/10.1002/9781119656913.ch15

Schön, D. A. (1987). Educating the reflective practitioner: Toward a new design for teaching and learning in the professions. Jossey-Bass.

Schwartz, S. E., Kanchewa, S. S., Rhodes, J. E., Gowdy, G., Stark, A. M., Horn, J. P., Parnes, M., & Spencer, R. (2018). “I'm Having a Little Struggle With This, Can You Help Me Out?”: Examining Impacts and Processes of a Social Capital Intervention for First‐Generation College Students. American Journal of Community Psychology, 61(1–2), 166–178. https://doi.org/10.1002/ajcp.12206

Siegel, M. A. (2012). Filling in the distance between us: Group metacognition during problem solving in a secondary education course. Journal of Science Education and Technology, 21(3), 325–341. https://doi.org/10.1007/s10956-011-9326-z

Slavík, J. (1999). Hodnocení v současné škole: východiska a nové metody pro praxi. Portál.

Slavin, R. E. (2011). Cooperative learning. Review of Educationa Research, 50(2), 160–166. https://doi.org/10.3102/00346543050002315

Smith, R. A. (2015). Magnets and seekers: A network perspective on academic integration inside two residential communities. The Journal of Higher Education, 86(6), 893–922. https://doi.org/10.1080/00221546.2015.11777388

Snoeren, M. M., Raaijmakers, R., Niessen, T. J., & Abma, T. A. (2016). Mentoring with (in) care: A co‐constructed auto‐ethnography of mutual learning. Journal of Organizational Behavior, 37(1), 3–22. https://doi.org/10.1002/job.2011

Soetanto, D., & MacDonald, M. (2017). Group work and the change of obstacles over time: The influence of learning style and group composition. Active Learning in Higher Education, 18(2), 99–113. https://doi.org/10.1177/1469787417707613

Sorey, K. C., & Duggan, M. H. (2008). Differential predictors of persistence between community college adult and traditional-aged students. Community College Journal of Research and Practice, 32(2), 75-100. https://doi.org/10.1080/10668920701380967

Sprague, M., Wilson, K. F., & McKenzie, K. S. (2019). Evaluating the quality of peer and self evaluations as measures of student contributions to group projects. Higher Education Research & Development, 38(5), 1061–1074. https://doi.org/10.1080/07294360.2019.1615417

Sridharan, B., Tai, J., & Boud, D. (2019). Does the use of summative peer assessment in collaborative group work inhibit good judgement?. Higher Education, 77(5), 853–870. https://doi.org/10.1007/s10734-018-0305-7

Swain, J., & Hammond, C. (2011). The motivations and outcomes of studying for part-time mature students in higher education. International Journal of Lifelong Education, 30(5), 591–612. https://doi.org/10.1080/02601370.2011.579736

Swanson, E., McCulley, L. V., Osman, D. J., Scammacca Lewis, N., & Solis, M. (2019). The effect of team-based learning on content knowledge: A meta-analysis. Active Learning in Higher Education, 20(1), 39–50. https://doi.org/10.1177/1469787417731201

Šeďová, K., Švaříček, R., Sedláček, M., & Šalamounová, Z. (2017). Jak se učitelé učí: Cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování. Masarykova univerzita.

Šeďová, K., Švaříček, R., Sedláčková, J., Čejková, I., Šmardová, A., Novotný, P., & Zounek, J. (2016). Pojetí výuky a profesní identita začínajících vysokoškolských učitelů. Studia paedagogica, 21(1), 9–34. https://doi.org/10.5817/SP2016-1-2

Šima, K., & Pabian, P. (2013). Ztracený Humboldtův ráj: Ideologie jednoty výzkumu a výuky ve vysokém školství. Sociologické nakladatelství (SLON).

Tai, J. H., Canny, B. J., Haines, T. P., & Molloy, E. K. (2017). Identifying opportunities for peer learning: An observational study of medical students on clinical placements. Teaching and Learning in Medicine, 29(1), 13–24. https://doi.org/10.1080/10401334.2016.1165101

Tang, K. C. C. (1993). Spontaneous collaborative learning: A new dimension in student learning experience?. Higher Education Research and Development, 12(2), 115–130. https://doi.org/10.1080/0729436930120201

Thoms, B., & Eryilmaz, E. (2014). How media choice affects learner interactions in distance learning classes. Computers & Education, 75, 112–126. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2014.02.002

Tinto, V. (2012). Completing college: Rethinking institutional action. University of Chicago Press. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226804545.001.0001

Tolmie, A. K., Topping, K. J., Christie, D., Donaldson, C., Howe, C., Jessiman, E., Livingston, K., & Thurston, A. (2010). Social effects of collaborative learning in primary schools. Learning and Instruction, 20(3), 177–191. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2009.01.005

Topping, K. J. (1996). The effectiveness of peer tutoring in further and higher education: A typology and review of the literature. Higher Education32(3), 321–345. https://doi.org/10.1007/BF00138870

Topping, K. J. (2005). Trends in peer learning. Educational Psychology, 25(6), 631–645. https://doi.org/10.1080/01443410500345172

Topping, K. J. (2009). Peer assessment. Theory into Practice, 48(1), 20–27. https://doi.org/10.1080/00405840802577569

Trechová, M. (2017). Skupinová práce očima vysokoškolských studentů [diplomová práce]. Masarykova univerzita.

Trowler, V. (2010). Student engagement literature review. The Higher Education Academy.

Tuckman, B. W. (1965). Developmental sequence in small groups. Psychological Bulletin, 63(6), 384–399. https://doi.org/10.1037/h0022100

Tudge, J. R. (1992). Processes and consequences of peer collaboration: A Vygotskian analysis. Child Development, 63(6), 1364–1379. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.1992.tb01701.x

Tudge, J. R. (2000). Theory, method, and analysis in research on the relations between peer collaboration and cognitive development. The Journal of Experimental Education, 69(1), 98–112. https://doi.org/10.1080/00220970009600651

Turner, G., & Shepherd, J. (1999). A method in search of a theory: Peer education and health promotion. Health Education Research14(2), 235–247. https://doi.org/10.1093/her/14.2.235

Tyler-Smith, K. (2006). Early attrition among first time eLearners: A review of factors that contribute to drop-out, withdrawal and non-completion rates of adult learners undertaking eLearning programmes. Journal of Online Learning and Teaching, 2(2), 73–85.

Ulmanen, S., Soini, T., Pietarinen, J., & Pyhältö, K. (2016). The anatomy of adolescents’ emotional engagement in schoolwork. Social Psychology of Education, 19(3), 587–606. https://doi.org/10.1007/s11218-016-9343-0

Urban, K., & Jirsáková, J. (2021). Motivation and personality traits in adult learners. Journal of Adult and Continuing Education. https://doi.org/10.1177/14779714211000361

Valadas, S. T., Almeida, L. S., & Araújo, A. M. (2017). The mediating effects of approaches to learning on the academic success of first-year college students. Scandinavian Journal of Educational Research61(6), 721–734. https://doi.org/10.1080/00313831.2016.1188146

Vallerand, R. J., Pelletier, L. G., Blais, M. R., Brière, N. M., Senécal, C., & Vallières, E. F. (1992). The academic motivation scale: A measure of intrinsic, extrinsic, and amotivation in education. Educational and Psychological Measurement, 52(4), 1003–1017. https://doi.org/10.1177/0013164492052004025

Van den Bossche, P., Gijselaers, W. H., Segers, M., & Kirschner, P. A. (2006). Social and cognitive factors driving teamwork in collaborative learning environments: Team learning beliefs and behaviors. Small Group Research, 37(5), 490–521. https://doi.org/10.1177/1046496406292938

Van den Bossche, P., Gijselaers, W., Segers, M., Woltjer, G., & Kirschner, P. (2011). Team learning: Building shared mental models. Instructional Science, 39(3), 283–301. https://doi.org/10.1007/s11251-010-9128-3

Van der Pol, J., Van den Berg, B. A. M., Admiraal, W. F., & Simons, P. R. J. (2008). The nature, reception, and use of online peer feedback in higher education. Computers & Education51(4), 1804–1817. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2008.06.001

Van Meter, P., & Stevens, R. J. (2000). The role of theory in the study of peer collaboration. The Journal of Experimental Education, 69(1), 113–127. https://doi.org/10.1080/00220970009600652

Van Popta, E., Kral, M., Camp, G., Martens, R. L., & Simons, P. R. J. (2017). Exploring the value of peer feedback in online learning for the provider. Educational Research Review, 20, 24–34. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2016.10.003

Van Rhijn, T. M., Lero, D. S., Bridge, K., & Fritz, V. A. (2016). Unmet needs: Challenges to success from the perspectives of mature university students. Canadian Journal for the Study of Adult Education, 28(1), 29–47.

Vašutová, J. (2005). Pedagogické vzdělávání vysokoškolských učitelů jako aktuální potřeba. Aula: Revue pro vysokoškolskou a vědní politiku, 13(3), 73–78.

Vlk, A., Drbohlav, J., Fliegl, T., Hulík, V., Stiburek, Š., & Švec, V. (2017). Studijní neúspěšnost na vysokých školách: Teoretická východiska, empirické poznatky a doporučení. Sociologické nakladatelství (SLON).

Vygotskij, L. S. (2004). Psychologie myšlení a řeči. Portál.

Vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení. (2018). https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-176/zneni-20180328

Walford, G. (2005). Research ethical guidelines and anonymity. International Journal of Research & Method in Education28(1), 83–93. https://doi.org/10.1080/01406720500036786

Webb, N. M. (1991). Task-related verbal interaction and mathematics learning in small groups. Journal for Research in Mathematics Education22(5), 366–389. https://doi.org/10.5951/jresematheduc.22.5.0366

Webb, N. M., Farivar, S. H., & Mastergeorge, A. M. (2002). Productive helping in cooperative groups. Theory into Practice, 41(1), 13–20. https://doi.org/10.1207/s15430421tip4101_3

Webb, N. M., Franke, M. L., Ing, M., Chan, A., De, T., Freund, D., & Battey, D. (2008). The role of teacher instructional practices in student collaboration. Contemporary Educational Psychology, 33(3), 360–381. https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2008.05.003

Webb, N. M., Troper, J. D., & Fall, R. (1995). Constructive activity and learning in collaborative small groups. Journal of Educational Psychology, 87(3), 406–423. https://doi.org/10.1037/0022-0663.87.3.406

Wenger, E. (1998). Communities of practice: Learning as a social system. Systems Thinker, 9(5), 2–3.

Wertz, F. J. (2011). Five ways of doing qualitative analysis: Phenomenological psychology, grounded theory, discourse analysis, narrative research, and intuitive inquiry. Guilford Press.

Wilcox, P., Winn, S., & FyvieGauld. M. (2005). ‘It was nothing to do with the University, it was just the people’: The role of social support in the first-year experience of higher education. Studies in Higher Education, 30(6), 707–722. https://doi.org/10.1080/03075070500340036

William, D., & Leayhová, S. (2016). Zavádění formativního hodnocení. Edulab.

Won, S., Hensley, L. C., & Wolters, C. A. (2021). Brief research report: Sense of belonging and academic help-seeking as self-regulated learning. The Journal of Experimental Education, 89(1), 112–124. https://doi.org/10.1080/00220973.2019.1703095

Won, S., Wolters, C. A., & Mueller, S. A. (2018). Sense of belonging and self-regulated learning: Testing achievement goals as mediators. The Journal of Experimental Education, 86(3), 402–418. https://doi.org/10.1080/00220973.2016.1277337

Xerri, M. J., Radford, K., & Shacklock, K. (2018). Student engagement in academic activities: A social support perspective. Higher Education, 75(4), 589–605. https://doi.org/10.1007/s10734-017-0162-9

Yonker, J. E. (2011). The relationship of deep and surface study approaches on factual and applied test‐bank multiple‐choice question performance. Assessment & Evaluation in Higher Education, 36(6), 673–686. https://doi.org/10.1080/02602938.2010.481041

 Zákon č. 111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). (1998). https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111

Zákon č. 197/2014 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. (2015). https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-197

Zander, L., Brouwer, J., Jansen, E., Crayen, C., & Hannover, B. (2018). Academic self-efficacy, growth mindsets, and university students' integration in academic and social support networks. Learning and Individual Differences, 62, 98–107. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2018.01.012

Zhang, X., & McEneaney, J. E. (2020). What is the influence of peer feedback and author response on Chinese university students’ English writing performance?. Reading Research Quarterly, 55(1), 123–146. https://doi.org/10.1002/rrq.259

Zhang, B., & Ohland, M. W. (2009). How to assign individualized scores on a group project: An empirical evaluation. Applied Measurement in Education, 22(3), 290–308. https://doi.org/10.1080/08957340902984075

Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Crossref Cited-by pro DOI:10.5817/CZ.MUNI.M210-9914-2021 (2)

1. Importance of Peer Learning Among Part-Time Students in Preventing Drop Out
Karla Brücknerová
Lifelong Learning  ročník: 11,  číslo: 1,  první strana: 11,  rok: 2021  
https://doi.org/10.11118/lifele20211101011

2. Netradiční studenti pedagogických oborů na českých vysokých školách
Petr Novotný, Karla Brücknerová, Milada Rabušicová, Libor Juhaňák, Dana Knotová, Katarína Rozvadská
ISBN 978-80-210-9974-6  rok: 2021  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9974-2021


Podobné publikace