Radka Závodská

Vystudovala Učitelství biologie a matematiky na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích. Habilitovala se v oboru Fyziologie živočichů na PřF JU. Šest let učila na Střední zemědělské škole v Nových Hradech. V současnosti je docentkou na katedře biologie PedF JU. Dlouhodobě se podílí se na výzkumech biologických rytmů hmyzu v Entomologickém ústavu Biologického centra Akademie věd ČR. V oblasti didaktiky biologie se zabývá koncepcí přírodovědného vzdělávání, výzkumem znalostí z přírodopisu a biologie žáků ZŠ a studentů SŠ, tvorbou výukových materiálů a učebnic a formativním a sumativním hodnocením. Je členkou oborové rady doktorského studia Vzdělávání v biologii.