Zdeněk Beneš

Vystudoval obory Historie a Filosofie na FF UK v Praze, habilitaci a profesuru získal v oboru České dějiny. Působil jako učitel na středních školách a následně jako vysokoškolský učitel v Ústavu českých dějin FF UK v Praze a v Ústavu dějin křesťanského umění KTF UK v Praze. Zabývá se problematikou teorie a metodologie historických věd a školního dějepisu, v posledních letech jej zajímají především otázky soudobé historické kultury a česko-německými vztahy. Je autorem či spoluautorem 14 monografií, 10 učebnic a autorem více jak 150 studií a článků uveřejněných v ČR, na Slovensku, v Polsku, Německu, Itálii, Belgii, Rakousku a ve Francii. Je členem redakční rady Českého časopiu historického, Pedagogiky časopisu Matice Moravská; členem mezinárodní vědecké rady časopisu Sensus historiae (UAM Poznaň) a Religions and Sacred Poetry; Religion, Culture and Education (Krakov); Společné česko-německé komise historiků; za českou stranu spolupředsedou Česko-německé komise pro školní učebnice, členem komise pro školní dějepis při Polsko-české vědecké společnosti, v níž je členem předsednictva za obor historie. Je členem stálé pracovní skupiny AK pro oborové didaktiky.