Leoš Dvořák

Absolvoval studium teoretické fyziky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je docentem na katedře didaktiky fyziky MFF UK, v letech 1999–2007 byl vedoucím této katedry. Jeho profesionální zaměření se vyvíjelo od obecné teorie relativity přes počítače ve výuce fyziky k problematice fyzikálního vzdělávání. Zajímá se o školní fyzikální experimenty a jejich propojení s teorií, aktivity, které mohou zlepšit vzdělávání učitelů a o obecnější otázky fyzikálního vzdělávání. Dlouhodobě se věnuje přípravě budoucích učitelů fyziky a jejich dalšímu vzdělávání včetně doktorského studia; na MFF UK je předsedou Rady doktorského studijního oboru Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky, byl a je řešitelem řady projektů z této oblasti, věnuje se i souvisejícím neformálním aktivitám. V posledních letech se také snaží pomáhat rozvoji mezinárodní spolupráce ve fyzikálním vzdělávání a výzkumu v didaktice fyziky, mimo jiné prací ve výborech mezinárodní organizace GIREP a komise ICPE (International Commission on Physics Education) a Mezinárodní unie pro čistou a aplikovanou fyziku (IUPAP). Je členem stálé pracovní skupiny AK pro oborové didaktiky. Byrokracie spojená se vším výše uvedeným ho sice deptá, asi jako všechny autory této publikace, ale učit fyziku ho stále baví a stále považuje za velmi důležité přemýšlet a zkoumat, jak to dělat zajímavěji a lépe.