Naďa Vondrová

Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Učitelství matematiky a zeměpisu a PedF UK v Praze, obor učitelství anglického jazyka. V roce 2004 se na UK v Praze habilitovala v oboru Didaktika matematiky s prací týkající se procesu strukturace matematických poznatků studentů učitelství matematiky. Učila matematiku a angličtinu na základní škole a matematiku v angličtině na střední škole. Pracuje jako docentka na PedF UK v Praze, kde působí jako vedoucí katedry matematiky a didaktiky matematiky. Vyučuje zejména didaktiku matematiky u budoucích učitelů matematiky 2. a 3. stupně školy a vede pedagogické praxe. Ve výzkumu se zabývá řešitelskými procesy žáků a studentů v matematice a problematikou profesního vidění u studentů učitelství a učitelů matematiky. Byla řešitelkou několika projektů GA ČR. Je členkou stálé pracovní skupiny pro oborové didaktiky.