Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky

Tomáš Janík a kol.
Anotace

Název anglicky: Quality in Education: content focused approach to analysing and improving instruction

Kniha představuje koncepci obsahově zaměřeného přístupu ke zkoumání a zlepšování výuky. Oproti stávajícím přístupům důsledněji realizuje obrat k obsahové dimenzi učebních procesů. Programově je vřazena pod zastřešující slogan kvalita (ve) vzdělávání. Kvalita je zde chápána dynamicky – s ohledem na to, jak učitel připravuje, realizuje a vyhodnocuje výuku, resp. zvažuje a zdůvodňuje alternativy.

S cílem nabídnout učitelům postup umožňující zlepšovat výuku na základě její reflexe je zde představena metodika rozvíjející hospitace a metodika AAA (anotování, analyzování a alterování výukových situací). Jejich princip je ilustrován na didaktických kazuistikách za různé obory s perspektivou nad-oborového zobecnění. Autoři věří, že kniha otevírá cestu k reflektovanému rozvíjení kvality výuky a výhledově snad i k nové (produktivní) kultuře vyučování a učení.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8258-8
Velikost souboru 12.3 MiB
Počet stran 434
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8258-2016

Pevná vazba

ISBN-13 978-80-210-6349-5
Formát 176 mm×250 mm
Počet stran 434
Rok vydání 2013
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Angličtina, Čeština
Statistiky

Crossref Cited-by pro DOI:10.5817/CZ.MUNI.M210-8258-2016 (2)

1. A quality framework for assessing the designed curriculum – a basis for the Czech PE curriculum revision
Petr Vlček
AUC KINANTHROPOLOGICA  ročník: 56,  číslo: 1,  první strana: 47,  rok: 2020  
https://doi.org/10.14712/23366052.2020.6

2. PEDAGOGICAL SITUATIONS AS AN INSTRUMENT OF PROSPECTIVE PRIMARY TEACHER´S SELF-EFFICACY INCREASING IN MATHEMATICS
Radka DOFKOVÁ
Trends in Education  ročník: 12,  číslo: 1,  první strana: 20,  rok: 2019  
https://doi.org/10.5507/tvv.2019.006


Podobné publikace