Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání

Jan Slavík, Klára Uličná, Jana Stará, Petr Najvar a kol.
Anotace

Kniha představuje didaktickou kazuistiku jako nástroj pro kultivaci (oborově)didaktického myšlení. V první části je představen pojem kazuistika v souvislosti s výzkumem v klinických vědách. Zvláštní pozornost je potom věnována didaktickým kazuistikám a jejich roli v transdisciplinárním didaktickém výzkumu a představení transdidaktického přístupu využívajícího metodiku 3A. Druhou část knihy tvoří vybrané didaktické kazuistiky zpracované týmem oborových didaktiků a učitelů v praxi. Kniha navazuje na publikaci Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory autorů J. Slavíka, T. Janíka, P. Najvara a P. Knechta.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8768-2
Počet stran 463
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8768-2017

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-8758-3
Formát 158 mm×225 mm
Počet stran 463
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština, Angličtina
Statistiky

Crossref Cited-by pro DOI:10.5817/CZ.MUNI.M210-8768-2017 (7)

1. K teorii aktivního vzdělávacího obsahu v transdidaktickém pojetí
Jan Slavík, Tomáš Janík, Jiří Kohout, Tereza Češková, Pavel Mentlík, Petr Najvar
ORBIS SCHOLAE  ročník: 15,  číslo: 1,  první strana: 9,  rok: 2021  
https://doi.org/10.14712/23363177.2021.8

2. Profesionalizace vzdělávání učitelů pro primární školu – možnosti a meze
Anna Tomková, Vladimíra Spilková
ORBIS SCHOLAE  ročník: 13,  číslo: 1,  první strana: 9,  rok: 2019  
https://doi.org/10.14712/23363177.2019.19

3. Případová studie - metoda kvalitativní výzkumné strategie a designování výzkumu
Jan Chrastina
ISBN 978-80-244-5373-6  rok: 2019  
https://doi.org/10.5507/pdf.19.24453736

4. Shedding the content: semantics of teaching burdened by didactic formalisms
Tomáš Janík, Jan Slavík, Petr Najvar, Marcela Janíková
Journal of Curriculum Studies  ročník: 51,  číslo: 2,  první strana: 185,  rok: 2019  
https://doi.org/10.1080/00220272.2018.1552719

5. Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory
Jan Slavík, Tomáš Janík, Petr Najvar, Petr Knecht
ISBN 978-80-210-8569-5  rok: 2017  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8569-2017

6. Vybrané aspekty formování profesního přesvědčení začínajících učitelů
Jaroslava Ševčíková, Jitka Plischke, Štefan Chudý
ISBN 978-80-244-6077-2  rok: 2021  
https://doi.org/10.5507/pdf.21.24460765

7. Didaktické kazuistiky výuky přírodopisu a biologie
Martin Jáč, Jitka Kopecká, Monika Morris, Olga Vránová
ISBN 978-80-244-5695-9  rok: 2019  
https://doi.org/10.5507/pdf.19.24456331


Podobné publikace