Příležitosti k rozvíjení řečových dovedností ve výuce anglického jazyka. videostudie

Simona Šebestová
Anotace

Publikace pojednává o procesech vyučování a učení ve výuce anglického jazyka na druhém stupni základní školy z hlediska příležitostí k rozvíjení řečových dovedností. V první části publikace je představen základní přehled vývojových trendů v pojetí a cílech cizojazyčného vzdělávání v mezinárodním i domácím kontextu, příležitosti k učení a řečové dovednosti jako teoretická východiska výzkumu a současný stav poznání zkoumané problematiky u nás i v zahraničí. Těžištěm publikace je výzkum realizovaný prostřednictvím videostudie s cílem zjistit, v jaké míře nabízí výuka anglického jazyka příležitosti k rozvíjení řečových dovedností poslechu, mluvení, čtení a psaní. Je představen proces vytváření výzkumného nástroje – kategoriálního systémua postup kvantitativní a výběrové kvalitativní analýzy pořízených videozáznamů. Výzkumná zjištění přinášejí odpovědi na otázky týkající se příležitostí k rozvíjení řečových dovedností a míry jejich integrace a využití cílového a mateřského jazyka ve výuce.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-5685-5
Formát 158 mm×225 mm
Počet stran 158
Rok vydání 2011
Pořadí vydání 1.

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-6825-4
Počet stran 158
Rok vydání 2014
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6825-2014

Obecné informace

Jazyky Čeština, Angličtina

Podobné publikace