Nonverbální prvky v učebnicích zeměpisu jako nástroj didaktické transformace

Tomáš Janko
Anotace

Publikace se zaměřuje na problematiku nonverbálních prvků v učebnicích zeměpisu pro základní školy a jejich hodnocení z hlediska potenciálu napomáhat při porozumění učivu. Východiskem je předpoklad, že efektivní fungování nonverbálních prvků jako didaktických prostředků může být posíleno jejich odpovídajícím ztvárněním. K vysvětlování je přistupováno z hlediska teorie učebnic a prostřednictvím konceptů didaktické transformace a zprostředkovávání vzdělávacího obsahu. Jádrem publikace je představení výzkumu, který se zaměřoval na posuzování typů nonverbálních prvků v učebnicích zeměpisu. Kromě toho bylo zjišťováno žákovské hodnocení kvalit nonverbálních prvků. Výsledky výzkumu odpovídají na otázky týkající se didaktické vybavenosti současných českých učebnic zeměpisu pro základní školy.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-6135-4
Formát 158 mm×225 mm
Počet stran 145
Rok vydání 2012
Pořadí vydání 1.

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-6400-3
Počet stran 142
Rok vydání 2013
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6400-2013

Obecné informace

Jazyky Čeština, Angličtina
Statistiky

Crossref Cited-by pro DOI:10.5817/CZ.MUNI.M210-6400-2013 (6)

1. Mental map as a tool and an object of research in geographical education
Kateřina Novotná, Martin Hanus, Jan Hátle
Geografie  ročník: 122,  číslo: 3,  první strana: 382,  rok: 2017  
https://doi.org/10.37040/geografie2017122030382

2. Jakými strukturními prvky učebnic jsou prezentovány biomy světa? Výsledky obsahové analýzy českých učebnic geografie
Petr Trahorsch, Dominika Trhlíková
Geografická Revue  ročník: 17,  číslo: 1,  první strana: 4,  rok: 2021  
https://doi.org/10.24040/GR.2021.17.1.4-20

3. BLENDING OF OLD AND NEW APPROACHES IN GEOGRAPHICAL EDUCATION: A CASE STUDY
Eduard Hofmann, Hana Svobodová
Problems of Education in the 21st Century  ročník: 53,  číslo: 1,  první strana: 51,  rok: 2013  
https://doi.org/10.33225/pec/13.53.51

4. EDUCATIONAL EFFECTIVITY OF POSTERS IN TECHNICAL EDUCATION OF SECONDARY SCHOOL PUPILS
Pavel DOSTÁL
Journal of Technology and Information  ročník: 12,  číslo: 1,  první strana: 27,  rok: 2020  
https://doi.org/10.5507/jtie.2020.010

5. Outdoor Education in Geography: A specific Educational Strategy
Hana Svobodová
ISBN 978-80-210-9522-9  rok: 2019  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9522-2019

6. Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy
Iva Stuchlíková, Tomáš Janík, Zdeněk Beneš, Martin Bílek, Karla Brücknerová, Miroslava Černochová, Věra Čížková, Hana Čtrnáctová, Leoš Dvořák, Kateřina Dytrtová, Blažena Gracová, Ondřej Hník, Martina Kekule, Klára Kostková, Milan Kubiatko, Michal Nedělka, Jarmila Novotná, Miroslav Papáček, Jan Petr, Michaela Píšová, Dana Řezníčková, Jan Slavík, Antonín Staněk, Martina Šmejkalová, Marie Tichá, Josef Valenta, Jiří Vaníček, Naďa Vondrová, Radka Závodská, Vojtěch Žák
ISBN 978-80-210-7884-0  rok: 2015  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-7884-2015


Podobné publikace