Nonverbální prvky v učebnicích zeměpisu jako nástroj didaktické transformace

Tomáš Janko
Anotace

Publikace se zaměřuje na problematiku nonverbálních prvků v učebnicích zeměpisu pro základní školy a jejich hodnocení z hlediska potenciálu napomáhat při porozumění učivu. Východiskem je předpoklad, že efektivní fungování nonverbálních prvků jako didaktických prostředků může být posíleno jejich odpovídajícím ztvárněním. K vysvětlování je přistupováno z hlediska teorie učebnic a prostřednictvím konceptů didaktické transformace a zprostředkovávání vzdělávacího obsahu. Jádrem publikace je představení výzkumu, který se zaměřoval na posuzování typů nonverbálních prvků v učebnicích zeměpisu. Kromě toho bylo zjišťováno žákovské hodnocení kvalit nonverbálních prvků. Výsledky výzkumu odpovídají na otázky týkající se didaktické vybavenosti současných českých učebnic zeměpisu pro základní školy.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-6400-3
Počet stran 142
Rok vydání 2013
Pořadí vydání 1. elektron.
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6400-2013

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-6135-4
Formát 158 mm×225 mm
Počet stran 145
Rok vydání 2012
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština, Angličtina

Podobné publikace