Nonverbální prvky v učebnicích zeměpisu jako nástroj didaktické transformace

Tomáš Janko
Anotace

Publikace se zaměřuje na problematiku nonverbálních prvků v učebnicích zeměpisu pro základní školy a jejich hodnocení z hlediska potenciálu napomáhat při porozumění učivu. Východiskem je předpoklad, že efektivní fungování nonverbálních prvků jako didaktických prostředků může být posíleno jejich odpovídajícím ztvárněním. K vysvětlování je přistupováno z hlediska teorie učebnic a prostřednictvím konceptů didaktické transformace a zprostředkovávání vzdělávacího obsahu. Jádrem publikace je představení výzkumu, který se zaměřoval na posuzování typů nonverbálních prvků v učebnicích zeměpisu. Kromě toho bylo zjišťováno žákovské hodnocení kvalit nonverbálních prvků. Výsledky výzkumu odpovídají na otázky týkající se didaktické vybavenosti současných českých učebnic zeměpisu pro základní školy.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-6135-4
Formát 158 mm×225 mm
Počet stran 145
Rok vydání 2012
Pořadí vydání 1.

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-6400-3
Počet stran 142
Rok vydání 2013
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6400-2013

Obecné informace

Jazyky Čeština, Angličtina

Zobrazené statistiky se počítají od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)

E-kniha (Flipbook)

Podobné publikace