Vizuální prostředky pro výuku reálií v učebnicích němčiny

Karolína Pešková
Anotace

Publikace je zaměřena na problematiku vizuálních prostředků pro výuku reálií v učebnicích němčiny. Po teoretickém uvedení jsou představena dvě výzkumná šetření. Cílem prvního šetření bylo zjistit, jaké typy, obsahy a funkce vizuálních prostředků pro výuku reálií se v učebnicích němčiny vyskytují. Výsledky kvantitativní analýzy čtyř učebnic pro výuku němčiny na 2. stupni ZŠ poukázaly na některé společné i rozdílné tendence. Cílem druhého šetření bylo zjistit, jakou funkci učitelé připisují vizuálním prostředkům pro výuku reálií v učebnicích němčiny, za jakým účelem je využívají a jak je hodnotí. Výpovědi získané ze šesti rozhovorů s učiteli potvrdily některá zjištění prvního šetření. Na základě zjištěných nedostatků učebnic z posuzovaného hlediska jsou nabídnuta doporučení pro tvorbu učebnic.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-6149-1
Formát 158 mm×225 mm
Počet stran 205
Rok vydání 2012
Pořadí vydání 1.

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-6399-0
Počet stran 205
Rok vydání 2013
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6399-2013

Obecné informace

Webová stránka Přejít na www
Jazyky Čeština, Angličtina
Poznámka

Pedagogický výzkum v teorii a praxi. Brno 2013

Statistiky

Crossref Cited-by pro DOI:10.5817/CZ.MUNI.M210-6399-2013 (4)

1. Konstrukční principy tvorby učebnice pro výuku angličtiny pro specifické účely
Eva Ellederová
CASALC Review  ročník: 11,  číslo: 2,  první strana: 49,  rok: 2022  
https://doi.org/10.5817/CASALC2021-2-5

2. EDUCATIONAL EFFECTIVITY OF POSTERS IN TECHNICAL EDUCATION OF SECONDARY SCHOOL PUPILS
Pavel DOSTÁL
Journal of Technology and Information  ročník: 12,  číslo: 1,  první strana: 27,  rok: 2020  
https://doi.org/10.5507/jtie.2020.010

3. Sborník z mezinárodní konference 2021: Rozvoj kompetencí relevantních pro život a praxi v 21. století
Pavel Pecina
ISBN 978-80-7509-832-0  první strana: 145,  rok: 2022  
https://doi.org/10.11118/978-80-7509-832-0-0145

4. Opportunities to Develop Intercultural Communicative Competence in Czech lower-secondary schools: Findings of the IRSE Video Study of German
Jana Zerzová
Journal of Language and Cultural Education  ročník: 6,  číslo: 3,  první strana: 101,  rok: 2018  
https://doi.org/10.2478/jolace-2018-0027


Podobné publikace