Miroslava Černochová

Absolvovala učitelské studium matematiky a fyziky na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. Habilitovala se v oboru Pedagogika, pracuje na katedře informačních technologií a technické výchovy PedF UK v Praze. Od konce 80. let se zabývá aplikacemi digitálních technologií ve vzdělávání, zejména pak v informační výchově zaměřené na rozvoj informatického myšlení. Na PedF UK se ve své pedagogické činnosti věnuje didaktice ICT v přípravě ICT učitelů. Byla zapojena do 5. a 6. rámcového projektu EU zaměřeného na vývoj platformy typu LMS a na metodiku využití digitálních objektů ve školním vzdělávání. Zúčastnila se řady workshopů a jednání UNESCO nebo Evropské komise k problematice digitálních technologií ve vzdělávání. Již několik let řídí pracovní skupinu odborníků různých zemí světa RDC: Teacher Education and Digital Technology při ATEE (Association for Teacher Education in Europe).