Speciálněpedagogická diagnostika oftalmopedická. Metodické texty k projektu MUNI 4.0. Pedagogická fakulta, studijní program Logopedie (Bc.)

Petra Röderová
Anotace

Název anglicky: A special educational approach to Diagnostics of vision loss and visual perception deficits. Methodical texts for the MUNI 4.0 project

Text seznamuje čtenáře s diagnostikou zrakových obtíží a zrakového postižení. V první části je pozornost zaměřena na klasifikaci a symptomatologii zrakového postižení, dále pak na funkční vyšetření zraku. Specifika diagnostiky postižení zraku jsou popsána také z hlediska kompetencí odborníků, podpory a intervence u žáků.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9590-8
Počet stran 54
Rok vydání 2019
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Návrh obálky Štěpán Hulc
Klíčová slova zrakové obtíže , zrakové funkce , zrakové dovednosti , funkční vyšetření zraku , zraková terapie , zrakové postižení , speciálně pedagogická diagnostika oftalmopedická
Jazyky Čeština

Podobné publikace