Jan Petr

Vystudoval Učitelství matematiky a biologie na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích. Je odborným asistentem katedry biologie PF JU. Jeho vědecko-výzkumné zaměření zahrnuje dvě oblasti. První je entomologie, ekologie a faunistika vodního hmyzu se zaměřením na vážky (Odonata), druhá zahrnuje teorii a praxi přírodovědného vzdělávání od předškolního po středoškolský stupeň. V současnosti se zabývá didaktickými aplikacemi metod přímého studia přírody ve vyučování přírodopisu a biologie, jako jsou např. školní experimenty nebo pozorování, spojené zejména s využíváním principů tzv. badatelsky orientovaného vyučování. Zabývá se také mimoškolní zájmovou přírodovědnou činností spojenou s přírodovědnými soutěžemi, jako je například Biologická olympiáda. Je členem oborové rady doktorského studia Vzdělávání v biologii.