Dana Řezníčková

Absolventka magisterského oboru Ekonomická a regionální geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy
v Praze. Od roku 1993 je akademickým pracovníkem na této fakultě, kde také absolvovala doktorské studium.
Její dizertační práce byla zaměřena na teoreticko-metodologické otázky geografického vzdělávání. Této problematice
se věnuje i nadále. Posledních pět let vede Centrum výzkumu a rozvoje geografického a environmentálního
vzdělávání na PřF UK. Výzkumně se zaměřuje na četné aspekty geografického vzdělávání, zvláště na dovednosti
osvojované ve výuce geografie. Je autorkou či spoluautorkou více než stovky publikovaných prací.