Education, Support and Rehabilitation for People with Visual Impairments

Martin Vrubel, Petra Röderová, Nora Jágerová
Anotace

Publikace se zaměřuje na popis vzdělávání a přípravy na budoucí povolání, včetně rekvalifikace, v průběhu celého života jedinců se zrakovým postižením, tedy od narození do seniorského věku. Popisovány jsou též rehabilitační přístupy k lidem s vrozeným i získaným zrakovým postižením, a systém pomoci při začlenění osob se zrakovým postižením do společnosti. Publikace obsahuje i výzkumnou část věnující se roli významného faktoru podporujícího úspěšné vzdělávání dětí s postižením. Studie přináší analýzu hodnocení této problematiky pěti českými matkami dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. Z výsledků vyplývá zejména význam přijetí dítěte rodiči, vyrovnaní se s postižením dítěte a ztráty životního optimismu.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8885-6
Počet stran 140
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1., elektronické

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-8456-8
Formát 176 mm×250 mm
Počet stran 140
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Překladatel Petr Kovařík
Jazyky Angličtina
Poznámka

Název česky: Vzdělávání, podpora a rehabilitace osob se zrakovým postižením

Podobné publikace