Využívání multimédií v hudební výchově na ZŠ a SŠ – stav v roce 2017

Michal Košut a kol.
Anotace

Monografie prezentuje výsledky výzkumu, který v roce 2017 provedl tým Katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity s cílem zmapovat současný stav hudební výchovy na základních a středních školách v České republice vzhledem k využívání nových médií, moderních multimediálních technologií jako prostředku k zefektivnění vlastního hudebně výchovného procesu. Přihlíží též k výsledkům obdobně zaměřených výzkumů, které byly realizovány týmž pracovištěm v letech 2010 a 2011.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8884-9
Počet stran 274
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8884-2017

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-8850-4
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 271
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Reference

Adobe Premiere Pro CC. Adobe [online]. Adobe Systems Software Ireland Ltd., ©2017 [cit. 2017-11-16]. Dostupné z: http://www.adobe.com/cz/products/premiere.html?kw=semgeneric&sdid=JRSJD&skwcid=AL!3085!3!52638541314!b!!g!!adobe%20premiere%20pro&s_kwcid=AL!3085!3!52638541314!b!!g!!adobe%20premiere%20pro&ef_id=WNEROQAAAOo43DSg:20171116154034:s

Create scores with capella – quick, easy, affordable. Capella Software [online]. Capella-software AG, © 2017 [cit. 2017-11-16]. Dostupné z: http://www.capella.de/us/index.cfm/products/capella/info-capella/

CRHA, Bedřich, Taťána JURČÍKOVÁ a Markéta PRUDÍKOVÁ. Výzkum využití multimediálních technologií v hudební výchově. Teoretické reflexe hudební výchovy, Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 6, č. 1. 1–289. ISSN 1803-1331.

CRHA, Bedřich, Taťána JURČÍKOVÁ a Markéta PRUDÍKOVÁ. Výzkum využití multimediálních technologií v hudební výchově na středních školách. Teoretické reflexe hudební výchovy, Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 7, č. 1, s. 1–295. ISSN 1803-1331.

CRHA, Bedřich. Hudba a hodnotová orientace mládeže. In: OPUS MUSICUM XXI. č. 10. Brno: Opus musicum, 1889. DOI: 805-889. ISSN 805889

Informační technologie ve školách. In: Český statistický úřad [online]. Praha, 2017 [cit.2017-09-21]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/informacni_technologie_ve_skolach

Deccart [online]. Deccart, ©2012 [cit. 2017-11-15]. Dostupné z: http://deccart.cz/

Disk [online]. DISK Multimedia, s. r. o. / DISK System, s. r. o., ©2017 [cit. 2017-11-16]. Dostupné z: http://disk.cz/

Dorico: The future of scoring. Steinberg: Creativity first [online]. Steinberg Media Technologies GmbH, ©2017 [cit. 2017-11-16]. Dostupné z: https://www.steinberg.net/en/products/dorico/start.html

EarMaster [online]. EarMaster ApS, ©2017 [cit. 2017-11-16]. Dostupné z: http://www.earmaster.com/

EW: EastWest/Quantum Leap [online]. Sounds Online ©2017 [cit. 2017-11-16]. Dostupné z: http://www.soundsonline.com

Finale [online]. MakeMusic, ©2017 [cit. 2017-11-16]. Dostupné z: https://www.finalemusic.com/

GUÉRIN, Robert. Velká kniha MIDI: Standardy, hardware, software. Brno: Computer Press, 2004, s. 23.

Hauptwerk: Virtual Pipe Organ [online]. Milan Digital Audio LLC., ©2017 [cit. 2017-11-16]. Dostupné z: https://www.hauptwerk.com/

Hudební výchova. Fraus [online]. Nakladatelství Fraus, ©2017 [cit. 2017-11-15]. Dostupné z: https://ucebnice.fraus.cz/catalog/cs/ucebnice-ii-stupen-hudebni-vychova/cu2sukicu2sicu.html

Interes [online]. Masarykova univerzita, ©2017 [cit. 2017-11-15]. Dostupné z: http://interes.kisk.cz/

KLEMENT, Milan, Jiří DOSTÁL a Jiří KLEMENT. Metody realizace a hodnocení interaktivní výuky [online]. 2. vyd. Olomouc, 2014 [cit. 2017-09-23]. ISBN 978 - 80-87658-21-5. Dostupné z: http://docplayer.cz/16959753-Metody-realizace-a-hodnoceni-interaktivni-vyuky.html

Komplete 11. Native Instruments [online]. Native Instruments GmbH, ©2017 [cit. 2017-11-16]. Dostupné z: https://www.native-instruments.com/en/products/komplete/bundles/komplete-11/

Media Composer. Avid [online]. Avid Technology, Inc., ©2017 [cit. 2017-11-16]. Dostupné z: http://www.avid.com/media-composer

Midimaster: music education software [online]. [cit. 2017-11-16] Dostupné z: http://www.midimaster.de/

MuseScore [online]. MuseScore BVBA, ©2017 [cit. 2017-11-16]. Dostupné z: http://musescore.org/

Music Recording Software. Cakewalk [online]. Cakewalk, Inc., ©2017. Dostupné z: http://www.cakewalk.com/Products/By-Category/Music-Recording-Software

MUSIL, Jaroslav. Multimédia ve vzdělávání. Řízení školy: Odborný měsíčník pro ředitele škol. 2012, roč. IX, č. 8, s. 38-40. ISSN 1214-8679.

MUSIL, Ondřej. Multimediální výuka hudební výchovy. Brno, 2015. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra hudební výchovy. Vedoucí práce PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

NIDV: Národní institut pro další vzdělávání [online]. NIDV, 2006 [cit. 2017-11-15]. Dostupné z: http://www.nidv.cz/cs/

Notion. PreSonus [online]. PreSonus Audio Electronics, Inc., ©2017 [cit. 2017-11-16]. Dostupné z: http://www.presonus.com/products/Notion

Pro Tools. Avid [online]. Avid Technology, Inc., ©2017 [cit. 2017-11-16]. Dostupné z: http://www.avid.com/pro-tools

Products. Steinberg: Creativity first [online]. Steinberg Media Technologies GmbH, ©2017 [cit. 2017-11-16]. Dostupné z: https://www.steinberg.net/en/products.html

RAMBOUSEK, Vladimír; MOŠNA, František. Informační výchova jako aktuální dimenze přípravy učitelů. Pedagogická orientace: Učitel a jeho profesní příprava. [s. l.]: [s. n.], 1999,  č. 3, s. 17–27. ISSN 1211-4669.

Rámcové vzdělávací programy. MŠMT: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. MŠMT, 2017 [cit. 2017-11-15]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/ramcove-vzdelavaci-programy

Rising Software [online]. [cit. 2017-11-16] Dostupné z: https://www.risingsoftware.com/

SEDLÁČEK, Marek, Bedřich CRHA, Taťána JURČÍKOVÁ, Markéta PRUDÍKOVÁ, Petra OBRŠLÍKOVÁ a Michal KOŠUT. Multimediální technologie z hlediska jejich využití v hudební výchově na středních školách ČR. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 80 s. ISBN 978-80-210-5704-3.

Sequel 3. Steinberg: Creativity first [online]. Steinberg Media Technologies GmbH, ©2017 [cit. 2017-11-16]. Dostupné z: https://www.steinberg.net/en/products/sequel/start.html

Sibelius. AVID [online]. Avid Technology, Inc., ©2017 [cit. 2017-11-15]. Dostupné z: http://www.avid.com/sibelius/

Spitfire Audio [online]. Spitfire Audio Holdings Ltd., ©2017 [cit. 2017-11-16]. Dostupné z: https://www.spitfireaudio.com/

Tematická zpráva: Využívání digitálních technologií na mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách. In: Česká školní inspekce [online]. Praha, 2017 [cit. 2017-09-22]. Dostupné z: http://www.csicr.cz/html/tz_digitechnologie/html5/index.html?&locale=CSY&pn=1

Vegas [online]. MAGIX Software GmbH, ©2017 [cit. 2017-11-16]. Dostupné z: http://www.vegascreativesoftware.com/us/vegas-pro/

Vienna Symphonic Library [online]. Vienna Symphonic Library GmbH, ©2017 [cit. 2017-11-16]. Dostupné z: https://www.vsl.co.at/en

Vzdělávání pedagogů. MŠMT: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. MŠMT, 2017 [cit. 2017-11-15]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/vzdelavani-pedagogu

WaveLab Pro. Steinberg: Creativity first [online]. Steinberg Media Technologies GmbH, ©2017 [cit. 2017-11-16]. Dostupné z: https://www.steinberg.net/en/products/wavelab/start.html

Worksheet Creator. AVID [online]. Avid Technology, Inc., ©2017 [cit. 2017-11-15]. Dostupné z: http://www.avid.com/sibelius/education/worksheet-creator

Statistiky
Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace