Využívání multimédií v hudební výchově na ZŠ a SŠ – stav v roce 2017

Michal Košut a kol.
Anotace

Název anglicky: The Use of Multimedia in Music Education at Elementary and Secondary Schools – the State of Research in 2017

Monografie prezentuje výsledky výzkumu, který v roce 2017 provedl tým Katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity s cílem zmapovat současný stav hudební výchovy na základních a středních školách v České republice vzhledem k využívání nových médií, moderních multimediálních technologií jako prostředku k zefektivnění vlastního hudebně výchovného procesu. Přihlíží též k výsledkům obdobně zaměřených výzkumů, které byly realizovány týmž pracovištěm v letech 2010 a 2011.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8884-9
Počet stran 274
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8884-2017

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-8850-4
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 271
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Reference

Adobe Premiere Pro CC. Adobe [online]. Adobe Systems Software Ireland Ltd., ©2017 [cit. 2017-11-16]. Dostupné z: http://www.adobe.com/cz/products/premiere.html?kw=semgeneric&sdid=JRSJD&skwcid=AL!3085!3!52638541314!b!!g!!adobe%20premiere%20pro&s_kwcid=AL!3085!3!52638541314!b!!g!!adobe%20premiere%20pro&ef_id=WNEROQAAAOo43DSg:20171116154034:s

Create scores with capella – quick, easy, affordable. Capella Software [online]. Capella-software AG, © 2017 [cit. 2017-11-16]. Dostupné z: http://www.capella.de/us/index.cfm/products/capella/info-capella/

CRHA, Bedřich, Taťána JURČÍKOVÁ a Markéta PRUDÍKOVÁ. Výzkum využití multimediálních technologií v hudební výchově. Teoretické reflexe hudební výchovy, Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 6, č. 1. 1–289. ISSN 1803-1331.

CRHA, Bedřich, Taťána JURČÍKOVÁ a Markéta PRUDÍKOVÁ. Výzkum využití multimediálních technologií v hudební výchově na středních školách. Teoretické reflexe hudební výchovy, Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 7, č. 1, s. 1–295. ISSN 1803-1331.

CRHA, Bedřich. Hudba a hodnotová orientace mládeže. In: OPUS MUSICUM XXI. č. 10. Brno: Opus musicum, 1889. DOI: 805-889. ISSN 805889

Informační technologie ve školách. In: Český statistický úřad [online]. Praha, 2017 [cit.2017-09-21]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/informacni_technologie_ve_skolach

Deccart [online]. Deccart, ©2012 [cit. 2017-11-15]. Dostupné z: http://deccart.cz/

Disk [online]. DISK Multimedia, s. r. o. / DISK System, s. r. o., ©2017 [cit. 2017-11-16]. Dostupné z: http://disk.cz/

Dorico: The future of scoring. Steinberg: Creativity first [online]. Steinberg Media Technologies GmbH, ©2017 [cit. 2017-11-16]. Dostupné z: https://www.steinberg.net/en/products/dorico/start.html

EarMaster [online]. EarMaster ApS, ©2017 [cit. 2017-11-16]. Dostupné z: http://www.earmaster.com/

EW: EastWest/Quantum Leap [online]. Sounds Online ©2017 [cit. 2017-11-16]. Dostupné z: http://www.soundsonline.com

Finale [online]. MakeMusic, ©2017 [cit. 2017-11-16]. Dostupné z: https://www.finalemusic.com/

GUÉRIN, Robert. Velká kniha MIDI: Standardy, hardware, software. Brno: Computer Press, 2004, s. 23.

Hauptwerk: Virtual Pipe Organ [online]. Milan Digital Audio LLC., ©2017 [cit. 2017-11-16]. Dostupné z: https://www.hauptwerk.com/

Hudební výchova. Fraus [online]. Nakladatelství Fraus, ©2017 [cit. 2017-11-15]. Dostupné z: https://ucebnice.fraus.cz/catalog/cs/ucebnice-ii-stupen-hudebni-vychova/cu2sukicu2sicu.html

Interes [online]. Masarykova univerzita, ©2017 [cit. 2017-11-15]. Dostupné z: http://interes.kisk.cz/

KLEMENT, Milan, Jiří DOSTÁL a Jiří KLEMENT. Metody realizace a hodnocení interaktivní výuky [online]. 2. vyd. Olomouc, 2014 [cit. 2017-09-23]. ISBN 978 - 80-87658-21-5. Dostupné z: http://docplayer.cz/16959753-Metody-realizace-a-hodnoceni-interaktivni-vyuky.html

Komplete 11. Native Instruments [online]. Native Instruments GmbH, ©2017 [cit. 2017-11-16]. Dostupné z: https://www.native-instruments.com/en/products/komplete/bundles/komplete-11/

Media Composer. Avid [online]. Avid Technology, Inc., ©2017 [cit. 2017-11-16]. Dostupné z: http://www.avid.com/media-composer

Midimaster: music education software [online]. [cit. 2017-11-16] Dostupné z: http://www.midimaster.de/

MuseScore [online]. MuseScore BVBA, ©2017 [cit. 2017-11-16]. Dostupné z: http://musescore.org/

Music Recording Software. Cakewalk [online]. Cakewalk, Inc., ©2017. Dostupné z: http://www.cakewalk.com/Products/By-Category/Music-Recording-Software

MUSIL, Jaroslav. Multimédia ve vzdělávání. Řízení školy: Odborný měsíčník pro ředitele škol. 2012, roč. IX, č. 8, s. 38-40. ISSN 1214-8679.

MUSIL, Ondřej. Multimediální výuka hudební výchovy. Brno, 2015. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra hudební výchovy. Vedoucí práce PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

NIDV: Národní institut pro další vzdělávání [online]. NIDV, 2006 [cit. 2017-11-15]. Dostupné z: http://www.nidv.cz/cs/

Notion. PreSonus [online]. PreSonus Audio Electronics, Inc., ©2017 [cit. 2017-11-16]. Dostupné z: http://www.presonus.com/products/Notion

Pro Tools. Avid [online]. Avid Technology, Inc., ©2017 [cit. 2017-11-16]. Dostupné z: http://www.avid.com/pro-tools

Products. Steinberg: Creativity first [online]. Steinberg Media Technologies GmbH, ©2017 [cit. 2017-11-16]. Dostupné z: https://www.steinberg.net/en/products.html

RAMBOUSEK, Vladimír; MOŠNA, František. Informační výchova jako aktuální dimenze přípravy učitelů. Pedagogická orientace: Učitel a jeho profesní příprava. [s. l.]: [s. n.], 1999,  č. 3, s. 17–27. ISSN 1211-4669.

Rámcové vzdělávací programy. MŠMT: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. MŠMT, 2017 [cit. 2017-11-15]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/ramcove-vzdelavaci-programy

Rising Software [online]. [cit. 2017-11-16] Dostupné z: https://www.risingsoftware.com/

SEDLÁČEK, Marek, Bedřich CRHA, Taťána JURČÍKOVÁ, Markéta PRUDÍKOVÁ, Petra OBRŠLÍKOVÁ a Michal KOŠUT. Multimediální technologie z hlediska jejich využití v hudební výchově na středních školách ČR. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 80 s. ISBN 978-80-210-5704-3.

Sequel 3. Steinberg: Creativity first [online]. Steinberg Media Technologies GmbH, ©2017 [cit. 2017-11-16]. Dostupné z: https://www.steinberg.net/en/products/sequel/start.html

Sibelius. AVID [online]. Avid Technology, Inc., ©2017 [cit. 2017-11-15]. Dostupné z: http://www.avid.com/sibelius/

Spitfire Audio [online]. Spitfire Audio Holdings Ltd., ©2017 [cit. 2017-11-16]. Dostupné z: https://www.spitfireaudio.com/

Tematická zpráva: Využívání digitálních technologií na mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách. In: Česká školní inspekce [online]. Praha, 2017 [cit. 2017-09-22]. Dostupné z: http://www.csicr.cz/html/tz_digitechnologie/html5/index.html?&locale=CSY&pn=1

Vegas [online]. MAGIX Software GmbH, ©2017 [cit. 2017-11-16]. Dostupné z: http://www.vegascreativesoftware.com/us/vegas-pro/

Vienna Symphonic Library [online]. Vienna Symphonic Library GmbH, ©2017 [cit. 2017-11-16]. Dostupné z: https://www.vsl.co.at/en

Vzdělávání pedagogů. MŠMT: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. MŠMT, 2017 [cit. 2017-11-15]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/vzdelavani-pedagogu

WaveLab Pro. Steinberg: Creativity first [online]. Steinberg Media Technologies GmbH, ©2017 [cit. 2017-11-16]. Dostupné z: https://www.steinberg.net/en/products/wavelab/start.html

Worksheet Creator. AVID [online]. Avid Technology, Inc., ©2017 [cit. 2017-11-15]. Dostupné z: http://www.avid.com/sibelius/education/worksheet-creator

Statistiky

Crossref Cited-by pro DOI:10.5817/CZ.MUNI.M210-8884-2017 (2)

1. Lidová píseň v hudební výchově na základních a středních školách v České republice
Judita Kučerová, Marek Sedláček, Tomáš Chloupek, Vilma Křiváková, Ondřej Musil, Pavel Ostrý, Markéta Ottová, Kristina Rafailov
ISBN 978-80-210-9536-6  rok: 2019  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9536-2019

2. Současné trendy hudebněteoretické výuky v základních uměleckých školách České republiky
Judita Kučerová, Terezie Čertková, Martina Dvořáková, Hana Havelková, Renata Horáková, Alžběta Hrbáčová, Ondřej Musil, Radka Nepauerová, František Ostrý, Markéta Ottová, Kristina Rafailov, Jaroslava Rodičová, Marek Sedláček, Markéta Szendiuchová, Pavel Šuranský, Kateřina Vašíčková, Zdislava Voborná
ISBN 978-80-210-9219-8  rok: 2018  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9219-2018


Podobné publikace