Kurikulum základní školy: metodologické přístupy a empirická zjištění

Karolína Pešková
Anotace

V knize jsou rozpracovány teoretické rámce, metodologické přístupy a výzkumné nástroje umožňující realizovat výzkum různých forem existence kurikula (především projektovaného kurikula). V jednotlivých kapitolách jsou řešena témata jako komparace kurikula tělesné výchovy, finanční gramotnost v kurikulu, názory žáků na elektronické učebnice, rozvíjení kompetence k řešení problémů v hodinách přírodovědy ad. Zastřešujícím a výchozím kurikulárním dokumentem pro tuto knihu je přitom Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, v rámci nějž se většina autorů kapitol vymezuje.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-7582-5
Formát 176 mm×250 mm
Počet stran 132
Rok vydání 2014
Pořadí vydání 1.

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-7838-3
Velikost souboru 3.3 MiB
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-7838-2014
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Crossref Cited-by pro DOI:10.5817/CZ.MUNI.M210-7838-2014 (1)

1. Kurikulární reformy v anglofonních zemích: tři případy proměny historického učiva v primárním vzdělávání
Dominik Dvořák, Michaela Dvořáková
ORBIS SCHOLAE  ročník: 12,  číslo: 1,  první strana: 135,  rok: 2018  
https://doi.org/10.14712/23363177.2018.289


Podobné publikace