Kurikulum základní školy: metodologické přístupy a empirická zjištění

Karolína Pešková
Anotace

V knize jsou rozpracovány teoretické rámce, metodologické přístupy a výzkumné nástroje umožňující realizovat výzkum různých forem existence kurikula (především projektovaného kurikula). V jednotlivých kapitolách jsou řešena témata jako komparace kurikula tělesné výchovy, finanční gramotnost v kurikulu, názory žáků na elektronické učebnice, rozvíjení kompetence k řešení problémů v hodinách přírodovědy ad. Zastřešujícím a výchozím kurikulárním dokumentem pro tuto knihu je přitom Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, v rámci nějž se většina autorů kapitol vymezuje.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-7582-5
Formát 176 mm×250 mm
Počet stran 132
Rok vydání 2014
Pořadí vydání 1.

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-7838-3
Velikost souboru 3.3 MiB
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-7838-2014
Statistiky
Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace