Karel Ševčík

Vystudoval kombinaci oborů Učitelství anglického jazyka a literatury a Učitelství matematiky pro základní školy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. V současnosti působí jako doktorand na Institutu výzkumu školního vzdělávání v rámci doktorského studijního programu Pedagogika na téže fakultě a je studentem Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v oboru Finance. Ve svém výzkumu se zaměřuje na problematiku fi nanční gramotnosti.