Výzkum v didaktice cizích jazyků

Věra Janíková (ed.), Světlana Hanušová (ed.)
Anotace

Sborník je výstupem projektu specifického výzkumu „Výzkum učení a vyučování cizích jazyků“ pod registračním číslem MUNI/A/0881/2017. Jednotlivé příspěvky představují výzkumná šetření doktorských studentů v oboru Didaktika cizího jazyka na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Studie jsou napsány v českém jazyce. 

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9231-0
Počet stran 144
Rok vydání 2018
Pořadí vydání 1., elektronické

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-9230-3
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 144
Rok vydání 2018
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)

E-kniha (Flipbook)


Podobné publikace