Směřování ke kvalitě 2016–2020 v pedagogicko-psychologické přípravě budoucích učitelů na PdF MU

Jana Kratochvílová, Kateřina Lojdová, Jan Nehyba
Anotace

Název anglicky: Towards the quality 2016–2020 in pedagogical-psychological preparation of future teachers at the Faculty of Education MU

Cílem této publikace je představit Katedru pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a její výsledky evaluace v závěru tříleté implementace nově akreditovaného pedagogicko-psychologického modulu učitelské propedeutiky. Publikace představuje poslání a vizi pracoviště, jeho plánované kurikulum, teoretická východiska i úspěchy pracoviště v oblasti výzkumné, tvůrčí i projektové. Stěžejní část tvoří poznatky z evaluace praktické implementace nového kurikula v praxi.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9567-0
Počet stran 35
Rok vydání 2020
Pořadí vydání 1., elektronické

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-9566-3
Formát 210 mm×250 mm
Počet stran 35
Rok vydání 2020
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Klíčová slova evaluace , kurikulum , učitelská propedeutika
Jazyky Čeština

Podobné publikace