Karolína Pešková

Je absolventkou magisterského (obor Učitelství anglického jazyka a literatury a německého jazyka a literatury pro základní školy) a doktorského studia (obor Pedagogika) na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. V současnosti působí jako odborná asistentka na Institutu výzkumu školního vzdělávání na téže fakultě. Specializuje se na výzkum učebnic, především na analýzu vizuálních prostředků v učebnicích.