Žákovské strategie při učení se anglickému jazyku a jejich vztah k úspěšnosti

Kateřina Vlčková, Karolína Pešková, Klára Kostková, Miroslav Janík, Kateřina Švejdíková
Anotace

Název anglicky: Learner Strategies in English as Foreign Language: Research Findings on Clusters and Sequences of Strategies in Relation to Achievement in Language Tasks

Monografie prezentuje výsledky výzkumu žákovských strategií (především strategií užívání jazyka) uplatňovaných při učení se angličtině jako cizímu jazyku na konci základního vzdělávání. Žáky deklarované používání strategií je dáno do souvislosti s indikátory jejich vzdělávacích výsledků, jako jsou skóre z úloh KET na úrovni A2 či známka z anglického jazyka. Strategie a úspěšnost řešení úloh jsou zkoumány u řečových dovedností čtení, poslech, mluvení a psaní a v kontextu dalších proměnných, jako jsou učební a výkonová motivace, styly učení či podpora strategií učitelem.

Smíšený výzkum kombinuje dotazníky, didaktický test a volné písemné výpovědi žáků o používaných strategiích při řešení úloh. Výzkumný vzorek zahrnuje 462 žáků 9. ročníku z 16 škol náhodného výběru v Jihomoravském kraji.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-7595-5
Velikost souboru 7.3 MiB
Počet stran 479
Rok vydání 2014
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-7595-2014

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-7574-0
Formát 158 mm×225 mm
Počet stran 479
Rok vydání 2014
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Angličtina, Čeština
Statistiky

Crossref Cited-by pro DOI:10.5817/CZ.MUNI.M210-7595-2014 (2)

1. Příležitosti k rozvíjení autonomie žáka v hodinách anglického jazyka
Marie Chválová
ISBN 978-80-210-9275-4  rok: 2018  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9275-2018

2. Výzkum v didaktice cizích jazyků II
Barbora Kousalová
ISBN 978-80-210-9547-2  první strana: 51,  rok: 2019  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9547-2019-3


Podobné publikace