Fenomén odborného technického vzdělávání na středních školách

Pavel Pecina
Anotace

Předložená teoreticko-empirická studie je věnována vybraným otázkám technického vzdělávání na středních školách. Její využití je však širší, s přesahem do základního i vysokoškolského technického vzdělávání. První část je věnována vymezení techniky a strukturaci technických věd a systému technického vzdělávání na základních a středních školách. V další části je pozornost zaměřena na didaktiku technických předmětů v systému pedagogických věd. Následuje pojednání o systému výuky odborných technických předmětů a vědeckovýzkumné činnosti v oblasti odborných technických předmětů. Nejrozsáhlejší část práce je věnována otázkám výukových cílů, obsahu výuky a technologii výuky technických předmětů, a to z hlediska teoretického, prakticko-metodického a empirického. Vybraná relevantní teorie je doplněna aplikačními příklady z výuky technických předmětů. Poslední část práce představuje výzkumnou zprávu z oblasti příležitostí žáků k aktivní činnosti ve výuce technických předmětů na středních školách. Součástí příloh je ukázka profilu absolventa technického oboru, ukázka učebního plánu, ukázka učebních osnov, výzkumný nástroj a seznam škol, kde byl proveden výzkum.

Pavel Pecina
Autor
Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-8677-7
Formát 158 mm×225 mm
Počet stran 233
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1.

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8678-4
Velikost souboru 4.3 MiB
Počet stran 233
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8678-2017

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Crossref Cited-by pro DOI:10.5817/CZ.MUNI.M210-8678-2017 (4)

1. Didactics in Vocational Education in the Czech Republic – Current Situation and Perspectives
Pavel Pecina, Peter Marinič
Lifelong Learning  ročník: 11,  číslo: 2,  první strana: 147,  rok: 2021  
https://doi.org/10.11118/lifele20211102147

2. Kapitoly z didaktiky pro odborné vzdělávání II.
Petr Adamec, Pavel Pecina
ISBN 978-80-7509-870-2  rok: 2022  
https://doi.org/10.11118/978-80-7509-870-2

3. Kapitoly z didaktiky pro odborné vzdělávání I.
Petr Adamec, Pavel Pecina
ISBN 978-80-7509-869-6  rok: 2022  
https://doi.org/10.11118/978-80-7509-869-6

4. Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2022: „Omnes, omnia, omnio“ pro 21. století
Pavel Pecina
ISBN 978-80-7509-922-8  první strana: 164,  rok: 2023  
https://doi.org/10.11118/978-80-7509-922-8-0164


Podobné publikace