Svět pro děti do tří let. Vhledy do současné podoby rané výchovy a péče v ČR

Lucie Grůzová, Lucie Jarkovská, Martina Kampichler
Anotace

Kniha „Svět pro děti do tří let. Vhledy do současné podoby rané výchovy a péče v ČR“ představuje první pedagogicko-sociologicky zaměřenou knihu, která se v ČR věnuje současným zařízením pro děti do 3 let – dětské skupiny/mikrojesle, třídy MŠ pro dvouleté děti, dětská centra. Oslovuje jak odbornou a studentskou, tak i rodičovskou a jinak zainteresovanou veřejnost se záměrem sblížit světy rodičů, pečujícího personálu a dětí, které se v těchto zařízeních setkávají. Představuje klíčové výsledky výzkumu projektu Pedagogika raného věku v institucích denní péče v ČR (spolufinancován TA ČR), které se týkají každodennosti kolektivu dětí, práce ředitelek, učitelek a chův, zkušeností a očekávání rodičů v těchto zařízeních, a reflektuje je spolu se současným systémovým rámcem.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-280-0207-7
Počet stran 212
Rok vydání 2022
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0207-2022

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-280-0206-0
Formát 150 mm×195 mm
Počet stran 212
Rok vydání 2022
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Klíčová slova instituce denní péče pro děti do 3 let , dětské skupiny , mikrojesle , výchova a péče o děti do tří let v České republice , každodennost kolektivu dětí do 3 let , specifika kolektivu dětí , vývojová specifika dětí do 3 let , personál v dětských skupinách , spolup
Jazyky Čeština
Reference

ADAPTAČNÍ PLÁN (BERLÍNSKÝ MODEL). Inkluzivniskola.cz [online]. META [cit. 2022-05-13]. Dostupné z: https://inkluzivniskola.cz/zdroje-inspirace/adaptacni-plan

AHNERT, Lieselotte, Megan R. GUNNAR, Michael E. LAMB a Martina BARTHEL. Transition to Child Care: Associations with Infant-Mother Attachment, Infant Negative Emotion, and Cortisol Elevations: Associations with Infant-Mother Attachment, Infant Negative Emotion, and Cortisol Elevations. Child Development. [Wiley, Society for Research in Child Development], 2004, 75(3), 639. Dostupné také z: http://www.jstor.org/stable/3696585
https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2004.00698.x

AINSWORTH, Mary D. Salter, R. G ANDRY, Robert G HARLOW, S LEBOVICI, Margaret MEAD, Dane G PRUGH, Barbara WOOTTON a World Health ORGANIZATION. Deprivation of maternal care: a reassessment of its effects / contributors, Mary D. Ainsworth ... [et al.]: Public health papers ; no. 14. Geneva: World Health Organization, 1962. ISBN 9241300140. Dostupné také z: https://apps.who.int/iris/handle/10665/37819

ALCOCK, Sophie. Toddlers' Complex Communication: Playfulness from a Secure Base. Contemporary Issues in Early Childhood [online]. 2013, 14(2), 179-190 [cit. 2022-05-12]. ISSN 1463-9491. Dostupné z: doi:10.2304/ciec.2013.14.2.179
https://doi.org/10.2304/ciec.2013.14.2.179

AVRAMIDIS, Elias a Brahm NORWICH. Teachers' attitudes towards integration / inclusion: a review of the literature. European Journal of Special Needs Education [online]. 2002, 17(2), 129-147 [cit. 2022-05-20]. ISSN 0885-6257. Dostupné z: doi:10.1080/08856250210129056
https://doi.org/10.1080/08856250210129056

BADINTER, Élisabeth. Materská láska: od 17. storočia po súčasnosť: Knižná edícia feministického kultúrneho časopisu Aspekt. Bratislava: Aspekt, 1998. ISBN 80-85549-04-2.

BEACHAM, Nigel a Martyn ROUSE. Student teachers' attitudes and beliefs about inclusion and inclusive practice. Journal of Research in Special Educational Needs [online]. 2012, 12(1), 3-11 [cit. 2022-05-20]. ISSN 14713802. Dostupné z: doi:10.1111/j.1471-3802.2010.01194.x
https://doi.org/10.1111/j.1471-3802.2010.01194.x

BECK, Ulrich. Riziková společnost: na cestě k jiné moderně. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. Post (Sociologické nakladatelství). ISBN 80-86429-32-6.

BERTH, Felix. Discovering Bowlby: infant homes and attachment theory in West Germany after the Second World War. Paedagogica Historica [online]. , 1-17 [cit. 2022-06-15]. ISSN 0030-9230. Dostupné z: doi:10.1080/00309230.2021.1934705
https://doi.org/10.1080/00309230.2021.1934705

BOWLBY, John a World Health ORGANIZATION. Maternal care and mental health: a report prepared on behalf of the World Health Organization as a contribution to the United Nations programme for the welfare of homeless children / John Bowlby: World Health Organization monograph series ; no. 2. 2nd ed. Geneva: World Health Organization, 1952. ISBN 9241400021. Dostupné také z: https://apps.who.int/iris/handle/10665/40724

COOK-GUMPERZ, Jenny, William A. CORSARO a Jürgen STREECK, ed. Children's Worlds and Children's Language [online]. DE GRUYTER, 1986 [cit. 2022-05-12]. ISBN 978-3-11-010681-7. Dostupné z: doi:10.1515/9783110864212
https://doi.org/10.1515/9783110864212

CORSARO, William A. Interpretive reproduction in children's role play. Childhood [online]. 1993, 1(2), 64-74 [cit. 2022-05-12]. ISSN 0907-5682. Dostupné z: doi:10.1177/090756829300100202
https://doi.org/10.1177/090756829300100202

CORSARO, William A. Routines in Peer Culture. COOK-GUMPERZ, Jenny, William A. CORSARO a Jürgen STREECK, ed. Children's Worlds and Children's Language [online]. Berlin, Boston: DE GRUYTER, 1986 [cit. 2022-05-12]. ISBN 9783110864212. Dostupné z: doi:10.1515/9783110864212.231
https://doi.org/10.1515/9783110864212.231

CORSARO, William A. a Donna EDER. Children's Peer Cultures. Annual Review of Sociology [online]. 1990, 16(1), 197-220 [cit. 2022-05-12]. ISSN 0360-0572. Dostupné z: doi:10.1146/annurev.so.16.080190.001213
https://doi.org/10.1146/annurev.so.16.080190.001213

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Council Recommendation of 22 May 2019 on High-Quality Early Childhood Education and Care Systems. EUR-LEX [online]. European Union, 2022, 2019 [cit. 2022-05-13]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32019H0605(01)

DEL BOCA, Daniela, Silvia PASQUA a Chiara PRONZATO. THE IMPACT OF INSTITUTIONS ON MOTHERHOOD AND WORK: CHILD Working Papers. CHILD - Centre for Household, Income, Labour and Demographic economics - ITALY, 2007. Dostupné také z: https://EconPapers.repec.org/RePEc:wpc:wplist:wp06_07

DUDOVÁ, Radka a Hana HAŠKOVÁ. Diskursy, instituce a praxe péče o děti do tří let ve francouzsko-české komparativní perspektivě. Gender a výzkum / Gender and Research. 2010, 11(2), 36-47. ISSN 1213-0028. Dostupné také z: https://genderonline.cz/artkey/gav-201002-0004.php

DUNCAN, Simon, Rosalind EDWARDS, Tracey REYNOLDS a Pam ALLDRED. Mothers and child care: policies, values and theories. Children & Society [online]. 2004, 18(4), 254-265 [cit. 2022-06-01]. ISSN 0951-0605. Dostupné z: doi:10.1002/chi.800
https://doi.org/10.1002/chi.800

EUROPEAN AGENCY FOR DEVELOPMENT IN SPECIAL NEEDS EDUCATION. Profile of Inclusive Teachers [online]. Odense, Denmark: European Agency for Development in Special Needs Education, 2012 [cit. 2022-05-20]. ISBN 978-87-7110-337-3. Dostupné z: https://www.european-agency.org/sites/default/files/Profile-of-Inclusive-Teachers.pdf

EUROPEAN COMMISSION. Toolkit for inclusive early childhood education and care: providing high quality education and care to all young children. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2021. Dostupné z: doi:doi/10.2766/399018

FLEWITT, Rosie a Lynn ANG. Research Methods for Early Childhood Education [online]. Bloomsbury Publishing, 2020 [cit. 2022-06-14]. ISBN 9781350015449. Dostupné z: doi:10.5040/9781350015449
https://doi.org/10.5040/9781350015449

FROESE, Monica. Maternity Leave in the United States: Facts You Need to Know'. Healthline [online]. Healthline Media a Red Ventures Company, 2014, 2014 [cit. 2022-05-13]. Dostupné z: https://www.healthline.com/health/pregnancy/united-states-maternity-leave-facts#Maternity-leave-is-not-a-vacation-

GAMBLE, Wendy C., Allison R. EWING a Mari S. WILHLEM. Parental Perceptions of Characteristics of Non-Parental Child Care: Belief Dimensions, Family and Child Correlates. Journal of Child and Family Studies [online]. 2009, 18(1), 70-82 [cit. 2022-05-13]. ISSN 1062-1024. Dostupné z: doi:10.1007/s10826-008-9208-z
https://doi.org/10.1007/s10826-008-9208-z

GEBHARDT, Markus, Susanne SCHWAB, Hannelore REICHER, Barbara ELLMEIER, Sonja GMEINER, Peter ROSSMANN a Barbara GASTEIGER KLICPERA. Einstellungen von LehrerInnen zur schulischen Integration von Kindern mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf in Österreich. Empirische Sonderpädagogik [online]. 2011, 3(4), 275-290 [cit. 2022-05-20]. ISSN 1869-4548. Dostupné z: doi:10.25656/01:9328

GOMAJEE, Ramchandar, Fabienne EL-KHOURY, Sylvana CÔTÉ, Judith VAN DER WAERDEN, Laura PRYOR a Maria MELCHIOR. Early childcare type predicts children's emotional and behavioural trajectories into middle childhood. Data from the EDEN mother-child cohort study. Journal of Epidemiology and Community Health [online]. 2018, 72(11), 1033-1043 [cit. 2022-05-12]. ISSN 0143-005X. Dostupné z: doi:10.1136/jech-2017-210393
https://doi.org/10.1136/jech-2017-210393

GREVE, Anne. Play for learning and learning for play: Children's play in a toddler group. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning [online]. 2013, 6 [cit. 2022-05-12]. ISSN 1890-9167. Dostupné z: doi:10.7577/nbf.440
https://doi.org/10.7577/nbf.440

GRŮZOVÁ, Lucie a Zora SYSLOVÁ. Dvouleté dítě v předškolním vzdělávání [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2015 [cit. 2022-06-14]. ISBN 978-80-210-8114-7. Dostupné z: doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8114-2015
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8114-2015

GRŮZOVÁ, Lucie a Zora SYSLOVÁ. Childcare for Children under Three Years of Age from Mothers' Point of View within the International Context. Pedagogika [online]. 2020, 70(4), 533-552 [cit. 2022-05-18]. ISSN 2336-2189. Dostupné z: doi:10.14712/23362189.2020.1725
https://doi.org/10.14712/23362189.2020.1725

GUÐNÝ BJÖRK EYDAL a Tine ROSTGAARD. Handbook of Family Policy [online]. Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing, 2018 [cit. 2022-03-29]. ISBN 9781784719340. Dostupné z: doi:10.4337/9781784719340
https://doi.org/10.4337/9781784719340

GUPTA, Amita. Using postcolonial theory to critically re-frame the child development narrative. The Routledge International Handbook of Philosophies and Theories of Early Childhood Education and Care. Routledge, 2015, -. ISBN 9781315678979. Dostupné z: doi:10.4324/9781315678979.ch16

HÄFELE, Bettina. Každý začátek v mateřské škole je těžký: Pomoc pro rodiče a vychovatele. Praha: Portál, 1993. ISBN 80-85282-57-7.

HAŠKOVÁ, Hana, Steven SAXONBERG a Jiří MUDRÁK. Péče o nejmenší: boření mýtů. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR, 2012. Sociologické aktuality. ISBN 978-80-7419-114-5.

HAŠKOVÁ, Hana a Zuzana UHDE, ed. Women and social citizenship in Czech society: continuity and change. Prague: Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2009. ISBN 978-80-7330-150-7.

HECKMAN, James. Skill Formation and the Economics of Investing in Disadvantaged Children. Science. American Association for the Advancement of Science, 2006/06/30, 312(5782), 1900-1902. Dostupné z: doi:10.1126/science.1128898
https://doi.org/10.1126/science.1128898

HEDLINE, S. The Economist explains: Why Swedish men take so much paternity leave. The Economist [online]. The Economist Newspaper Limited, 2014, 2014 [cit. 2022-05-13]. Dostupné z: https:/www.economist.com/the-economist-explains/2014/07/22/why-swedish-men-take-so-much-paternity-leave

HERMAN, Marek a Jiří HALDA. PANÍ MINISTRYNĚ DVOULETÉ DĚTI DO ŠKOLKY NEPATŘÍ !. E-petice.cz [online]. 29. 5. 2017 [cit. 2022-06-16]. Dostupné z: https://e-petice.cz/petitions/pani-ministryne-dvoulete-deti-do-skolky-nepatri-.html

HÖHNE, Sylva a Věra KUCHAŘOVÁ. Changes in the Financial Instruments of Family Policy in 2006-2015 and their Potential to Change Fertility Behaviour. Politická ekonomie [online]. 2016, 64(7), 867-890 [cit. 2022-05-13]. ISSN 00323233. Dostupné z: doi:10.18267/j.polek.1094
https://doi.org/10.18267/j.polek.1094

IONESCU, Mihaela a Dawn TANKERSLEY. A QUALITY FRAMEWORK for Early Childhood Practice in Services for Children under Three Years of Age [online]. ISSA - International Step by Step Association, 2016 [cit. 2022-05-13]. Dostupné z: https://www.issa.nl/sites/default/files/pdf/Publications/quality/ISSA_Quality_Framework_0-3_e-version_screen.pdf

JAMES, Allison a Alan PROUT, ed. Constructing and Reconstructing Childhood [online]. Routledge, 2015 [cit. 2022-05-12]. ISBN 9781315745008. Dostupné z: doi:10.4324/9781315745008
https://doi.org/10.4324/9781315745008

JARKOVSKÁ, Lucie, Martina KAMPICHLER a Katarína SLEZÁKOVÁ. Diverzifikace předškolního vzdělávání v ČR. Brno: Masarykova univerzita, 2020. ISBN 978-80-210-9624-0.
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9625-2020

JARKOVSKÁ, Lucie a Katarína SLEZÁKOVÁ. Dětská skupina jako kolektivita. Czech Sociological Review [online]. 2021, 57(5), 557-580 [cit. 2022-09-19]. ISSN 00380288. Dostupné z: doi:10.13060/csr.2021.042
https://doi.org/10.13060/csr.2021.042

KAMERMAN, Sheila B. A global history of early childhood education and care. - [online]. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, 2006 [cit. 2022-06-14]. Dostupné z: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000147470

KAMPICHLER, Martina. Parallel worlds? Parental rationalities of governing children in the context of the diversifying Czech pre-school system. European Early Childhood Education Research Journal [online]. 2021, 29(2), 250-260 [cit. 2022-05-18]. ISSN 1350-293X. Dostupné z: doi:10.1080/1350293X.2021.1895266
https://doi.org/10.1080/1350293X.2021.1895266

KAMPICHLER, Martina. Autonomous and responsible? Parental rationalities for their involvement in ECEC in the Czech Republic. Early Years [online]. , 1-15 [cit. 2022-05-18]. ISSN 0957-5146. Dostupné z: doi:10.1080/09575146.2021.1959523
https://doi.org/10.1080/09575146.2021.1959523

KAMPICHLER, Martina. Parental involvement in Czech Republic: Towards a partnership approach?. GARVIS, Susanne, Sivanes PHILLIPSON, Heidi HARJU-LUUKKAINEN a Alicja Renata SADOWNIK, ed. Parental Engagement and Early Childhood Education Around the World. Abingdon: Routledge, 2022, s. 63-73. ISBN 978-0-367-42390-2.

KAMPICHLER, Martina, Jana DVOŘÁČKOVÁ a Lucie JARKOVSKÁ. Choosing the right kindergarten: Parents' reasoning about their ECEC choices in the context of the diversification of ECEC programs. Journal of Pedagogy [online]. 2018, 9(2), 9-32 [cit. 2022-06-16]. ISSN 1338-2144. Dostupné z: doi:10.2478/jped-2018-0009
https://doi.org/10.2478/jped-2018-0009

KAMPICHLER, Martina a Erika KISPÉTER. Public maternalism in the Czech Republic and Hungary. Socio.hu [online]. 2014, 2014(special 2), 41-57 [cit. 2022-06-15]. ISSN 20630468. Dostupné z: doi:10.18030/socio.hu.2014en.41
https://doi.org/10.18030/socio.hu.2014en.41

KAŠČÁK, Ondrej, Martina KAMPICHLER, Erika KISPÉTER a Katarzyna GAWLICZ. Ökonomisierungsprozesse frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE) in den Visegrád Ländern. MIERENDORFF, Johanna, Thomas GRUNAU a Thomas HÖHNE. Der Elementarbereich im Wandel Prozesse der Ökonomisierung des Frühpädagogischen. Weinheim Basel: Beltz Juventa, 2022, s. 45-89. ISBN 978-3-7799-6556-5.

KOCH, Jaroslav a Zdeněk MATĚJČEK. Psychologie a pedagogika dítěte. Praha: SZdN, 1960. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:138e9370-7b5f-11e7-aab4-005056827e52

KOLEKTIV AUTORŮ. Postoje a potřeby pedagogické veřejnosti ve vztahu k implementaci podpůrných opatření podle nové školské legislativy: Zpráva z výzkumu [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 2015 [cit. 2022-05-18]. Dostupné z: http://inkluze.upol.cz/ebooks/analyza/analyza-21.pdf

KROPÁČKOVÁ, Jana a Hana SPLAVCOVÁ. Dvouleté děti v předškolním vzdělávání. Praha: Raabe, [2016]. Dobrá školka. ISBN 978-80-7496-270-7.

KŠIŇAN, Albert a Petr DOLEŽAL. Máma mele maso, Marek mate mámu. In: Psychologie.cz [online]. Mindlab, 2. 3. 2020 [cit. 2022-05-18]. Dostupné z: https://psychologie.cz/mama-mele-maso-marek-mate-mamu/

KUCHAŘOVÁ, Věra. Péče o děti předškolního a raného školního věku. Praha: VÚPSV, 2009. ISBN 978-80-7416-041-7.

KUCHAŘOVÁ, Věra. Zaměstnání a péče o malé děti z perspektivy rodičů a zaměstnavatelů: uplatnění nároků na rodičovskou dovolenou a na volno na péči o nemocného člena rodiny v praxi. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2006. ISBN 80-87007-18-2.

KUCHAŘOVÁ, Věra a Olga NEŠPOROVÁ. Family Policy and Formal and Informal Care for Preschool-Age Children in Selected European Countries. Czech Sociological Review [online]. 2019, 55(4), 473-502 [cit. 2022-05-13]. ISSN 00380288. Dostupné z: doi:10.13060/00380288.2019.55.4.474
https://doi.org/10.13060/00380288.2019.55.4.474

KUCHAŘOVÁ, Věra a Kamila SVOBODOVÁ. Síť zařízení denní péče o děti předškolního věku v ČR. Praha: VÚPSV, 2006. ISBN 80-87007-51-4. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:3605e8a0-ef5e-11e6-8906-005056827e52

LA BERGE, Ann F. Medicalization and Moralization: The Creches of Nineteenth-Century Paris: The Creches of Nineteenth-Century Paris. Journal of Social History. Oxford University Press, 1991, 25(1), 65. Dostupné také z: http://www.jstor.org/stable/3788504
https://doi.org/10.1353/jsh/25.1.65

LALVANI, Priya. Privilege, compromise, or social justice: teachers' conceptualizations of inclusive education. Disability & Society [online]. 2012, 28(1), 14-27 [cit. 2022-05-18]. ISSN 0968-7599. Dostupné z: doi:10.1080/09687599.2012.692028
https://doi.org/10.1080/09687599.2012.692028

LAMB, Michael E. a Lieselotte AHNERT, ed. Nonparental Child Care: Context, Concepts, Correlates, and Consequences. DAMON, William a Richard M. LERNER. Handbook of child psychology: Child psychology in practice. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2006, s. 950-1016.
https://doi.org/10.1002/9780470147658.chpsy0423

LANGMEIER, Josef a Zdeněk MATĚJČEK. Psychická deprivace v dětství. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1963.

LIŠKOVÁ, Kateřina. Sexual liberation, socialist style: communist Czechoslovakia and the science of desire, 1945-1989. Cambridge: Cambridge university press, 2018. ISBN 978-1-108-42469-1.
https://doi.org/10.1017/9781108341332

LØKKEN, Gunvor. Tracing the Social Style of Toddler Peers. Scandinavian Journal of Educational Research [online]. 2000, 44(2), 163-176 [cit. 2022-05-12]. ISSN 0031-3831. Dostupné z: doi:10.1080/713696668
https://doi.org/10.1080/713696668

LØKKEN, Gunvor. The playful quality of the toddling "style." International Journal of Qualitative Studies in Education [online]. 2000, 13(5), 531-542 [cit. 2022-05-12]. ISSN 0951-8398. Dostupné z: doi:10.1080/09518390050156440
https://doi.org/10.1080/09518390050156440

LØKKEN, Gunvor. Greetings and welcomes among toddler peers in a Norwegian barnehage. International Journal of Early Childhood [online]. 2004, 36(2), 43-58 [cit. 2022-05-12]. ISSN 0020-7187. Dostupné z: doi:10.1007/BF03168199
https://doi.org/10.1007/BF03168199

MEAD, Margaret. Pohlaví a temperament u tří primitivních společností. Praha: Sociologické nakladatelství, 2010. Most (Sociologické nakladatelství). ISBN 978-80-7419-036-0.

MELHUISH, Edward. Provision of quality early childcare services: Synthesis report, Czech Republic, 10-11 November 2015. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016. ISBN 978-92-79-55007-2. Dostupné z: doi:doi/10.2767/757173

MERLEAU-PONTY, Maurice. Phenomenology of Perception [online]. Routledge, 2013 [cit. 2022-05-13]. ISBN 9781135718602. Dostupné z: doi:10.4324/9780203720714
https://doi.org/10.4324/9780203720714

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Standardy kvality péče pro dětské skupiny [online]. [cit. 2022-06-16]. Dostupné z: http://www.dsmpsv.cz/cs/pro-poskytovatele/standardy-kvality-pece

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Dětské skupiny [online]. Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2016 [cit. 2022-06-16]. Dostupné z: http://www.dsmpsv.cz/cs/

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Mikrojesle [online]. Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2016 [cit. 2022-06-16]. Dostupné z: https://mikrojesle.mpsv.cz/

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Národní koncepce podpory rodin s dětmi [online]. Praha: MPSV, 2009 [cit. 2022-06-16]. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/documents/20142/225508/Narodni_koncepce_podpory_rodin_s_detmi.pdf

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání: (úplné znění k 1. září 2021) [online]. Praha: MŠMT, 2021 [cit. 2022-05-20]. Dostupné z: https://www.msmt.cz/file/56051/

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let [online]. 2008 [cit. 2022-06-16]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Analyza-podminek-a-moznosti-deti.pdf

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání: 72 - 41 - M/01 Informační služby [online]. [cit. 2022-05-13]. Dostupné z: https://rvp.cz/informace/wp-content/uploads/2009/09/RVP-7241M01.pdf

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR. Prohlášení ministerstva zdravotnictví o provozování jeslí jako zdravotnických zařízení. Ministerstvo zdravotnictví ČR [online]. Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2013 [cit. 2022-06-16]. Dostupné z: https://www.mzcr.cz/prohlaseni-ministerstva-zdravotnictvi-o-provozovani-jesli-jako-zdravotnickych-zarizeni/

MORTLOCK, Anita. Toddlers' use of peer rituals at mealtime: symbols of togetherness and otherness. International Journal of Early Years Education [online]. 2015, 23(4), 426-435 [cit. 2022-05-12]. ISSN 0966-9760. Dostupné z: doi:10.1080/09669760.2015.1096237
https://doi.org/10.1080/09669760.2015.1096237

MOSS, Peter. Farewell to Childcare?. National Institute Economic Review [online]. 2006, 195, 70-83 [cit. 2022-03-29]. ISSN 0027-9501. Dostupné z: doi:10.1177/0027950106064040
https://doi.org/10.1177/0027950106064040

MOSS, Peter. Getting beyond childcare: reflections on recent policy and future possibilities. BRANNEN, Julia a Peter MOSS. Rethinking Children's Care. Buckingham: Open University Press, 2003, s. 25-43.

MOSS, Peter a Pat PETRIE. From Children's Services to Children's Spaces [online]. Routledge, 2005 [cit. 2022-06-14]. ISBN 9781134538270. Dostupné z: doi:10.4324/9780203995105
https://doi.org/10.4324/9780203995105

MUSATTI, T. a S. PANNI. Social behavior and interaction among day‐care center toddlers. Early Child Development and Care [online]. 2006, 7(1), 5-27 [cit. 2022-05-12]. ISSN 0300-4430. Dostupné z: doi:10.1080/0300443810070102
https://doi.org/10.1080/0300443810070102

NATIONAL INSTITUTE OF CHILD HEALTH AND HUMAN DEVELOPMENT EARLY CHILD CARE RESEARCHNETWORK. Does Amount of Time Spent in Child Care Predict Socioemotional Adjustment during the Transition to Kindergarten?. Child Development. [Wiley, Society for Research in Child Development], 2003, 74(4), 976. Dostupné také z: http://www.jstor.org/stable/3696198
https://doi.org/10.1111/1467-8624.00582

OPRAVILOVÁ, Eva. Předškolní pedagogika. Praha: Grada, 2016. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-5107-8.

OSN. Convention on the Rights of Persons with Disabilities [online]. United Nations, 2007 [cit. 2022-05-18]. Dostupné z: https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY, POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2017 - 2021. Sněmovní tisky k Návrhu poslanců Václava Klause, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Www.psp.cz [online]. [cit. 2022-06-16]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?O=8&T=61

PROCHNER, Larry. The American Creche: 'Let's Do What the French Do, but Do it Our Way'. Contemporary Issues in Early Childhood [online]. 2003, 4(3), 267-285 [cit. 2022-03-29]. ISSN 1463-9491. Dostupné z: doi:10.2304/ciec.2003.4.3.4
https://doi.org/10.2304/ciec.2003.4.3.4

PRŮCHA, Jan, ed. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-546-2.

PRŮCHA, Jan. Pedagogický slovník. 7., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0403-9.

PRŮCHA, Jan. Předškolní dítě a svět vzdělávání: přehled teorie, praxe a výzkumných poznatků. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-323-5.

QUIÑONES, Gloria, Avis RIDGWAY a Liang LI. Holding Hands: Toddlers' Imaginary Peer Play. RIDGWAY, Avis, Gloria QUIÑONES a Liang LI, ed. Peer Play and Relationships in Early Childhood [online]. Cham: Springer International Publishing, 2020, 2020-06-30, s. 77-92 [cit. 2022-05-13]. International Perspectives on Early Childhood Education and Development. ISBN 978-3-030-42330-8. Dostupné z: doi:10.1007/978-3-030-42331-5_6
https://doi.org/10.1007/978-3-030-42331-5_6

RABUŠICOVÁ, Milada, ed. Puzzle předškolní výchovy a péče v Evropě: kde je Česká republika. GREGER, David. Srovnávací pedagogika: Proměny a výzvy. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2015, s. 67-82. ISBN 978-80-7290-860-8.

RABUŠICOVÁ, Milada. Rodiče a škola. PRŮCHA, Jan, ed. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portal, 2009, s. 319. ISBN 978-80-7367-546-2.

RIDGWAY, Avis, Gloria QUIÑONES a Liang LI, ed. Peer Play and Relationships in Early Childhood [online]. Cham: Springer International Publishing, 2020 [cit. 2022-05-13]. International Perspectives on Early Childhood Education and Development. ISBN 978-3-030-42330-8. Dostupné z: doi:10.1007/978-3-030-42331-5
https://doi.org/10.1007/978-3-030-42331-5

ROLLET-ECHALIER, Catherine. La politique à l'égard de la petite enfance sous la IIIe République. Population (French Edition). Institut National d'Études Démographiques, 1991, 46(2), 349. Dostupné z: doi:10.2307/1533240
https://doi.org/10.2307/1533240

ROSE, Nikolas S. Governing the soul: the shaping of the private self: the shaping of the private self. 2nd ed. London ; New York: Free Association Books, 1999. ISBN 978-1-85343-444-0.

ROSTGAARD, Tine. Childcare as a global policy agenda. BJÖRK EYDAL, Guðný a Tine ROSTGAARD, ed. Handbook of family policy. Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing, 2018, s. 96-110. ISBN 9781784719333.
https://doi.org/10.4337/9781784719340.00016

ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem. Praha: Portál, 2004. ISBN 8071788295.

SAXONBERG, Steven. Gendering family policies in post-communist Europe: a historical-institutional analysis: a historical-institutional analysis. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014. ISBN 978-0-230-29995-5.

SAXONBERG, Steven, Hana HAŠKOVÁ a Jiří MUDRÁK. The development of Czech childcare policies. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON) together with the Institute of Sociology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2012. Sociologické aktuality. ISBN 978-80-7419-101-5.

SINGER, Elly. Shared Care for Children. Theory & Psychology [online]. 1993, 3(4), 429-449 [cit. 2022-06-15]. ISSN 0959-3543. Dostupné z: doi:10.1177/0959354393034003
https://doi.org/10.1177/0959354393034003

SINGER, Elly, Anne-Greth VAN HOOGDALEM, Dorian DE HAAN a Nienke BEKKEMA. Day care experiences and the development of conflict strategies in young children. Early Child Development and Care [online]. 2012, 182(12), 1661-1672 [cit. 2022-05-12]. ISSN 0300-4430. Dostupné z: doi:10.1080/03004430.2011.640753
https://doi.org/10.1080/03004430.2011.640753

SPLAVCOVÁ, Hana a Jana KROPÁČKOVÁ. Vzdělávání dětí od dvou let v MŠ. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1042-9.

STÁTNÍ PEDAGOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ. Program výchovné práce v jeslích a v mateřských školách. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:acceaad0-7b68-11e7-b92d-005056827e51

SUCHÁNKOVÁ, Eliška. Hra a její využití v předškolním vzdělávání. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0698-9.

SYSLOVÁ, Zora, Irena BORKOVCOVÁ a Jan PRŮCHA. Péče a vzdělávání dětí v raném věku: komparace české a zahraniční situace. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. ISBN 978-80-7478-354-8.

SYSLOVÁ, Zora a Veronika NAJVAROVÁ. Přehledová studie výzkumů předškolního vzdělávání v České republice v letech 2011-2020. Pedagogika [online]. 2021, 71(3) [cit. 2022-06-14]. ISSN 2336-2189. Dostupné z: doi:10.14712/23362189.2021.978
https://doi.org/10.14712/23362189.2021.978

TIWARI, Ashwini, Ajay DAS a Manisha SHARMA. Inclusive education a "rhetoric" or "reality"? Teachers' perspectives and beliefs. Teaching and Teacher Education [online]. 2015, 52, 128-136 [cit. 2022-05-18]. ISSN 0742051X. Dostupné z: doi:10.1016/j.tate.2015.09.002
https://doi.org/10.1016/j.tate.2015.09.002

TOWNLEY, Cris. Playgroups: Moving in from the Margins of History, Policy and Feminism. Australasian Journal of Early Childhood [online]. 2018, 43(2), 64-71 [cit. 2022-06-15]. ISSN 1836-9391. Dostupné z: doi:10.23965/AJEC.43.2.07
https://doi.org/10.23965/AJEC.43.2.07

TROJLÍSTEK sblížení tří generací. Centrum pro rodinu a sociální péči [online]. CRSP [cit. 2022-05-13]. Dostupné z: https://www.crsp.cz/projekty/trojlistek-sblizeni-tri-generaci/

ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY. Zdravotnictví 1990 [online]. Praha: Ústav zdravotnických informací a statistiky, 1990 [cit. 2022-06-15]. Dostupné z: https://www.uzis.cz/sites/default/files/knihovna/zdrroc1990_csfr_zdravotnictvi.pdf

VANDENBROECK, Michel. Early Childhood Care and Education Policies that Make a Difference. NIEUWENHUIS, Rense a Wim VAN LANCKER, ed. The Palgrave Handbook of Family Policy [online]. Cham: Springer International Publishing, 2020, 2020-12-15, s. 169-191 [cit. 2022-05-18]. ISBN 978-3-030-54617-5. Dostupné z: doi:10.1007/978-3-030-54618-2_8
https://doi.org/10.1007/978-3-030-54618-2_8

VANDENBROECK, Michel. The Persistent Gap between Education and Care: a 'History of the Present' Research on Belgian Child Care Provision and Policy. Paedagogica Historica [online]. 2006, 42(3), 363-383 [cit. 2022-03-29]. ISSN 0030-9230. Dostupné z: doi:10.1080/00309230500336814
https://doi.org/10.1080/00309230500336814

VÝBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA. Veřejné slyšení VVVK "Dvouleté děti nepatří do školky, ale do náruče mámy." Senát Parlamentu ČR [online]. 6. 2. 2018 [cit. 2022-06-16]. Dostupné z: https://www.senat.cz/cinnost/webtv/archiv.php?video=true&id_schuze&zacatek=20180206000204&konec=20180206999999

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Zmapování dostupnosti a podmínek pobytu dětí v jeslích, mateřských školách, školních družinách a obdobných zařízeních a jiných neinstitucionálních forem péče o děti v ČR včetně identifikace překážek jejich využívání s návrhy možných opatření k jejich rozvoji: Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07 [online]. Praha: VUPS, 2008 [cit. 2022-06-15]. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/documents/20142/225508/pece_o_deti.pdf/71fb9215-89b8-2c71-9664-40ef776c521b

WYNESS, Michael G. Childhood and society: an introduction to the sociology of childhood: an introduction to the sociology of childhood. New York: Palgrave Macmillan, 2006. ISBN 0-333-94649-9.

Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace