Tvorba kurikulárních dokumentů v České republice. Historicko-analytický pohled na přípravu kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání v letech 1989–2017

Jan Tupý
Anotace

Publikace mapuje tvorbu kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání v České republice od roku 1989 do konce roku 2017 a usiluje o zobecnění uvedených postupů a zkušeností. Snaží se popsat a zhodnotit vše podstatné, co se při tvorbě kurikulárních dokumentů a standardů dařilo, případně nedařilo. K tomu využívá myšlenky a ukázky z koncepčních a legislativních dokumentů, z oficiálních materiálů MŠMT i dalších institucí, z interních textů kurikulárních ústavů, ze samotných kurikulárních dokumentů i z autentických dobových článků a rozhovorů.
 

Jan Tupý
Autor
Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8998-3
Počet stran 228
Rok vydání 2018
Pořadí vydání 2., upravené a doplněné, elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8998-2018

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-8997-6
Formát 158 mm×225 mm
Počet stran 230
Rok vydání 2018
Pořadí vydání 2., upravené a doplněné

Obecné informace

Jazyky Čeština
Reference

Crichton, M., & Preston, R. (2013). Mikro. Praha: Euromedia Group, k.s.

Janík, T., Maňák, J., Knecht, P., & Němec, J. (2010). Proměny kurikula současné české školy: vize a realita. Orbis scholae, 4(3), 9–35. https://doi.org/10.14712/23363177.2018.109

Kalman, M., et al. (2010). Národní zpráva o zdraví životním stylu dětí a školáků. Olomouc: UPOL.

Kotásek, J., et al. (1991a). Budoucnost vzdělání a školství v obnovené demokratické společnosti a ve sjednocující se Evropě. Praha: PedF UK.

Kotásek, J., et al. (1991b). Rozvaha o školství a vzdělanosti a jejím dalším vývoji v českých zemích. Návrh projektu transformace výchovně vzdělávací soustavy. Učitelské noviny, 94(33), příloha Obzor, I–III.

Kotásek, J., et al. (1991c). Expertní studie k Rozvaze o školství a vzdělanosti a jejím dalším vývoji v českých zemích. Učitelské noviny, 94(34), 3–10.

Madarasová Gecková, A., Dankulincová, Z., Sigmundová, S., Kalman, M., et al. (2016). Mezinárodní zpráva o zdraví a životním stylu dětí a školáků na základě studie Health Behaviour in School-Aged Children realizované v roce 2014. Olomouc: UJEP.

MŠMT (1991a). Učební osnovy základní školy 1.–4. ročník (soubor UO). Praha: Fortuna.

MŠMT (1991b). Učební osnovy základní školy 5.–8. ročník (soubor UO). Praha: Fortuna.

MŠMT (1992). Program transformace vzdělávací soustavy (Podklad pro zahájení diskuse o proměně českého školství). Praha: MŠMT (strojopis, archiv autora).

NEMES (1991). Svoboda ve vzdělávání a česká škola. Návrh projektu změny vzdělávacího systému v České republice. Praha: NEMES (strojopis, archiv autora).

NEMES (1993). Stanovisko NEMES k „Programu transformace vzdělávací soustavy“. Praha: NEMES (strojopis, archiv autora).

Porubský, Š. (2012). Školské reformy na Slovensku v medzinárodnom historickom kontexte. Banská Bystrica: PedF Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Šteflová, J. (1991). Co nás čeká a nemine. Učitelské noviny, 94(5), 3.

Šteflová, J. (1999a). Slovo mají ministři školství. Učitelské noviny, 102(41), 7.

Zákon č. 23/1991 Sb. (1991). Ústavní zákon, kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky. Sbírka zákonů ČR, ze dne 9. 1. 1991 s účinností od 8. 2. 1991, částka 6.

Zákon č. 29/1984 Sb. (1984). Zákon o soustavě základních a středních škol (školský zákon). Sbírka zákonů ČR ze dne 22. 3. 1984, s účinností od 1. 9. 1984, částka 5/1984.

Zákon č. 171/1990 Sb. (1990). Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon). Sbírka zákonů ČR ze dne 3. 5. 1990, s účinností od 1. 6. 1990, částka 30/1990.

APZŠ ČR (1995). Návrh kmenového učiva pro 1.–5. postupný ročník základní školy. Učitelské noviny, 98(25), 15–18, 98(26), 19–21.

Bárta, K. (1994). Stručný nástin transformace školství. Učitelské noviny, 97(17), 15–17.

Blecha, J., & Janovská, G. (1995). 3 + 3 + 3. Učitelské noviny, 98(9), 6–7.

Cindr, J., Cindr, P., Hausenblas, O., & Havlínová, M. (1995). Živá škola – návrh stavebních kamenů pro tvorbu vzdělávacích programů na základních školách. Učitelské noviny, 98(29), 15–18, 98(30), 15–17.

Červenka, S. (1996). Model 3 + 2 + 4. Učitelské noviny, 99(13), 18–19.

ČMOS (1994). Standardy vzdělávání pro obecnou školu. Učitelské noviny, 97(15), 12–17.

ČMOS a MOV (1993). Společné prohlášení k návrhům změn článků v české ústavě týkajících se školství. Učitelské noviny, 96(39), 17–20.

Hausenblas, O. (1994). Co chceme? Standardy v rozumném rozsahu a starém obsahu. Učitelské noviny, 97(18), 12.

Kitzberger, J. (1996). K státní koncepci vzdělávacích programů. Učitelské noviny, 99(4), 5.

Macháček, M. (1995). Reálná škola. Učitelské noviny, 98(34), 15–18, 98(35), 15–18.

MŠMT (1993a). Hlavní zásady transformace českého školství. Praha: MŠMT (strojopis, archiv autora).

MŠMT (1993b). Návrh pojetí OBECNÉ ŠKOLY. Praha: Portál.

MŠMT (1993c). Návrh učebních osnov OBECNÉ ŠKOLY. Praha: Portál.

MŠMT (1993d). Návrh ústavního zákona o vzdělávání. Praha: MŠMT (strojopis, archiv autora(

MŠMT (1994a). Cílové standardy a kmenové učivo pro základní vzdělávání. Učitelské noviny, 97(31), 11–22.

MŠMT (1994b). Kvalita a odpovědnost. Program rozvoje vzdělávací soustavy České republiky. Učitelské noviny, 97(42), 1–12.

MŠMT (1994c). Otevřenost, rozmanitost a kvalita. Zásady rozvoje české vzdělávací soustavy. Učitelské noviny, 97(14), 12–21.

MŠMT (1994d). Návrh pojetí OBČANSKÉ ŠKOLY. Praha: Portál.

MŠMT (1994e). Návrh učebních osnov OBČANSKÉ ŠKOLY. Praha: Portál.

MŠMT (1995a). Návrh učebních osnov volitelných předmětů OBČANSKÉ ŠKOLY. Praha: Portál.

MŠMT (1995b). Standard základního vzdělávání. Věstník MŠMT ČR, 50(9), 2–49.

MŠMT (1996). Vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Praha: Fortuna. Dostupné z http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-skolstvi/kompletni-pedagogicka-dokumentace-vzdelavaciho-programu-zakladni-skola-cj-16-847-96-2-vcetne-vsech-zmen-a-doplnku

MŠMT (1997a). Vzdělávací program OBECNÁ ŠKOLA. Praha: MŠMT. Dostupné z http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-skolstvi/kompletni-pedagogicka-dokumentace-vzdelavaciho-programu-obecna-skola-cj-12035-97-20-vcetne-vsech-zmen-a-doplnku-1-cast-pro-1-5-rocnikhttp://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-skolstvi/kompletni-pedagogicka-dokumentace-vzdelavaciho-programu-obecna-skola-cj-12035-97-20-vcetne-vsech-zmen-a-doplnku-2-cast-pro-6-9-rocnik

MŠMT (1997b). Vzdělávací program NÁRODNÍ ŠKOLA. Praha: SPN. Dostupné z http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-skolstvi/kompletni-pedagogicka-dokumentace-vzdelavaciho-programu-narodni-skola-cj-15724-97-20

MŠMT a Výbor pro vzdělávání OECD (1996). Zpráva OECD o vzdělávací politice v ČR. Praha: MŠMT.

MŠMT a Výbor pro vzdělávání OECD (1999). Vývoj české vzdělávací soustavy 1996–1999. Praha: MŠMT.

NEMES (1994). Zásady realizace svobody ve vzdělávání v české škole. Praha: NEMES (strjopis, archiv autora).

Středisko vzdělávací politiky PedF UK (1996). OECD o vzdělávání v České republice. Učitelské noviny, 99(16), 15–18.

Šteflová, J. (1993). Realita obecné. Učitelské noviny, 96(44), 16.

Šteflová, J. (1994a). Tolikrát vyzývané … Co říká praxe na předložené standardy pro základní vzdělávání? Učitelské noviny, 97(39), 6–7.

Šteflová, J. (1994b). Východisko z patové situace? Rozhovor s E. Zemanem. Učitelské noviny, 97(27), 9.

Šteflová, J. (1995a). Po druhém roce ověřování. Rozhovor s M. Fleissnerovou. Učitelské noviny, 98(33), 5.

Šteflová, J. (1995b). Pracovní varianta aneb „standardy“ v mezičase. Učitelské noviny, 98(25), 15–18.

Šteflová, J. (1995c). Standardy jako základní dokument. Rozhovor s M. Bartoškem. Učitelské noviny, 98(29), 4–5.

Šteflová, J. (1996a). Proč zvolit základní školu. Rozhovor s J. Jeřábkem. Učitelské noviny, 99(24), 6–7.

Šteflová, J. (1996b). Program v nejistotě. Rozhovor s J. Vondráčkem a J. Kitzbergerem. Učitelské noviny, 99(22), 5.

Šteflová, J. (1996c). Vzdělávání podle pravidel. Rozhovor s B. Šumským. Učitelské noviny, 99(19), 8–9.

Václavík, V., et al. (1997). Otevřené vyučování. Učitelské noviny, 100(5), 5.

VÚP (1999). Evaluace v základním vzdělávání. Soubor testových úloh. Grantový projekt MŠMT ČR RS 98 007 (archiv autora).

Zeman, E. (1994). Návrh transformační školské politiky. Učitelské noviny, 97(27), 15–17.

Koutský, J., et al. (1999). České vzdělání a Evropa. Strategie rozvoje lidských zdrojů v České republice při vstupu do Evropské unie. Výstup projektu PHARE. Praha: ÚIV.

MŠMT (1999). Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v České republice. Učitelské noviny, 102(22), příloha Dokumenty, 11–22.

MŠMT (2001). Národní program rozvoje vzdělávání v České republice – Bílá kniha. Praha: ÚIV. Dostupné z http://www.msmt.cz/dokumenty/bila-kniha-narodni-program-rozvoje-vzdelavani-v-ceske-republice-formuje-vladni-strategii-v-oblasti-vzdelavani-strategie-odrazi-celospolecenske-zajmy-a-dava-konkretni-podnety-k-praci-skol

MŠMT (2002). Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy České republiky (pro oblast předškolního, základního, středního, vyššího odborného a dalšího vzdělávání). Praha: MŠMT.

MŠMT (2005). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Věstník MŠMT ČR, 61(1), 31–105.

MŠMT (2005). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: ÚIV. Dostupné z http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-skolstvi/ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani-verze-2007

MŠMT (2007a). Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy České republiky. Praha: MŠMT.

MŠMT (2007b). Sborník národního projektu Koordinátor. Praha: ÚIV.

PedF UK, ÚVRŠ (1997). Učení je skryté bohatství. Zpráva mezinárodní komise UNESCO „Vzdělávání pro 21. století“. Praha: PedF UK a ÚVRŠ.

Simonová, J., & Straková, J. (2005). Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy. Praha: SKAV, o. s.

Skalková, J. (2005). Rámcové vzdělávací programy – dlouhodobý úkol. Pedagogika, 55(1), 4–19.

Spilková, V. (2005). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání v kontextu transformace českého školství. Pedagogika, 55(1), 20–25.

Šmejda, L. (2004). Komu a k čemu je to vlastně dobré? Učitelské noviny, 107(18), 18.

Šteflová, J. (1999a). Slovo mají ministři školství. Učitelské noviny, 102(41), 7.

Šteflová, J. (1999b). Koncepce čeká na diskusi. Učitelské noviny, 102(18), 5.

Šteflová, J. (2001). Kantoři přijdou Bílé knize na chuť. Učitelské noviny, 104(20), 7.

Šteflová, J. (2004). Kam spěje rámcový vzdělávací program? Učitelské noviny, 107(24–25), 9.

Šteflová, J. (2005a). Projekt Koordinátor startuje. Učitelské noviny, 108(31), 7.

Šteflová, J. (2005b). Co prozrazují semináře na téma ŠVP. Učitelské noviny, 108(26), 8–10.

Vláda ČR (2004). Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Sbírka zákonů ČR, částka 190, rozesláno dne 10. listopadu 2004.

VÚP (2001). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (1. verze). Praha: VÚP (strojopis, archiv autora).

VÚP (2002). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (2. verze). Pracovní verze pro potřeby pilotních škol při tvorbě ŠVP. Praha: VÚP (tisk v archivu autora).

VÚP (2003). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (3. verze). Praha: VÚP (strojopis, archiv autora).

VÚP (2003a). Vyhodnocení připomínek expertů ke druhé pracovní verzi RVP ZV. (vnitřní materiál MŠMT a VÚP, archiv autora).

VÚP (2003b). Zpracování připomínek ke 3. verzi RVP ZV. Praha: VÚP. (vnitřní materiál VÚP, archiv autora).

VÚP (2005a). Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání. Praha: ÚIV.

VÚP (2005b). Mediální podpora reformy vzdělávání. Praha: VÚP (vnitřní materiál VÚP, archiv autora).

VÚP (2005c). Témata pro mediální a informační kampaň. Praha: VÚP (vnitřní materiál VÚP, archiv autora).

VÚP (2007a). Klíčové kompetence v základním vzdělávání. Praha: VÚP.

VÚP (2007b). Příručka příkladů dobré praxe (a CD s dalšími příklady a názory ředitelů pilotních škol). Praha: VÚP.

APZŠ (2011a). Stanovisko APZŠ ČR ke standardům a testování v 5. a 9. třídách. Učitelské noviny, 114(5), 18.

APZŠ (2011b). Stanovisko APZŠ ČR k otázce vzdělávacích programů pro základní vzdělávání. Učitelské noviny, 114(16), 17.

Dvořák, D. (2011). Standardy pro základní vzdělávání: odkud přicházejí, kde jsou, kam směřují. Učitelské noviny, 114(23), 18.

Husník, P. (2000). Místo Národní rady jen Rada. Učitelské noviny, 103(4), 6–7.

McKinsey & Company. (2010). Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení. Praha: McKinsey & Company. Dostupné z http://www.mckinsey.cz/images/documents/McKinsey_pro_bono_skolstvi.pdf

MŠMT (2011a). Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2011–2015). Praha: MŠMT.

MŠMT (2011b). Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Praha: MŠMT. Dostupné z http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2011/03/Doporucene-ucebni-osnovy-predmetu-CJL-AJ-a-M-pro-zakladni-skolu.pdf

MŠMT (2012a). Informace o úpravách rámcových vzdělávacích programů, standardech vzdělávání a testování žáků (současný stav, záměry). Praha: MŠMT.

MŠMT (2012b). Standardy pro základní vzdělávání. Praha: MŠMT. Dostupné z http://www.msmt.cz/file/20137

MŠMT (2013a). Upravený rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání platný od 1. 9. 2013. Praha: MŠMT. Dostupné z http://www.msmt.cz/vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani

MŠMT (2013b). Standardy pro základní vzdělávání. Praha: MŠMT. Dostupné z http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/17383/STANDARDY-VZDELAVACICH-OBORU-ZAKLADNIHO-VZDELAVANI---VEREJNE-PRIPOMINKOVE-RIZENI.html/

NÚV (2013). Standardy pro základní vzdělávání: postavení standardu – návrh jeho využití – návrh komunikační strategie. Praha: NÚV (podkladový text pro MŠMT, archiv autora).

Pavlas, T., & Urbanová, L. (2012). Souhrn z diskuse k úpravám RVP ZV (archiv autora).

SKAV (2010). Kdy a jak měnit kurikulum. Praha: SKAV, EDUin. Dostupné z http://www.zsmltu.cz/skav/wp-content/uploads/2012/01/SKAV_kdy_a_jak_menit_kurikulum.pdf

Santiago, P., Gilmore, A., Nusche, D., & Sammons, P. (2012). Zpráva OECD o hodnocení vzdělávání v České republice. Dostupné z http://www.csicr.cz/getattachment/a6311b50-169c-4e5e-9d92-a6f70aafe0f1

Strakova, J., et al. (2009). Analýza naplňování cílů Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice (Bíle knihy) v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání. Praha: MŠMT. Dostupné z http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolskareforma/analyza-naplnovani-cilu-vzdelavani?highlightWords=Anal%C3%BDza+napl%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+c%C3%ADl%C5%AF

Šteflová, J. (2010). Mýty a realita v životě základních škol. Učitelské noviny, 113(36), 10–11.

Šteflová, J. (2011a). O co půjde v revizi RVP ZV. Učitelské noviny, 113(31), 7.

Šteflová, J. (2011b). Revize Rámcových vzdělávacích programů v režii MŠMT. Učitelské noviny, 114(35), 10.

Šteflová, J., & Husník, P. (2010). První varianta novely školského zákona. Učitelské noviny, 113(46), 12–15.

Veselý, A. (2011). Vzdělávací standardy: správný krok špatným směrem aneb standardy nejsou standardizace. Učitelské noviny, 114(10), 17–19.

VÚP, NÚOV. (2010). Organizace cyklických revizí. Praha: VÚP, NÚOV (archiv autora).

VÚP (2011). Souhrn podnětů pro revize RVP ZV. Praha: VÚP (archiv autora).

ČŠI (2017). Společné vzdělávání ve školním roce 2016/2017. Tematická zpráva. Praha: ČŠI. Dostupné z http://www.csicr.cz/getattachment/7734c437-a133-4411-b8b6-ed11776ad4fe/tz-spolecne-vzdelavani-16-10-2017.pdf

MPSV (2014). Strategie sociálního začleňování 2014–2020. Praha: MPSV. Dostupné z https://www.mpsv.cz/cs/17081

MŠMT (2012). Plán opatření pro výkon rozsudku Evropského soudu pro lidská práva v případu D. H. a ostatní proti České republice. Praha: MŠMT. Dostupné z http://msmt.cz/file/25872/download/

MŠMT (2014). Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. Praha: MŠMT. Dostupné z http://vzdelavani2020.cz/

MŠMT (2015a). Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016–2018. Praha: MŠMT. Dostupné z  http://vzdelavani2020.cz/

MŠMT (2015b). Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015–2020. Praha: MŠMT. Dostupné z vzdelavani2020.cz/

MŠMT (2016). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: MŠMT. Dostupné z http://nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2016.pdf

MŠMT (2017a). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: MŠMT. Dostupné z http://msmt.cz/file/41216/

MŠMT (2017b). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: MŠMT. Dostupné z http://msmt.cz/file/43792/

NÚV (2016a). Návrh pojetí revizí kurikulárních dokumentů pro všeobecné vzdělávání (PV, ZV,  SV) a střední odborné vzdělávání v letech 2016–2020. Praha: NÚV (archiv autora).

NÚV (2016b). Metodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV. Praha: VÚP (soubor dokumentů pro jednotlivé vzdělávací obory). Dostupné z https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=9832

SKAV (2018). Stanovisko k probíhající revizi RVP. Dostupné z http://skav.cz/

Stuchlíková, I. et al (2017). Hodnocení naplňování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020. Dostupné z http://www.vzdelavani2020.cz/det/81/hodnoceni-naplnovani-strategie-vzdelavaci-politiky-cr-do-roku-2020.html

Štech, S. (2013). Politické zasahování do práce psychologů je nebezpečné. Učitelské noviny. 116(2), 10–11.

Šteflová, J. (2014). Jak vidí novelu ředitelé základních škol. Učitelské noviny. 117(43–44), 8–9.

Štech, S. (2016). Kraje se mračí. Učitelské noviny. 119(6), 22–23.

Švancar, R. (2013). Rok a půl skrývaná jména. Učitelské noviny. 116(10), 14–16.

Švancar, R. (2015a). Aktuální problém základního školství? Učitelské noviny. 118(4), 18–19.

Švancar, R. (2015b). Velká zářijová inkluzivní revoluce. Učitelské noviny. 118(39), 4–6.

Švancar, R. (2015c). Obraz školského poradenství se změní. Učitelské noviny. 118(38), 20–21.

Švancar, R. (2016a). Pořád je to zmatek. Učitelské noviny. 119(6), 8–9.

Švancar, R. (2016b). Blíží se kolaps? Učitelské noviny. 119(1), 4–6.

Švarcová, I. (2015). Vzdělávání inkluzivní nebo exkluzivní. Učitelské noviny. 118(9), 12.

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany (2015). Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020. Praha: Vláda ČR. Dostupné z https://www.vlada.cz/assets/ppov/vvzpo/dokumenty/Narodni-plan-OZP-2015-2020_2.pdf

 

Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Crossref Cited-by pro DOI:10.5817/CZ.MUNI.M210-8998-2018 (4)

1. Tělesná výchova v kurikulu Anglie: komparace s RVP ZV
Michal Lupač
Pedagogická orientace  ročník: 29,  číslo: 3,  první strana: 261,  rok: 2019  
https://doi.org/10.5817/PedOr2019-3-261

2. Legitimising Educational Reforms: Strategic Documents and Competing Knowledge Regimes
Jitka Wirthová
Czech Sociological Review  ročník: 56,  číslo: 4,  první strana: 491,  rok: 2020  
https://doi.org/10.13060/csr.2020.016

3. Kurikulum informatiky a digitálních technologií z pohledu učitelů 2. stupně základních škol
Hana Bučková, Jiří Dostál
ISBN 978-80-244-5904-2  rok: 2020  
https://doi.org/10.5507/pdf.20.24459035

4. Přírodověda, přírodopis a biologie v RVP – na co se zaměřit v budoucích revizích?
Jakub Holec
Biologie. Chemie. Zeměpis  ročník: 29,  číslo: 2,  první strana: 27,  rok: 2020  
https://doi.org/10.14712/25337556.2020.2.3


Podobné publikace