Současné trendy hudebněteoretické výuky v základních uměleckých školách České republiky

Judita Kučerová a kol.
Anotace

Monografie prezentuje výsledky výzkumného projektu, který v roce 2018 uskutečnil tým Katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity s cílem zachytit současný stav hudebněteoretické výuky v základních uměleckých školách v České republice. Informace byly získány dotazníkovým šetřením u učitelů i žáků ZUŠ. Dotýkaly se hudebnědidaktické problematiky, vyučovacích metod, prostředků a materiálů používaných ve výuce, včetně moderních multimediálních technologií. Byla uskutečněna rovněž sonda do okruhu hudebněteoretických znalostí žáků. Výzkum byl uskutečněn s cílem získat podklady pro další zefektivňování výuky v předmětu hudební nauka v ZUŠ.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9219-8
Počet stran 162
Rok vydání 2018
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9219-2018

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-9218-1
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 162
Rok vydání 2018
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština, Angličtina
Reference

CMÍRAL, Adolf. Základní pojmy hudební. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1957.

ČERNUŠÁK, Gracian. Dějiny evropské hudby. Praha: Panton, 1964.

DANIEL, Ladislav. Metodika hudební výchovy. Vyd. 3., dopl. Ostrava: Montanex, 2010. ISBN 978-80-7225-329-6. 

FRANĚK, Marek. Hudební psychologie. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-0965-2.

FUKAČ, Jiří, Stanislav TESAŘ a Jozef VEREŠ. Hudební pedagogika. Koncepce a aplikace hudebně výchovných idejí v minulosti a přítomnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2000. ISBN 80-210-2458-5.

GELNAR, Jaromír. Národní zpěvník: zpěv s doprovodem kytary, harmoniky nebo klavíru. Praha: Supraphon, 1987.

HAVELKOVÁ, Karla. Domeček plný notiček: metodika k pracovnímu sešitu hudební teorie pro PPHV, PHV ZUŠ a 1. třídu ZŠ. Brno: LYNX, 2001.

HAVELKOVÁ, Karla, Blanka CHLÁDKOVÁ. Didaktika hudební výchovy 1: vybrané problémy související s vyučováním hudební výchovy v nižších třídách občanské školy. Brno: Masarykova univerzita, 1994. ISBN 80-210-0865-2.

HÁJKOVÁ, Jitka. Problematika výuky Hudební nauky ve vyšších ročnících ZUŠ. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Brno, Pedagogická fakulta, 2017.

HOLAS, Milan. Didaktika profesionální hudební výchovy. Praha: Ritornel, 1999. Knižnice Metodického centra HAMU. ISBN 80-902-638-0-1.

HOSTOMSKÁ, Anna. Příběhy, pověsti a pohádky paní Hudby. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, 1959.

JAGLOVÁ, Jindřiška. Hudební výchova pro 1. ročník základní školy. 2. upr. vyd. Brno: Nová škola, 1998.

JANEČEK, Karel. Harmonie rozborem. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1963.

Já, písnička: zpěvník pro žáky základních škol. Díl 1, pro 1.–4. třídu. Cheb: Music Cheb, 1993.

Já, písnička 2: zpěvník pro žáky základních škol. Díl 2, pro 5.–9. třídu. Cheb: Music Cheb, 1993.

Já, písnička: zpěvník pro žáky středních škol. 3. díl. Cheb: Music Cheb, 1995.

JELÍNEK, Stanislav. Základní hudební pojmy v otázkách a odpovědích. Kladno: Nakladatelství Vladimír Beneš, 1998.

JENČKOVÁ, Eva. Hudba v současné škole. Hradec Králové: Orlice, 1997.

JISTEL, Petr, Jana KOŠŤÁLOVÁ, Brigita PROKŠOVÁ a Jan HERINK. My jsme malí muzikanti. Praha: Panton, 1982.

KNOPOVÁ, Blanka. Činnosti hudebně pohybové v systému hudebního vzdělávání na ZŠ a SŠ: didaktika hudební výchovy. Brno: Masarykova univerzita, 2005. ISBN 80-210-3911-6.

KOFROŇ, Jaroslav. Učebnice harmonie. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1958.

KOFROŇ, Jaroslav. Učebnice intonace a rytmu. Praha: Supraphon, 1985.

KOŠUT, Michal, Marek SEDLÁČEK, Daniela TAYLOR, Pavel ŠURANSKÝ, Ondřej MUSIL, Alžběta HRBÁČOVÁ, Jaroslava RODIČOVÁ, Markéta OTTOVÁ, Kateřina SCHÖNOVÁ, Terezie ČERTKOVÁ, Radka NEPAUEROVÁ, František OSTRÝ, Martina DVOŘÁKOVÁ, Markéta SZENDIUCHOVÁ a Kristina RAFAILOV. Využívání multimédií v hudební výchově na ZŠ a SŠ – stav v roce 2017. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8850-4. doi: https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8884-2017.

KUBIŠ, Cyril. Hudební hry. Týn nad Vltavou: Nová Forma, s.r.o., 2016.

KUBIŠ, Cyril a Rafaela DRGÁČOVÁ. Hudební hry II. Veverská Bítýška: nakladatelství via2art, s.r.o., 2017.

LISÁ, Dagmar. Hudební nauka pro malé i větší muzikanty. Praha, 1992.

LISÁ, Dagmar. Hudební nauka pro malé i větší muzikanty a kapitoly z dějin hudby. Díl 2. Praha: Editio Supraphon, 1998.

LIŠKOVÁ, Marie. Do-re-mi 1: zpěvník pro předškoláčky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 2015.

LOJDOVÁ, Jaroslava. Malý průvodce hudební naukou, aneb, Co dělat, když...: metodická příručka pro (budoucí) učitele ZUŠ. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2015.

MACEK, Petr, Jiří VYSLOUŽIL a Jiří FUKAČ (Eds.). Slovník české hudební kultury. Praha: Editio Supraphon, 1997.

MICHEL, Paul. O hudebních schopnostech a dovednostech. Praha: Supraphon, 1967.

MUSIL, Ondřej. Multimediální výuka hudební výchovy. Brno, 2015. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta.

NAVRÁTIL, Miloš. Dějiny hudby: přehled evropských dějin hudby. Ostrava: Scholaforum, 1996.

NEORALOVÁ, Jaroslava, Jan DOSTAL a Oľga PAVLOVSKÁ. Mladí muzikanti: knížka o hudbě pro 1. ročník lidových škol umění. Praha: Supraphon, 1970.

NEORALOVÁ, Jaroslava a Vratislav BERÁNEK. Mladí muzikanti II: knížka o hudbě pro 2. ročník lidových škol umění. Praha: Supraphon, 1982.

NEORALOVÁ, Jaroslava a Jana KOŠŤÁLOVÁ. Mladí muzikanti III: knížka o hudbě pro 3. ročník lidových škol umění. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988.

ODEHNALOVÁ, Kristýna. Hudební teorie jako součást hudební nauky na ZUŠ. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, 2014.

OPLIŠTILOVÁ, Iva a Zuzana HANČILOVÁ. Klavihrátky (s pastelkami u klavíru): přípravný pracovní sešit.  Praha: WinGra, 2003.

OPLIŠTILOVÁ, Iva a Zuzana HANČILOVÁ. Klavihrátky (s tužkou a gumou u klavíru): pracovní sešit 1. Praha: WinGra, 2003.

OPLIŠTILOVÁ, Iva a Zuzana HANČILOVÁ. Klavihrátky. Pracovní sešit 2. (Cestování s klavírem). Praha; Bratislava: WinGra, 2004.

ORFF, Carl. The Schulwerk – Carl Orff/documentation, his life and works: an eight volume autobiography of Carl Orff. New York: Schott Music, 1978.

PETRŮ, Jiří. Zpíváme v Kyjově: lidové písně.  Brno: Vydavatelství AGM, 1995.

POSPÍŠILOVÁ, Vlasta. Barevné cinkání. Cheb: Music Cheb, 1994.

RAFAILOV, Kristina. Hudební aplikace při výuce hudební nauky na ZUŠ. In HALA, Petr (ed.). Musica viva in schola XXV. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 110121, 12 s. ISBN 978-80-210-8467-4. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8467-2016.

RÉVÉSZ, Géza. Introduction to the Psychology of Music. London: Longmans, Green, 1953.

SEDLÁČEK, Marek, Ondřej MUSIL, Kristina RAFAILOV a Michal KOŠUT. Nová média ve výuce hudební nauky. Workshop, Brno, 2018, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta.

SEDLÁK, František, Jiří KOLÁŘ a Jaroslav HERDEN. Nové cesty hudební výchovy na základní škole. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977.

SEDLÁK, František. Didaktika hudební výchovy na 2. stupni základní školy: učebnice pro posluchače pedagogických fakult. 2. část. upr. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984.

SEDLÁK, František a Rudolf SIEBR. Didaktika hudební výchovy na prvním stupni základní školy: učebnice pro studenty pedagogické fakulty. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985.

SEDLÁK, František & VÁŇOVÁ, Hana. Hudební psychologie pro učitele. Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2060-2.

SUCHÝ, Ondřej (Ed.). Písničky z pohádek a dětských filmů. Cheb: G & W, 1997.

SVOBODOVÁ Markéta a Bohumil POLÍVKA. Písnička: zpěvník pro 1. stupeň základní školy. Praha: Ottovo nakladatelství, 1999.

ŠAŠINKOVÁ, Eva. Klíčkův notýsek: pracovní učebnice hudební teorie pro PHV a I. stupeň . Praha: E. Šašinková, s. a.

ŠAŠINKOVÁ, Eva. Notopísanka: pracovní sešit pro PHV a I. stupeň ZŠ. Praha: E. Šašinková, s. a.

ŠAŠINKOVÁ, Eva. Klíček hudební nauky 1: pracovní učebnice hudební teorie 1. díl – pro 1. ročník ZUŠ a II. stupeň ZŠ. Praha: E. Šašinková, s. a.

ŠAŠINKOVÁ, Eva. Klíček hudební nauky 2: pracovní učebnice hudební teorie 2. díl – pro 2. ročník ZUŠ a II. stupeň ZŠ. Praha: E. Šašinková, s. a.

ŠÍPKOVÁ, Hana. Noťáček. Nakladatelství: Martin Vozar, s. a.

ŠÍPKOVÁ, Hana a Martin VOZAR. Hudební nauka pro ZUŠ, pracovní sešit: 1. ročník. Praha: Talacko editions, 2005.

TĚPLOV, Boris Michajlovič. Psychologie hudebních schopností. Praha: Supraphon, 1965.

VOZAR, Martin. Hudební nauka pro ZUŠ, pracovní sešit: 2. ročník. Praha: Talacko editions, 2005.

VOZAR, Martin. Hudební nauka pro ZUŠ, pracovní sešit: 3. ročník. Praha: Talacko editions, 2005.

VOZAR, Martin. Hudební nauka pro ZUŠ, pracovní sešit: 4. Ročník. Praha: Talacko editions, 2005.

VOZAR, Martin. Hudební nauka pro ZUŠ, pracovní sešit: 5. ročník. Praha: Talacko editions, 2006.

ZENKL, Luděk. ABC hudební nauky. Praha: Supraphon, 1976.

ZENKL, Luděk. ABC intonace a sluchové analýzy. Praha: Editio Bärenreiter, 2017.

Internetové zdroje

CRHA, Bedřich, Taťána JURČÍKOVÁ a Markéta PRUDÍKOVÁ. Výzkum využití multimediálních technologií v hudební výchově. Teoretické reflexe hudební výchovy, Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 6, č. 1, s. 1–288. ISSN 1803-1331.

CRHA, Bedřich, Taťána JURČÍKOVÁ a Markéta PRUDÍKOVÁ. Výzkum využití multimediálních technologií v hudební výchově na středních školách. Teoretické reflexe hudební výchovy, Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 7, č. 1, s. 1–295. ISSN 1803-1331.

HORÁKOVÁ, Renata. Výuka žáků v základních uměleckých školách ve vztahu k cílům stanoveným ve školních vzdělávacích programech. Teoretické reflexe hudební výchovy, Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 10, č. 2, s. 21–26. ISSN 1803-1331.

KUČEROVÁ, Judita. Shaping the Attitudes to Music Folklore in the Youth (The Chosen Aspects of the Research in the Context of School Practice). In SEDLÁČEK, Marek (ed.). Music Education – Terra Cognita? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 100115. ISBN 978-80-210-8443-8. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8443-2016.

Podpora rozvoje digitální gramotnosti [online]. Digitální gramotnost, 2018 [cit. 2018-08-27]. Dostupné z: http://pages.pedf.cuni.cz/digitalni-gramotnost/

Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání (2010). [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický. [cit. 2018-12-15]. Dostupné z: http://www.vuppraha.rvp.cz/wp-content/uploads/2009/12/PRM_RVPZUV_NAWEB.pdf

SEDLÁČEK, Marek, Ondřej MUSIL, Kristina RAFAILOV a Michal KOŠUT. Nová média ve výuce hudební nauky. Masarykova univerzita [online]. Brno, 2018 [cit. 2019-01-07]. Dostupné z: https://www.muni.cz/en/research/publications/1473816

Současné trendy hudebně teoretické výuky v základních uměleckých školách České republiky (2018) [online]. [cit. 2018-09-27]. Masarykova univerzita. Dostupné z: https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/41165

Velký zpěvník. [online]. 2018 [cit. 2018-12-02]. Dostupné z http://www.velkyzpevnik.cz/zpevnik

 

Statistiky

Crossref Cited-by pro DOI:10.5817/CZ.MUNI.M210-9219-2018 (1)

1. Lidová píseň v hudební výchově na základních a středních školách v České republice
Judita Kučerová, Marek Sedláček, Tomáš Chloupek, Vilma Křiváková, Ondřej Musil, Pavel Ostrý, Markéta Ottová, Kristina Rafailov
ISBN 978-80-210-9536-6  rok: 2019  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9536-2019


Podobné publikace