Řízení třídy: studenti učitelství a jejich provázející učitelé

Kateřina Vlčková, Kateřina Lojdová, Josef Lukas, Jan Mareš, Lucie Škarková, Tomáš Kohoutek, Petr Květon, Stanislav Ježek
Anotace

Úspěšnost v řízení třídy je jedním z faktorů, které u začínajících učitelů rozhodují o tom, zda setrvají v profesi, a u zkušenějších učitelů o jejich spokojenosti s profesí. Začínající učitelé se často cítí na řízení třídy studiem nepřipraveni, a to i přes to, že absolvují praxe na školách. Není-li však učitel s to řídit úspěšně třídu, nevytváří podmínky pro efektivní učení žáků. Cílem monografie je přispět k poznání řízení třídy u studentů učitelství a u jejich provázejících učitelů při výuce na druhém stupni základní školy. Řízení třídy jsme zkoumali pomocí pozorování, rozhovorů a dotazníků a sledovali jej z hlediska chování žáků, vedení výuky, reaktivních i proaktivních strategií. Výsledky ukazují také vztah mezi osobnostní charakteristikou potřeby kognitivního uzavření a řízením třídy.
 

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9652-3
Počet stran 278
Rok vydání 2020
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9652-2020

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-9651-6
Formát 176 mm×250 mm
Počet stran 278
Rok vydání 2020
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Klíčová slova management chování , management výuky , potřeba kognitivního uzavření , smíšený výzkum , studenti učitelství , provázející učitelé , druhý stupeň základního vzdělávání
Jazyky Čeština
Reference

Allsopp, D. H., DeMarie, D., Alvarez-McHatton, P., & Doone, E. (2006). Bridging the gap between theory and practice: Connecting courses with field experiences. Teacher Education Quarterly, 33(1), 19-35.

Alvarez, H. K. (2007). The impact of teacher preparation on responses to student aggression in the classroom. Teaching and Teacher Education, 23(7), 1113-1126.
https://doi.org/10.1016/j.tate.2006.10.001

Anderson, D. (2007). The role of cooperating teachers power in student teaching. Education, 128(2), 307-323.

Angelides, P. (2001). The development of an efficient technique for collecting and analyzing qualitative data: The analysis of critical incidents. International Journal of Qualitative Studies in Education, 14(3), 429-442.
https://doi.org/10.1080/09518390110029058

Ashton, P. T., & Webb, R. B. (1986). Making a Difference: Teachers' Sense of Efficacy and Student Achievement. New York: Longman.

Atici, M. (2007). A small‐scale study on student teachers' perceptions of classroom management and methods for dealing with misbehaviour. Emotional and Behavioural Difficulties, 12(1), 15-27.
https://doi.org/10.1080/13632750601135881

Bachtin, M. M. (1980). Román jako dialog. Praha: Odeon.

Baker, W. P., Lang, M., & Lawson, A. E. (2002). Classroom management for successful student inquiry. The Clearing House, 75(5), 248-252.
https://doi.org/10.1080/00098650209603949

Bandura, A. (1997). Self-Efficacy: The Exercise of Control. London: Worth Publishers.

Banks, J., Cochran-Smith, M., Moll, L., Richert, A., Zeichner, K., LePage, P., et al. (2005). Teaching diverse learners. In L. Darling-Hammond & J. Bransford (Eds.), Preparing Teachers for a Changing World (s. 232-274). San Francisco: Jossey-Bass.

Bar-Tal, Y. (1994). The effect of need and ability to achieve cognitive structure on mundane decision making. European Journal of Personality, 8(1), 45 ̶ 58.
https://doi.org/10.1002/per.2410080105

Bartels, N. (2003). How teachers and researchers read academic articles. Teaching and Teacher Education, 19(7), 737-753.
https://doi.org/10.1016/j.tate.2003.06.001

Bashan, B., & Holsblat, R. (2012). Co-teaching through modeling processes: Professional development of students and instructors in a teacher training program. Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning, 20(2), 207-226.
https://doi.org/10.1080/13611267.2012.678972

Bates, T., Swennen, A., & Jones, K. (2011). Teacher educators - a professional development perspective. In T. Bates, A. Swennen, & K. Jones (Eds), Professional Development of Teacher Educators (s. 7-19). Abington/New York: Routledge.
https://doi.org/10.1080/19415250903457653

Baumert, J., Kunter, M., Blum, W., Brunner, M., Voss, T., Jordan, A., & Tsai, Y. M. (2010). Teachers' mathematical knowledge, cognitive activation in the classroom, and student progress. American Educational Research Journal, 47(1), 133-180.
https://doi.org/10.3102/0002831209345157

Beck, C., & Kosnik, C. (2002). Components of a good practicum placement: Student teacher perceptions. Teacher Education Quarterly, 29(2), 81-98.

Bem, S. L. (1981). Gender schema theory: A cognitive account of sex typing. Psychological Review, 88(4), 354-364.
https://doi.org/10.1037/0033-295X.88.4.354

Bendl, S. (2004). Jak předcházet nekázni: aneb kázeňské prostředky. Praha: ISV.

Beran, J., Mareš, J., & Ježek, S. (2007). Rezervovane postoje učitelů k dalšimu vzdělavani jako jeden z rizikovych faktorů kurikularni reformy. Orbis scholae, 1(1), 111-130.
https://doi.org/10.14712/23363177.2018.156

Bernstein, B., Elvin, H. L., & Peters, R. S. (1966). Ritual in education. Philosophical Transactions of the Royal Society, 251(772), 429-436.
https://doi.org/10.1098/rstb.1966.0029

Berry, A., & Loughran, J. (2002). Developing an understanding of learning to teach in teacher education. In J. Loughran, & T. Russell (Eds.), Improving Teacher Education Practices Through Self-Study (s. 13-29). London/New York: Routledge.

Bittnerova, D. (2002). Rvačka jako kulturni forma. In Pražska skupina školni etnografie, 1.-8. třída: Příloha závěrečné z právy o řešení grantového projektu GA ČR 406/00/0470 "Žák v měnících se podmínkách současné školy" (s. 1-48). Praha: Univerzita Karlova. Dostupne z: http://kps.pedf.cuni.cz/psse/pdf/tridy/7/bittner.pdf

Bittnerova, D., Doubek, D., & Levinska, M. (2011). Funkce kulturních modelů ve vzdělávání. Praha: UK.

Blömeke, S., Gustafsson, J. E., & Shavelson, R. J. (2015). Beyond dichotomies: Competence viewed as a continuum. Zeitschrift für Psychologie, 223(1), 3-13.
https://doi.org/10.1027/2151-2604/a000194

Bloome, D., Carter, S. P., Christian, B. M., Otto, S., & Shuart-Faris, N. (2005). Discourse Analysis and the Study of Classroom Language and Literacy Events: A Microethnographic Perspective. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Bloome, D., Power Carter, S. P., Christian, B. M., & Otto, S. (2004). Discourse Analysis and the Study of Classroom Language and Literacy Events. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781410611215

Blumberg, P. (2008). Developing Learner-Centerd Teaching: A Practical Guide for Faculty. San Francisco: Jossey Boss.

Borko, H., & Mayfield, V. (1995). The roles of the cooperating teacher and university supervisor in learning to teach. Teaching and Teacher Education, 11(5), 501-518.
https://doi.org/10.1016/0742-051X(95)00008-8

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.
https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Breeman, L. D., Wubbels, T., van Lier, P. A. C., Verhulst, F. C., van der Ende, J., Maras, A., et al. (2015). Teacher characteristics, social classroom relationships, and children's social, emotional, and behavioral classroom adjustment in special education. Journal of School Psychology, 53(1), 87-103.
https://doi.org/10.1016/j.jsp.2014.11.005

Brekelmans, M., & Creton, H. (1993). Interpersonal teacher behaviour throughout the career. In T. Wubbels & J. Levy (Eds.), Do You Know What You Look Like? Interpersonal Relationships in Education (s. 81-102). London: Falmer.

Brewer, J. D., & Hunter, A. (1989). Multimethod Research: A Synthesis of Styles. Thousand Oaks: Sage.

Britt, P. M. (1997). Perceptions of Beginning Teachers: Novice Teachers Reflect upon Their Beginning Experiences. Memphis: Mid-South Educational Research Association.

Bromfield, C. (2006). PGCE secondary trainee teachers & effective behaviour management: An evaluation and commentary. Support for Learning, 21(4), 188-193.
https://doi.org/10.1111/j.1467-9604.2006.00430.x

Brooks, C. F. (2016). Role, power, ritual, and resistance: A critical discourse analysis of college classroom talk. Western Journal of Communication, 80(3), 348-369.
https://doi.org/10.1080/10570314.2015.1098723

Brophy, J. (1988). Educating teachers about managing classrooms and students. Teaching and Teacher Education, 4(1), 1-18.
https://doi.org/10.1016/0742-051X(88)90020-0

Brown, T. J., Castor, T., Byrnes-Loinette, K., Bowman, J., & McBride, C. (2016). The LOCs and the shift to student-centerd learning. Communication Education, 65(4), 493-495.
https://doi.org/10.1080/03634523.2016.1202998

Bruner, J. (1973). Beyond the Information Given. New York: Bortin.

Cangelosi, J. S. (2000). Strategie řízení třídy: jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Praha: Portal.

Cazden, C. B. (2001). Classroom Discourse: The Language of Teaching and Learning. Portsmouth: Heinemann.

Cazden, C. B., & Beck, S. W. (2003). Classroom discourse. In A. C., Graesser, M. A., Gernsbacher, & Goldman, S. R. (Eds.), Handbook of Discourse Processes, (s. 165-197). Routledge.

Claessens, L., van Tartwijk, J., Pennings, H., van der Want, A., Verloop, N., den Brok, P., & Wubbels, T. (2016). Beginning and experienced secondary school teachers' self and student schema in positive and problematic teacher-student relationships. Teaching and Teacher Education, 55(1), 88−99.
https://doi.org/10.1016/j.tate.2015.12.006

Clement, M. C. (2002). What cooperating teachers are teaching student teachers about classroom management. The Teacher Educator, 38(1), 47-62.
https://doi.org/10.1080/08878730209555306

Cohen, J. (1977). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. Routledge. Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. New York: Lawrence Erlbaum.

Collison, J., & Edwards, A. (1994). How teachers support student learning. In I. Reid, H. Constab & R. Griffiths (Eds.), Teacher Education Reform: Current Research. London: Paul Chapman.

Creswell, J. W. (1995). Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. Thousand Oaks: Sage.

Creswell, J. W., & Plano Clark, W. L. (2007). Designing and Conducting Mixed Methods Research. Thousand Oaks: Sage.

Crone, L. J., & Teddlie, C. (1995). Further examination of teacher behavior in differentially effective schools: Selection and socialization process. Journal of Classroom Instruction, 30(1), 1−9.

Čap, J., & Mareš, J. (2001, 2007). Psychologie pro učitele. Praha: Portal.

ČŠI (2018). Vybrané aspekty implementace společného vzdělávání za období 1. Pololetí školního roku 2017/2018 - tematická zpráva. Dostupne z: http://www.csicr.cz/html/2018/TZ_spolecne_vzdelavani_1_pololeti_2017_2018/html5/index.html?&locale=ENG

Darling-Hammond, L. (2006). Constructing 21st-century teacher education.Journal of Teacher Education, 57(3), 300-314.
https://doi.org/10.1177/0022487105285962

Darling-Hammond, L. (2009). The Flat World and Education: How America's Commitment to Equity Will Determine our Nation's Future. NY: Teachers College.

De Jong, R., van Tartwijk, J., Wubbels, T., Veldman, I., & Verloop, N. (2013). Student teachers' discipline strategies: relations with self-images, anticipated student responses and control orientation. Educational Studies, 39(5),582-597.
https://doi.org/10.1080/03055698.2013.814562

Deakin Crick, R., McCombs, B., Haddon, A., Broadfoot, P., & Tew, M. (2007). The ecology of learning: factors contributing to learner‐centerd classroom cultures. Research Papers in Education, 22(3), 267-307.
https://doi.org/10.1080/02671520701497555

DeBacker, T. K., & Crowson, H. M. (2008). Measuring need for closure in classroom learners. Contemporary Educational Psychology, 33(4), 711-732.
https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2007.06.001

Dennis, D. V. (2009). 'I'm not stupid': how assessment drives (in)appropriate reading instruction. Journal of Adolescent, 53(4), 283-291.
https://doi.org/10.1598/JAAL.53.4.2

Dicke, T., Elling, J., Schmeck, A., & Leutner, D. (2015). Reducing reality shock: The effects of classroom management skills training on beginning teachers. Teaching and Teacher Education, 48, 1-12.
https://doi.org/10.1016/j.tate.2015.01.013

Dostupne z: www.efpa.eu/download/650d0d4ecd407a51139ca44ee704fda4.

Dreikurs, R., Grunwald, B. B., & Pepper, F. C. (1998). Maintaining Sanity in the Classroom: Classroom Management Techniques. New York: Taylor & Francis.

Dugas, M., & Kruglanski, A. W. (2018). Shared reality as collective closure. Current Opinion in Psychology, 23, 72-76.
https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2018.01.004

Dytrtova, R., & Krhutova, M. (2009). Učitel - příprava na profesi. Praha: Grada.

Eddy, E. M. (1969). Becoming a Teacher: The Passage to Professional Status. New York: Teachers College Press.

Edwards, A. (1998). Mentoring student teachers in primary schools: assisting student teachers to become learners. European Journal of Teacher Education, 21(1), 47-62.
https://doi.org/10.1080/0261976980210106

EFPA (2013). EFPA Review Model for the Description and Evaluation of Psychological and Educational Tests: Test Review Form and Notes for Reviewers, Version 4.2.6.

Emmer, E. T., & Stough, L. M. (2001). Classroom management: A critical part of educational psychology, with implications for teacher education. Educationa Psychologist, 36(2), 103-112.
https://doi.org/10.1207/S15326985EP3602_5

Escalie, G., & Chalies, S. (2016). Supporting the work arrangements of cooperating teachers and university supervisors to better train preservice teachers: a new theoretical contribution. European Journal of Teacher Education, 39(3), 302-319.
https://doi.org/10.1080/02619768.2016.1185098

Evertson, C. M., & Weinstein, C. S. (2006a). Classroom management as a field of inquiry. In C. M. Evertson, & C. S. Weinstein, Handbook of Classroom Management: Research, Practice, and Contemporary Iissues (s. 3-16). Mahwah:Lawrence Erlbaum Associates.

Evertson, C. M., & Weinstein, C. S. (Eds.) (2006b). Handbook of Classroom Management: Research, Practice, and Contemporary Issues. Mahwah, NJ:Lawrence Erlbaum.

Feldman, A. (2000). Decision making in the practical domain: A model of practical conceptual change. Science Education, 84(5), 606-623.
https://doi.org/10.1002/1098-237X(200009)84:5<606::AID-SCE4>3.0.CO;2-R

Fenclova, J. (1984). Didaktické myšlení a jednání učitele fyziky: cvičení z didaktiky fyziky. Praha: Statni pedagogicke nakladatelstvi.

Fisher, D., Fraser, B., & Cresswell, J. (1995). Using the "Questionnaire on Teacher Interaction" in the professional development of teachers. Australian Journal of Teacher Education, 20(1), 8-18.
https://doi.org/10.14221/ajte.1995v20n1.2

Flanagan, J. C. (1954). The critical incident technique. Psychological Bulletin, 51(4), 327-358.
https://doi.org/10.1037/h0061470

Flick, U. (2007). Managing Quality in Qualitative Research. Thousand Oaks: Sage.
https://doi.org/10.4135/9781849209441

French, J. R. P., & Raven, B. (1959). The bases of social power. In D. Cartwright & A. Zander (Eds.), Group Dynamics (s. 259-269). New York: Harper & Row.

Fricke, K., et al. (2012). Students' perceptions of their teachers' classroom management in elementary and secondary science lessons and the impact on student achievement. In T. Wubbels, P. den Brok, J. van Tartwijk, & J. Levy (Eds.), Interpersonal Relationships in Education. An Overview of Contemporary
https://doi.org/10.1007/978-94-6091-939-8_11

Gaitas, S., & Alves Martins, M. (2017). Teacher perceived difficulty in implementing differentiated instructional strategies in primary school. International Journal of Inclusive Education, 21(5), 544-556.
https://doi.org/10.1080/13603116.2016.1223180

Gallagher, K. C., Kainz, K., Vernon-Feagans, L., & White, K. M. (2013). Development of student-teacher relationships in rural early elementary classrooms. Early Childhood Research Quarterly, 28(3), 520-528.
https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2013.03.002

Gallimore, R., & Tharp, R. (1992). Teaching mind in society: Teaching, schooling, and literate discourse. In L. C. Mol (Ed.), Vygotsky and Education: Instructional Implications and Applications of Sociohistorical Psychology (s. 175-205). Cambridge: Cambridge University Press.
https://doi.org/10.1017/CBO9781139173674.009

Gavora, P. (2005). Učitel a žáci v komunikaci. Brno: Paido.

Goodfellow, J. (2000). Knowing from the inside: Reflective conversations with and through the narratives of one cooperating teacher. Reflective Practice, 1(1), 25-42.
https://doi.org/10.1080/713693136

Greene, J. C. (2007). Mixed Methods in Social Inquiry. San Francisco: Wiley & Sons.

Grossman, P., & McDonald, M. (2008). Back to the future: Directions for research in teaching and teacher education. American Educational Research Journal, 45(1), 184-205.
https://doi.org/10.3102/0002831207312906

Guskey, T. R. (1988). Teacher efficacy, self-concept, and attitudes toward the implementation of instructional innovation. Teaching and Teacher Education, 4(1), 63-69.
https://doi.org/10.1016/0742-051X(88)90025-X

Hall, K. M., Draper, R. J., Smith, L. K., & Bullough Jr., R. V. (2008). More than a place to teach: Exploring the perceptions of the roles and responsibilities of mentor teachers. Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning, 16(3), 328-345.
https://doi.org/10.1080/13611260802231708

Hambleton, R. K., Merenda, P. F., & Spielberger, C. D. (2005). Adapting Educational and Psychological Tests for Cross-Cultural Assessment. Mahwah: Lawrence Erlbaum.
https://doi.org/10.4324/9781410611758

Hammerness, K., Darling-Hammond, L., Bransford, J., Berliner, D., Cochran-Smith, M., McDonald, M., et al. (2005). How teachers learn and develop. In L. Darling-Hammond, & J. Bransford (Eds.), Preparing Teachers for a Changing World (s. 358-389). San Francisco: Jossey-Bass.

Hamre, B. K., & Pianta, R. C. (2001). Early teacher-child relationships and the trajectory of children's school outcomes through eighth grade. Child Development, 72(2), 625-638.
https://doi.org/10.1111/1467-8624.00301

Hamre, B. K., Pianta, R. C., Downer, J. T., & Mashburn, A. J. (2008). Teachers' perceptions of conflict with young students: looking beyond problem behaviors. Social Development, 17(1), 115-136.

Hanušova, S., Pišova, M., Kohoutek, T., Minařikova, E., Janik, M., Janik, T., Mareš, J., Ulična, K., & Ježek, S. (2017). Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách. Brno: Masarykova univerzita.
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8922-2017

Hattie, J. (2008). Visible Learning: A Synthesis of over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement. Abingdon: Taylor & Francis.
https://doi.org/10.4324/9780203887332

Hawkey, K. (1997). Roles, responsibilities, and relationships in mentoring: A literature review and agenda for research. Journal of Teacher Education, 48(5), 325-335.
https://doi.org/10.1177/0022487197048005002

Hedges L. V., & Olkin I. (1985). Statistical Methods for Meta-Analysis. San Diego, CA: Academic Press.

Hedges, L. (1981). Distribution theory for Glass's estimator of effect size and related estimators. Journal of Educational Statistics, 6(2), 107-128.
https://doi.org/10.3102/10769986006002107

Heller, V. (2014). Discursive practices in family dinner talk and classroom discourse: A contextual comparison. Learning, Culture and Social Interaction, 3(2), 134-145.
https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2014.02.001

Hiebert, J., Gallimore, R., & Stigler, J. W. (2002). A knowledge base for the teaching profession: What would it look like and how can we get one? Educational Researcher, 31(5), 3-15.
https://doi.org/10.3102/0013189X031005003

Hobson, A. J., Ashby, P., Malderez, A., & Tomlinson, P. D. (2009). Mentoring beginning teachers: What we know and what we don't. Teaching and Teacher Education, 25(1), 207-216.
https://doi.org/10.1016/j.tate.2008.09.001

Hobson, A. J., Malderez, A., Tracey, L., Giannakaki, M., Pell, G., & Tomlinson, P. D. (2008). Student teachers' experiences of initial teacher preparation in England: Core themes and variation. Research Papers in Education, 23(4), 407-433.
https://doi.org/10.1080/02671520701809825

Hoffman, K. D., & Lee, S. H. (2014). A CIT investigation of disruptive student behaviors: the students' perspective. Marketing Education Review, 24(2), 115-126.
https://doi.org/10.2753/MER1052-8008240203

Honkasilta, J., Vehkakoski, T., & Vehmas, S. (2016). 'The teacher almost made me cry': Narrative analysis of teachers' reactive classroom management strategies as reported by students diagnosed with ADHD. Teaching and Teacher Education, 55, 100-109.
https://doi.org/10.1016/j.tate.2015.12.009

Hoveid, M. H., & Hoveid, H. (2004). On the possibilities of educating active and reflective teachers. European Educational Research Journal, 3(1), 49-76.
https://doi.org/10.2304/eerj.2004.3.1.14

Huang, J. L. (2015). Cultivating teacher thinking: Ideas and practice. Educational Research for Policy and Practice, 14(3), 247-257.
https://doi.org/10.1007/s10671-015-9184-1

Hutchinson, S. A. (2011). Boundaries and bricolage: examining the roles of universities and schools in student teacher learning. European Journal of Teacher Education, 34(2), 177-191.
https://doi.org/10.1080/02619768.2010.548860

Chen, W. (2002). Six expert and student teachers' views and implementation of constructivist teaching using a movement approach to physical education. The Elementary School Journal, 102(3), 255-272.
https://doi.org/10.1086/499703

Cheng, M. M. H., Cheng, A. Y. N., & Tang, S. Y. F. (2010). Closing the gap between the theory and practice of teaching: Implications for teacher education programmes in Hong Kong. Journal of Education for Teaching, 36(1), 91-04.
https://doi.org/10.1080/02607470903462222

Christofferson, M., Sullivan, A., & Bradley, E. (2015). Preservice teachers' classroom management training: A survey of self-reported training experiences, content coverage, and preparedness. Psychology in the Schools, 52(3), 248-264.
https://doi.org/10.1002/pits.21819

Jackson, C., Simoncini, K., & Davidson, M. (2013). Classroom profiling training: Increasing pre-service teachers' confidence and knowledge of classroom management skills. Australian Journal of Teacher Education, 38(8), 30-46.
https://doi.org/10.14221/ajte.2013v38n8.2

Jacques, K. (2000). Solicitous tenderness: Discipline and responsibility in the classroom. In H. Cooper & R. Hyland (Eds.), Children's Perceptions of Learning with Trainee Teachers (s. 166-177). London: Routledge.

James, W. (1983). Talks to Teachers on Psychology and to Students on Some of Life's Ideals. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Janik, T. (2004). Vyznam Shulmanovy teorie pedagogickych znalosti pro oborove didaktiky a pro vzdělavani učitelů. Pedagogika, 54(3), 243-250.

Janik, T. (2007). Cilova orientace ve vyuce fyziky: exkurz do subjektivnich teorii učitelů. Pedagogická orientace, 17(1), 12-33.

Janik, T. (2013). Od reformy kurikula k produktivni kultuře vyučovani a učeni. Pedagogická orientace, 23(5), 634-663.
https://doi.org/10.5817/PedOr2013-5-634

Janik, T., & Mikova, M. (2006). Videostudie: Výzkum výuky založený na analýze videozáznamu. Brno: Munipress.

Janik, T., & Slavik, J. (2011). Učitel jako reflektivni praktik: podpora kvality realizace kurikula. In Janik, T., et al., Kurikulární reforma na gymnáziích: od virtuálních hospitací k videostudiím. Praha: Narodni ustav pro vzdělavani.
https://doi.org/10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-61

Janik, T., et al. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: MU.

Jarvis, P. (2010). Adult Education and Lifelong Learning: Theory and Practice. New York: Routledge.

Jaspers, W. M., Meijer, P. C., Prins, F., & Wubbels, T. (2014). Mentor teachers: Their perceived possibilities and challenges as mentor and teacher. Teaching and Teacher Education, 44, 106-116.
https://doi.org/10.1016/j.tate.2014.08.005

Jaspers, W. M., Prins, F., Meijer, P. C., & Wubbels, T. (2018). Mentor teachers' practical reasoning about intervening during student teachers' lessons. Teaching and Teacher Education, 75, 327-342.
https://doi.org/10.1016/j.tate.2018.07.004

Jedlička, R. (2014). Teorie výchovy-tradice, současnost, perspektivy. Praha: Karolinum.

Ježek, S., & Širůček, J. (2020, v tisku). Česka verze Kratke škaly potřeby kognitivního uzavřeni (NFCS-15-CZ). Československá psychologie.

Johnson, S. M., & Kardos, S. (2002). Keeping new teachers in mind. Educational Leadership, 59(6), 13-16.

Jolivette, K., Ennis, R. P., & Swoszowski, N. C. (2017). Educator "what-ifs": The feasibility of choice making in the classroom. Beyond Behavior, 26(2), 74-80.
https://doi.org/10.1177/1074295617713977

Jones, V. F., & Jones, L. S. (1986). Comprehensive Classroom Management: Creating Positive Learning Environments. Newton: Sales, Allyn & Bacon.

Jones, V. F., & Jones, L. S. (1998). Comprehensive Classroom Management: Creating Communities οf Support and Solving Problems. Boston: Allyn and Bacon.

Jorgensen, T. D., Pornprasertmanit, S., Schoemann, A. M., & Rosseel, Y. (2018). SemTools: Useful Tools for Structural Equation Modeling. R Package Version 0.5-0. Dostupne z: https://CRAN.R-project.org/package=semTools.

Kaldi, S., & Xafakos, E. (2017). Student teachers' school teaching practice: The relation amongst perceived self-competence, motivation and sources of support. Teaching and Teacher Education, 67, 246-258.
https://doi.org/10.1016/j.tate.2017.05.019

Kasikova, H. (1995). Naučit se učit byt učitelem. Pedagogika, 45(2), 147-154.

Kasikova, H. (2007). Třidni management. In A. Vališova & H. Kasikova, Pedagogika pro učitele (s. 241-248). Praha: Grada.

Kasikova, H., & Strakova, J. (2011). Diverzita a diferenciace v základním vzdělávání. Praha: Karolinum.

Kayler, M. A. (2009). Teacher development and learner‐centered theory. Teacher Development, 13(1), 57-69.
https://doi.org/10.1080/13664530902858501

Keller, J. (2005). In genes we trust: the biological component of psychological essentialism and its relationship to mechanisms of motivated social cognition. Journal of Personality and Social Psychology, 88(4), 686-702.
https://doi.org/10.1037/0022-3514.88.4.686

Kemmelmeier, M. (2010). Authoritarianism and its relationship with intuitive-experiential cognitive style and heuristic processing. Personality and Individual Differences, 48(1), 44-48.
https://doi.org/10.1016/j.paid.2009.08.012

Kennedy, M. M. (1999). The role of preservice teacher education. In Darling-Hammond, L., & Sykes, G., Teaching as the Learning Profession: Handbook of Policy and Practice (s. 54-85). San Francisco: Jossey Bass.

Klapko, D. (2016). Diskursivni analyza a jeji využiti ve vyzkumu edukačnich jevů. Pedagogická orientace, 26(3), 379-414.
https://doi.org/10.5817/PedOr2016-3-379

Koc, I. (2012). Preservice science teachers reflect on their practicum experiences. Educational Studies, 38(1), 31-38.
https://doi.org/10.1080/03055698.2011.567030

Koeppen, K., Hartig, J., Klieme, E., & Leutner, D. (2008). Current issues in competence modeling and assessment. Zeitschrift für Psychologie, 216(2), 61-73.
https://doi.org/10.1027/0044-3409.216.2.61

Korthagen, F. A. J. (2011). Jak spojit praxi s teorií: didaktika realistického vzdělávání učitelů. Brno: Paido.

Korthagen, F., Loughran, J., & Russell, T. (2006). Developing fundamental principles for teacher education programs and practices. Teaching and Teacher Education, 22(8), 1020-1041.
https://doi.org/10.1016/j.tate.2006.04.022

Koubek, P., & Janík, T. (2015). Výzkumy subjektivních teorií učitelů v kontextu profesního rozvoje: přehledová studie. Studia paedagogica, 20(3), 47-67.
https://doi.org/10.5817/SP2015-3-4

Kounin, J. S. (1970). Discipline and Group Management in the Classrooms. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Kratochvilova, J. (2012). Aktivni spoluučast žaka při hodnoceni - zdroj inspirace rozvoje osobnosti žaka. In H. Lukašova (Ed.), Proměny pojetí vzdělávání a školního hodnocení (s. 151-180). Praha: Asociace waldorfskych škol.

Kratochvilova, J., & Lojdova, K. (2019). Reforma kurikula pedagogicko-psychologickeho modulu na Pedagogicke fakultě Masarykovy univerzity: Hledani kvality v eře masifikace. Pedagogika, 69(3), 293-315.
https://doi.org/10.14712/23362189.2019.1519

Kratochvilova, J., et al. (2020). Standard kvality profesních kompetencí studenta učitelství. Brno: PdF MU.

Kratochvilova, J., Lojdova, K., & Nehyba, J. (2020). Směřování ke kvalitě 2016-2020 v pedagogicko-psychologické přípravě budoucích učitelů na PdF MU. Brno: PdF MU.

Kruglanski, A. W. (1990). Lay epistemic theory in social-cognitive psychology. Psychological Inquiry, 1(3), 181-197.
https://doi.org/10.1207/s15327965pli0103_1

Kruglanski, A. W., & Webster, D. M. (1996). Motivated closing of the mind:"Seizing" and "freezing". Psychological Review, 103(2), 263-283.
https://doi.org/10.1037/0033-295X.103.2.263

Kruglanski, A., & Ajzen, I. (2006). Bias and error in human judgment. European Journal of Social Psychology, 13(1), 1-44.
https://doi.org/10.1002/ejsp.2420130102

Kuřina, F. (2009). Didakticka transformace obsahu a školska praxe. Pedagogika, 25(3), 298-308.

Kyriacou, C. (2001). Essential Teaching Skills. Cheltenham: Nelson Thornes.

Landrum, T. J., & Kauffman, J. M. (2006). Behavioral approaches to classroom management. In C. M. Evertson & C. S. Weinstein (Eds.), Handbook of Classroom Management: Research, Practice, and Contemporary Issues (s. 47-71). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Lazarova, B., Hlouškova, L., Trnkova, K., Pol, M., & Lukas, J. (2015). Řízení inkluze ve škole. Brno: Munipress.

Lefstein, A., & Snell, J. (2014). Better than Best Practice. London: Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781315884516

Letalova, J. (2017). Dobry učitel očima studentů Pedagogicke fakulty MU. Komenský, 142(2), 22-26.

Lewis, R. (2001). Classroom discipline and student responsibility: The students' view. Teaching and Teacher Education, 17(3), 307-319.
https://doi.org/10.1016/S0742-051X(00)00059-7

Lipsey, M. W., Puzio, K., Yun, C., Hebert, M. A., Steinka-Fry, K., Cole, M. W., Busick, M. D., et al. (2012). Translating the Statistical Representation of the Effects of Education Interventions into More Readily Interpretable Forms. Washington, DC: National Center for Special Education Research.

Lojdova, K. (2015a). Legitimni baze moci aneb Vypůjčena moc studenta učitelstvi. In K. Vlčkova, K. Lojdova, J. Lukas, J. Mareš, Z. Šalamounova, T. Kohoutek, J. Bradova, & S. Ježek, Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství (s. 66-81). Brno: Munipress.

Lojdova, K. (2015b). Skryte kurikulum, žite přiběhy. Narativy studentů učitelstvi o škole. Pedagogická orientace, 25(5), 649-670.
https://doi.org/10.5817/PedOr2015-5-649

Lojdova, K. (2015c). Neni nekazeň jako nekazeň: Rezistentni chovani žaků jako projev moci ve školni třidě. Orbis scholae, 9(1), 103-117.
https://doi.org/10.14712/23363177.2015.74

Lojdova, K. (2016). Student nonconformity at school. Studia paedagogica, 21(4), 53-76.
https://doi.org/10.5817/SP2016-4-3

Loughran, J. J. (1996). Developing Reflective Practitioners: Learning about Teaching and Learning through Modelling. London: Falmer Press.

Loughran, J. J., & Russell, T. (Eds.). (2007). Enacting a Pedagogy of Teacher Education: Values, Relationships and Practices. Abingdon: Routledge.

Lukas, J. (2007). Vyvoj učitele: přehled relevantnich teorii a vyzkumů (1. čast). Pedagogika, 57(9), 46-60.

Lukas, J. (2008). Vyvoj učitele: přehled relevantnich teorii a vyzkumů (2. čast). Pedagogika, 58(1), 36-49.

Lukas, J. (2010). Dotaznik QTI a možnosti jeho využiti školnimi psychology. Školní psycholog, 12(1-2), 62-67.

Lukas, J., & Lojdova, K. (2015). Donucovaci baze moci aneb "Dobry učitel ma vše pevně v rukou". In K. Vlčkova, K. Lojdova, J. Lukas, J. Mareš, Z. Šalamounova, T. Kohoutek, J. Bradova, & S. Ježek, Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství (s. 82-103). Brno: Munipress.

Lukas, J., & Mareš, J. (2015). Cesta od studenta učitelstvi k začinajicimu učiteli. In K. Vlčkova, K. Lojdova, J. Lukas, J. Mareš, Z. Šalamounova, T. Kohoutek, J. Bradova, & S. Ježek, Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství (s. 11-21). Brno: Munipress.

Lunenberg, M., Korthagen, F., & Swennen, A. (2007). The teacher educator as a role model. Teaching and Teacher Education, 23(5), 586-601.
https://doi.org/10.1016/j.tate.2006.11.001

Mainhard, M. T., Brekelmans, M., & Wubbels, T. (2011). Coercive and supportive teacher behaviour: Within- and across-lesson associations with the classroom social climate. Learning and Instruction, 21(3), 345-354.
https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2010.03.003

Makel, M. C., & Plucker, J. A. (2014). Facts are more important than novelty: Replication in the education sciences. Educational Researcher, 43(6), 304-316.
https://doi.org/10.3102/0013189X14545513

Makovska, Z. (2011a). Techniky změny chovani a jejich využiti ze strany žaku. Pedagogická orientace, 21(1), 85−103.

Makovska, Z. (2011b). Žakovske strategie při hledani odpovědi na otazky učitele. Studia Paedagogica, 16(1), 47−70.

Mannetti, L., Pierro, A., Kruglanski, A., Taris, T., & Bezinovic, P. (2002). A crosscultural study of the Need for cognitive closure scale: Comparing its structure in Croatia, Italy, USA and the Netherlands. British Journal of Social Psychology, 41(1), 139-156.
https://doi.org/10.1348/014466602165108

Mareš, J. (2013a). Nevhodne chovani učitelů k žakům a studentům. Studia paedagogica, 18(1), 7-36.
https://doi.org/10.5817/SP2013-1-2

Mareš, J. (2013b). Pedagogická psychologie. Praha: Portal.

Mareš, J. (2016). Zkoumani procesů a struktur ve vyukove komunikaci: historie a současnost. Pedagogika, 66(3), 250-289.
https://doi.org/10.14712/23362189.2016.289

Mareš, J., & Čap, J. (2001). Psychologie pro učitele. Praha: Portal.

Mareš, J., & Gavora, P. (2004). Interpersonalni styl učitelů: teorie, diagnostika a vysledky vyzkumů. Pedagogika, 54(2), 101-128.

Mareš, J., Slavik, J., Svatoš, T., & Švec, V. (1996). Učitelovo pojetí výuky. Brno: Masarykova univerzita.

Marchlewska, M., Cichocka, A., & Kossowska, M. (2018). Addicted to answers: Need for cognitive closure and the endorsement of conspiracy beliefs.European Journal of Social Psychology, 48(2), 109-117.
https://doi.org/10.1002/ejsp.2308

Martin, N. K., & Sass, D. A. (2010). Construct validation of the behavior and instructional management scale. Teaching and Teacher Education, 26(5), 1124-1135.
https://doi.org/10.1016/j.tate.2009.12.001

Martin, N. K., Yin, Z., & Baldwin, B. (1998). Construct validation of the attitudes and beliefs on classroom control inventory. Journal of Classroom Interaction, 33(2), 6-15.

McCroskey, J. C., & Richmond, V. P. (1983). Power in the classroom I: Teacher and student perceptions. Communication Education, 32(2), 175-184.
https://doi.org/10.1080/03634528309378527

McDonald, R. P. (1999). Test Theory: A Unified Treatment. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

McLaren, P. (1999). Schooling as a Ritual Performance: Toward a Political Economy of Educational Symbols and Gestures. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.

Merriam, S. (2002). Qualitative Research in Practice. San Francisco: Jossey-Bass.

Miller, W. L., & Crabtree, B. F. (1994). Clinical research. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), Handbook of Qualitative Research (s. 340-352). Thousand Oaks: SAGE.

MŠMT (2020). Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Praha: MŠMT. Dostupne z: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030

Nehyba, J., & Šimůnkova, B. (2016). Neočekavane situace v průběhu praxe studentů učitelstvi. In Švec, V. et al., Studenti učitelství mezi tacitními a explicitními znalostmi (s. 147-168). Brno: Masarykova univerzita.

Nezu, A. M., D'Zurilla, T. J., Zwick, M. L., & Nezu, C. M. (2004). Problem-solving therapy for adults. In E. C. Chang, T. J. D'Zurilla, & L. J. Sanna (Eds.), Social Problem Solving: Theory, Research, and Training (s. 171-191). American Psychological Association.
https://doi.org/10.1037/10805-010

Nie, Y., & Lau, S. (2009). Complementary roles of care and behavioral control in classroom management: The self-determination theory perspective. Contemporary Educational Psychology, 34(3), 185-194.
https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2009.03.001

Novotny, P., & Brucknerova, K. (2014). Intergenerational learning among teachers: An interaction perspective. Studia Paedagogica, 19(4), 45-79.
https://doi.org/10.5817/SP2014-4-3

Novotny, P., & Dvořakova, M. (2018). Znovuobjevovani psychologickych kořenů oboru ve vyuce andragogiky (prezentace na konferenci). In Konference Učíme psychologii 2018.

Nystrand, M., Gamoran, A., Kachur, R., & Prendergast, C. (1997). Opening dialogue. understanding the dynamics of language and learning in the English classroom. New York, London: Teachers College Press.

Oliver, R. M., Wehby, J. H., & Nelson, J. R. (2015). Helping teachers maintain classroom management practices using a self-monitoring checklist. Teaching and Teacher Education, 51, 113-120.
https://doi.org/10.1016/j.tate.2015.06.007

Oral, B. (2012). Student teachers' classroom management anxiety: A study on behavior management and teaching management. Journal of Applied Social Psychology, 42(12), 2901-2916.
https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2012.00966.x

Orland, L. (2001). Reading a mentoring situation: One aspect of learning to mentor. Teaching and Teacher Education, 17(1), 75-88.
https://doi.org/10.1016/S0742-051X(00)00039-1

Papanastasiou, C. (2002). School, teaching and family influences on student attitudes toward science: Based on TIMSS data for Cyprus. Studies in Educational Evaluation, 28(1), 71-86.
https://doi.org/10.1016/S0191-491X(02)00013-5

Parker, I. (2002). Critical Discursive Psychology. London: Palgrave.
https://doi.org/10.1057/9781403914651

Pelikan, J. (1995). Výchova jako teoretický problém. Ostrava: Amosium servis.

Pianta, R. C., Steinberg, M. S., & Rollins, K. B. (1995). The first two years of school: Teacher-child relationships and deflections in children's classroom adjustment. Development and Psychopathology, 7(2), 295-312.
https://doi.org/10.1017/S0954579400006519

Pietarinen, J., & Merilainen, M. (2008). Aktivni a pasivni faze kariery učitele v kontextu malotřidni školy. Studia paedagogica, 13(1), 65-83.

Pišova, M. (2011). Teorie a výzkum expertnosti v učitelské profesi. Brno: Masarykova univerzita.

Pol, M. (2007). A zase ta reforma. Pedagogika, 57(1), 1-3.

Poom-Valickis, K., & Lofstrom, E. (2018). "Pupils should have respect for you, although I have no idea how to achieve this?" The ideals and experiences shaping a teacher's professional identity. Educational Studies, 45(2), 1-18.
https://doi.org/10.1080/03055698.2018.1446323

Potter, J., & Wetherell, M. (1995). Discourse analysis. In J. A. Smith, R. Harre, & L. van Langenhove (Eds.), Rethinking Methods in Psychology (s. 80-92). London: Sage.
https://doi.org/10.4135/9781446221792.n6

Prochazkova, J. (1954). K otazce vychovneho vyučovani. Pedagogika, 4(9), 641-662.

Prudky, L., Pabian, P., & Šima, K. (2010). České vysoké školství: na cestě od elitního k univerzálnímu vzdělávání 1989-2009. Praha: Grada.

R Core Team (2018). R: A Language and Environment for Statistical Computing.Videň: R Foundation for Statistical Computing. Dostupne z: https://www.R--project.org/

Rajuan, M., Beijaard, D., & Verloop, N. (2007). The role of the cooperating teacher: Bridging the gap between the expectations of cooperating teachers and student teachers. Mentoring & Tutoring, 15(3), 223-242.
https://doi.org/10.1080/13611260701201703

Recuerda, E. A. (2010). Norm-transgression sequences in the classroom interaction at a Madrid high school. Linguistics and Education, 21(3), 210-228.
https://doi.org/10.1016/j.linged.2010.01.001

Reddy, L. A., Fabiano, G. A., Dudek, C. M., & Hsu, L. (2013). Instructional and behavior management practices implemented by elementary general education teachers. Journal of School Psychology, 51(6), 683-700.
https://doi.org/10.1016/j.jsp.2013.10.001

Research (s. 167-185). Rotterdam: Sense Publishers. Fung, L., & Chow, L. P. Y. (2002). Congruence of student teachers' pedagogical images and actual classroom practices. Educational Research, 44(3), 313-321.
https://doi.org/10.1080/0013188022000031605

Revelle, W. (2018). Psych: Procedures for Personality and Psychological Research. Evanston, USA: Northwestern University. Dostupne z: https://CRAN.Rproject. org/package=psych Version = 1.8.4.

Richardson, V. (2003). Constructivist pedagogy. Teachers College Record, 105(9), 1623-1640.
https://doi.org/10.1046/j.1467-9620.2003.00303.x

Riley, P., Watt, H., Richardson, P. W., & DeAlwis, N. (2012). Relations among beginning teachers' self-reported aggression, unconscious motives, personality, role stress, self- efficacy and burnout. In T. Wubbels, P. Van den Brok, J. van Tartwijk, & J. Levy, Interpersonal Relationships in Education: An Overview of Contemporary Research (s. 151-166). Rotterdam: Sense Publishers.
https://doi.org/10.1007/978-94-6091-939-8_10

Ritter, J., K. (2012). Modeling powerful social studies: Bridging theory and practice with preservice elementary teachers. The Social Studies, 103(3), 117-124.
https://doi.org/10.1080/00377996.2011.596857

Roehrig, A. D., Bohn, C. M., Turner, J. E., & Pressley, M. (2008). Mentoring beginning primary teachers for exemplary teaching practices. Teaching and Teacher Education, 24(3), 684-702.
https://doi.org/10.1016/j.tate.2007.02.008

Roets, A., & Soetens, B. (2010). Need and ability to achieve closure: Relationships with symptoms of psychopathology. Personality and Individual Differences, 48(2), 155-160.
https://doi.org/10.1016/j.paid.2009.09.013

Roets, A., & Van Hiel, A. (2007). Separating ability from need: Clarifying the dimensional structure of The Need for Closure Scale. Personality and Social Psychology Bulletin, 33(2), 266-280.
https://doi.org/10.1177/0146167206294744

Roets, A., & Van Hiel, A. (2011). Item selection and validation of a brief, 15-item version of the Need for Closure Scale. Personality and Individual Differences, 50(1), 90-94.
https://doi.org/10.1016/j.paid.2010.09.004

Rogers, C. (2014). Způsob bytí. Praha: Portal.

Romi, S., Lewis, R., & Roache, J. (2013). Classroom management and teachers' coping strategies: Inside classrooms in Australia, China and Israel. Prospects, 43(2), 215-231.
https://doi.org/10.1007/s11125-013-9271-0

Rorrison, D. (2010). Assessment of the practicum in teacher education: Advocating for the student teacher and questioning the gatekeepers. Educational Studies, 36(5), 505-519.
https://doi.org/10.1080/03055691003729013

Rosseel, Y. (2018, 2020). The Lavaan Tutorial. Ghent: Department of Data Analysis, University of Ghent.

Rowland, T., & Zazkis, R. (2013). Contingency in the mathematics classroom: Opportunities taken and opportunities missed. Canadian Journal of Science,Mathematics and Technology Education, 13(2), 137-153.
https://doi.org/10.1080/14926156.2013.784825

Russell, T., & Martin, A. K. (2007). Learning to Teach Science. Handbook of Research on Science Education. New York, NY: Routledge.

Safak, P., Yilmaz, H. C., Demiryurek, P., & Dogus, M. (2016). The effect of performance feedback provided to student-teachers working with multiple disabilities. European Journal of Educational Research, 5(3), 109-123.
https://doi.org/10.12973/eu-jer.5.3.109

Savage, T. V., & Savage, M. K. (2009). Successful Classroom Management and Discipline: Teaching Self-Control and Responsibility. New York: Sage.

Scarlett, W. G. (Ed.). (2015). The SAGE Encyclopedia of Classroom Management. Los Angeles: Sage.
https://doi.org/10.4135/9781483346243

Scott, P., Ametller, J., Mortimer, E, Gerais, M., & Emberton, J. (2010). Teaching and learning disciplinary knowledge: Developing the dialogic space for an answer when there isn't even a question. In K. Littleton & C. Howe (Eds.), Educational Dialogues: Understanding and Promoting Productive Interaction (s. 289-303). Ney York: Routledge.

Seidel, T., & Shavelson, R. J. (2007). Teaching effectiveness research in the past decade: The role of theory and research design in disentangling meta-analysis results. Review of Educational Research, 77(4), 454-499.
https://doi.org/10.3102/0034654307310317

Seidel, T., Prenzel, M., & Kobarg, M. (Eds.). (2005). How to Run a Video Study: Technical Report of the IPN Video Study. Waxmann: Munster.

Shinn, M. R., Walker, H. M., & Stoner, G. (Eds.). (2002). Interventions for Academic and Behavior Problems: Preventive and Remedial Approaches. Silver Springs, MD: National Association of School Psychologists.

Shkedi, A. (1998). Teachers' attitudes towards research: A challenge for qualitative researchers. International Journal of Qualitative Studies in Education, 11(4), 559-577.
https://doi.org/10.1080/095183998236467

Shulman, L. S. (2004). The wisdom of practice: Managing complexity in medicine and teaching. In S. M. Wilson (Ed.), The Wisdom of Practice: Essays on Teaching, Learning, and Learning to Teach (s. 251-271). San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Schiefele, U. (2017). Classroom management and mastery-oriented instruction as mediators of the effects of teacher motivation on student motivation. Teaching and Teacher Education, 64, 115-126.
https://doi.org/10.1016/j.tate.2017.02.004

Schmidt, M. (2006). "It's just a false sense of reality": Student teachers' latent learning about classroom management. In Annual Meeting of the American Educational Research Association. San Francisco: AERA.

Schön, D. A. (1983). The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. New York: Basic Books.

Schrodt, P., Witt, P. L, & Turman, P. D. (2007). Reconsidering the measurement of teacher power use in the college classroom. Communication Education, 56(3), 308-323.
https://doi.org/10.1080/03634520701256062

Skidmore, D. & Murakami, K. (2016). Dialogic Pedagogy: The Importance of Dialogue in Teaching and Learning. Chanel View Publications.
https://doi.org/10.21832/9781783096220

Slavik, J., Chrz, V., & Štech, S. (2013). Tvorba jako způsob poznávání. Praha: Karolinum.

Slavik, J., Janik, T., Najvar, P., & Knecht, P. (2017). Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Brno:Masarykova univerzita.

Smetačkova, I. (2019). Jsou češti učitele a učitelky vyhořeli? A proč? Komenský, 143(3),15-18.

Smith, E. R. (2005). Learning to talk like a teacher: Participation and negotiation in co-planning discourse. Communication Education, 54(1), 52-71.
https://doi.org/10.1080/03634520500076778

Smith, E. R. (2007). Integrating theory and practice in an English methods course: Developing a teaching stance. In M. Gordon, & T. O'Brien (Eds.), Bridging Theory and Practice in Teacher Education. Rotterdam: Sense.
https://doi.org/10.1163/9789087900991_004

Smith, J. A., & Osborn, M. (2015). Interpretative phenomenological analysis. In Smith, J. A. (Ed.), Qualitative Psychology: A Practical Guide to Research Methods. Sage.

Soodak, L. C., & McCarthy, M. R. (2006). Classroom management in inklusive settings. In C. M. Evertson, & C. S. Weinstein, Handbook of Classroom Management: Research, Practice, and Contemporary Iissues (s. 461-489). Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.

Spencer, L. M., Jr., & Spencer, S. M. (1993). Competence at Work: Models for Superior Performance. New York: Wiley.

Spilkova, V. (1996). Didaktická východiska primárního vzdělávání dětí na základní škole. Praha: Pedagogicka fakulta Univerzity Karlovy.

Spilkova, V., Tomkova, A., Mazačova, N., & Kargerova, J. (2015). Klinická škola a její role ve vzdělávání učitelů. Praha: Retida.

Spilt, J. L., Koomen, H. M. Y., & Jak, S. (2012). Are boys better off with male and girls with female teachers? A multilevel investigation of measurement invariance and gender match in teacher-student relationship quality. Journal of School Psychology, 50(3), 363-378.
https://doi.org/10.1016/j.jsp.2011.12.002

Sternberg, R. J., & Grigorenko, E. L. (Eds.). (2003). The Psychology of Abilities, Competencies, and Expertise. Cambridge: Cambridge University Press.
https://doi.org/10.1017/CBO9780511615801

Stough, L. M. (2006). The place of classroom management and standards in teacher education. In C. M. Evertson, & C. S. Weinstein (Eds)., Handbook of Classroom Management: Research, Practice, and Contemporary Issues (s. 909- 924). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Stoughton, E. D. (2007). How will I get them to behave?": Preservice teachers reflect on classroom management. Teaching and Teacher Education, 23(7), 1024-1037.
https://doi.org/10.1016/j.tate.2006.05.001

Strakova, J., Spilkova, V., Friedlaenderova, H., Hanzak, T., & Simonova, J. (2014). Profesni přesvědčeni učitelů zakladnich škol a studentů fakult připravujicich budouci učitele. Pedagogika, 64(1), 34-65.

Strauss, A., & Corbin, J. (1999). Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice: Albert.

Stuchlikova, I. et al. (2015). Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy. Brno: Masarykova univerzita.
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-7884-2015

Svojanovsky, P. (2014). Reflektivni myšleni učitelů optikou kategorialnich ramců. In Nehyba, J., Kolař, J. a kol. (Eds.), Reflexe mezi lavicemi a katedrou (s. 75-86). Brno: Masarykova univerzita.

Swennen, A., Lunenberg, M. & Korthagen, F. (2008). Preach what you teach! Teacher educators and congruent teaching. Teachers and Teaching, 14(5), 531-542.
https://doi.org/10.1080/13540600802571387

Šalamounova, Z. (2015). Expertni baze moci aneb Dobry učitel jako mistr svého řemesla. In K. Vlčkova, K. Lojdova, J. Lukas, J. Mareš, Z. Šalamounova, T. Kohoutek, J. Bradova, & S. Ježek, Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství (s. 138-156). Brno: Masarykova univerzita.

Šeďova, K., Šalamounova, Z., & Švařiček, R. (2014). Troubles with dialogic teaching. Learning, Culture and Social Interaction, 3(4), 274-285.
https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2014.04.001

Šeďova, K., Šalamounova, Z., Sedlaček, M., & Švařiček, R. (2017). Problem učelnosti v dialogickem vyučovani. Pedagogika, 67(3), 247-278.
https://doi.org/10.14712/23362189.2017.768

Šeďova, K., Švařiček, R., & Šalamounova, Z. (2012). Komunikace ve školní třídě. Praha: Portal.

Šeďova, K., Švařiček, R., Sedlaček, M., & Šalamounova, Z. (2016). Jak se učitelé učí: cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování. Brno: Masarykova univerzita.

Šip, R. (2016). Filozoficka vychodiska vyzkumu tacitni znalosti: znalost, figurativni jazyk a metafora. In Švec, V. et. al. (2016), Studenti učitelství mezi tacitními a explicitními znalostmi (s. 2-68). Brno: Munipress.

Širůček, J., & Ježek, S. (2015). Česká verze škály potřeby kognitivního uzavření (NFCS-15-CZ). Projekt GAČR Od rozhodnosti k autoritářství: Potřeba kognitivního uzavření (2015-2017). Brno: FSS MU.

Širůček, J., Ťapal, A., Linhartova, P. (2014). Potřeba poznavani: Studie psychometrických charakteristik zkracene česke verze Škaly potřeby poznavani. Československá psychologie, 58(1), 52-61.

Štech, S. (2016). Co přinesl "obrat k ditěti" a co naopak skryl. Pedagogika, 66(1), 73-82.

Švařiček, R. (2006). Životni historie učitele experta. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Sborník příspěvků 14. Konference ČAPV (CD-ROM) (s. 1-17). Plzeň: Zapadočeska univerzita v Plzni.

Švařiček, R. (2009). Narativní a sociální konstrukce profesní identity učitele experta (disertačni prace). Brno: Masarykova univerzita, Filozoficka fakulta.

Švařiček, R. (2011). Zlomove udalosti při vytvařeni profesni identity učitele. Pedagogika.sk, 2(4), 247-274.

Švařiček, R., & Šeďova, K. (2010). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portal.

Švec, V. (1995). Vyznam sebereflexe v učitelske připravě. Pedagogická orientace, 15, 12-22.

Švec, V., Nehyba, J., Pravdova, B., Svojanovsky, P., Šimůnkova, B., Lawley, J., et al. (2016). Studenti učitelství mezi tacitními a explicitními znalostmi. Brno: Masarykova univerzita.
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8429-2016

Tangney, S. (2014). Student-centerd learning: a humanist perspective. Teaching in Higher Education, 19(3), 266-275.
https://doi.org/10.1080/13562517.2013.860099

Tartwijk, J. van, Brok, P. den, Veldman, I., & Wubbels, T. (2009). Teachers' practical knowledge about classroom management in multicultural classrooms. Teaching and Teacher Education, 25(3), 453-460.
https://doi.org/10.1016/j.tate.2008.09.005

Tashakkori, A., & Teddlie, C. (2003). Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research. Thousand Oaks: SAGE.

Taskin, C. S. (2006). Student teachers in the classroom: their perceptions of teaching practice. Educational Studies, 32(4), 387-398.
https://doi.org/10.1080/03055690600948091

Tauber, R. T. (2007). Classroom management: Sound theory and effective practice. Connecticut: Greenwood Publishing Group.

Timmerman, G. (2009). Teacher educators modelling their teachers?. European Journal of Teacher Education, 32(3), 225-238.
https://doi.org/10.1080/02619760902756020

Tygret, J. A. (2017). The influence of student teachers on student achievement: A case study of teacher perspectives. Teaching and Teacher Education, 66, 117-126.
https://doi.org/10.1016/j.tate.2017.04.005

Valenta, J. (2014). Didaktika osobnostní a sociální výchovy. Praha: Grada.

Vališova, A. (1998). Autorita jako pedagogický problém. Praha: Karolinum.

Vališova, A., & Kasikova, H. (2007). Pedagogika pro učitele. Praha: Grada.

Van Hiel, A., & Mervielde, I. (2002). Explaining conservative beliefs and political preferences: A comparison of social dominance orientation and authoritarianism. Journal of Applied Social Psychology, 32(5), 965-976.
https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2002.tb00250.x

Vašutova, J. (2007). Být učitelem: Co by měl učitel vědět o své profesi. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogicka fakulta.

Veenman, S. (1984). Perceived problems of beginning teachers. Review of Educational Research, 54(2), 143-178.
https://doi.org/10.3102/00346543054002143

Veldman, I., van Tartwijk, J., Brekelmans, M., & Wubbels, T. (2013). Job satisfaction and teacher-student relationships across the teaching career: Four case studies. Teaching and Teacher Education, 32, 55-65.
https://doi.org/10.1016/j.tate.2013.01.005

Vlčkova, K. (2011). Smišeny vyzkum: Jedna se o nove a zavažne tema? In T. Janik, P. Knecht, & S. Šebestova (Eds.), Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Brno: Masarykova univerzita.
https://doi.org/10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-84

Vlčkova, K. (2015). Odměňovaci baze moci aneb Dobry učitel žaky odměňuje. In K. Vlčkova et al., Z posluch

Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace