Diverzifikace předškolního vzdělávání v ČR

Lucie Jarkovská, Martina Kampichler, Katarína Slezáková
Anotace

Kniha shrnuje výsledky projektu „Diverzifikace předškolního vzdělávání v České republice: Inkluze, exkluze a sociální nerovnosti“. Výzkum založený na skupinových i individuálních rozhovorech, mapování kontextu předškolního vzdělávání a přímém pozorování v mateřských školách zkoumá souvislosti sociálních nerovností s diverzifikující se nabídkou předškolního vzdělávání, a to především ve spojitosti s rodičovskými volbami a strategiemi týkajícími se výběru institucí předškolního vzdělávání. Soustředí se na mikroprocesy (re)konstrukce sociálních rozdílů, které jsou zakotveny jak v étosu konkrétních zařízení, tak i v tom, jak své děti vnímají rodiče a jaké jsou jejich představy o povaze dětství a dětských potřeb v předškolním věku.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9625-7
Počet stran 90
Rok vydání 2020
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9625-2020

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-9624-0
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 89
Rok vydání 2020
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Klíčová slova předškolní vzdělávání , výchova , rodičovské styly , třída , etnicita , diverzifikace vzdělávání , Česká republika
Jazyky Čeština
Reference

Ailwood, J. (2004). Genealogies of Governmentality: Producing and Managing Young Children and Their Education. The Australian Educational Researcher, 31(3), 19-33. https://doi.org/10.1007/BF03249526

Ball, S. (2003a). Class strategies and the education market: The middle classes and social advantage. London & New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203218952

Ball, S. (2003b). The Risks of Social Reproduction: the middle class and education markets. London Review of Education, 1(3). https://doi.org/10.1080/1474846032000146730

Ball, S. (2006). Education Policy and Social Class: The selected works of Stephen J. Ball. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203088579

Beck, U. (1992). Risk Society: Towards a New Modernity. London: SAGE.

Beck, U., & Beck-Gernsheim, E. (2002). Individualization: Institutionalized Individualism and Its Social and Political Consequences. London: SAGE.

Bečvářová, Z. (2003). Současná mateřská škola a její řízení. Praha: Portal.

Besley, T., & Peters, M. (2007). Subjectivity & Truth: Foucault, Education, and the Culture of Self. New York: Peter Lang Publishing.

Bettie, J. (2003). Women Without Class: Girls, Race, and Identity. Berkeley: University of California Press.

Bourdieu, P. (1967). Systems of education and systems of thought. Social Science Information, 14, 338-358.

Bourdieu, P. (1984). Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste. London: Routledge and Kegan Paul.

Bourdieu, P. (1986). Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste. London: Routledge.

Bourdieu, P. (1986). Forms of capital. In J. Richardson (Ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. New York: Greenwood Press.

Bourdieu, P. (1988). Vive la Crise!: For heterodoxy in social science. Theory and Society, 19(5), 773-788. https://doi.org/10.1007/BF00162619

Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (1977). Reproduction in Education, Society and Culture. London: SAGE.

Bourdieu, P., & Wacquant, L. (1992). An Invitation to Reflexive Sociology. Chicago: University of Chicago Press.

Bowleg, Lisa. (2008). When Black + Lesbian + Woman ≠ Black Lesbian Woman: The Methodological Challenges of Qualitative and Quantitative Intersectionality Research. Sex Roles, 59(5-6), 312-325. https://doi.org/10.1007/s11199-008-9400-z

Brigehouse, H. (2006). On education (Thinking in Action). Milton Park: Routledge.

Campin, B., & Cox, R. (Eds.). (2007). Dirt: new geographies of cleanliness and contamination. London: I.B. Tauris.

Crompton, R. (2008). Class and Stratification. Cambridge (UK): Polity.

Člověk v tísni. (2009). Analýza individuálního přístupu pedagogů k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Praha: Člověk v tísni, o. p. s.

ČTK. (2018). MPSV: Zájem o dětské skupiny roste, jejich počet překročil 600. ČTK, 26. 3. 2018. Dostupné z http://www.ceskaskola.cz/2018/03/mpsv-zajem-o-detske-skupiny-roste.html

Devine, F. (2004). Class Practices: How Parents Help Their Children Get Good Jobs. Cambridge, Velká Británie: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511488771

Entwisle, D. R., & Alexander, K. L. (1993). Entry into School: The Beginning School Transition and Educational Stratification in the United States. Annual Review of Sociology, 19, 401-423. https://doi.org/10.1146/annurev.so.19.080193.002153

Felcmanová, L. (2015). Předškolní péče a vzdělávání. In D. Greger, J. Simonová & J. Straková (Eds.), Spravedlivý start? Nerovné šance v předškolním vzdělávání a při přechodu na základní školu. (s. 9-26). Praha: Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta.

Foucault, M. (1980). Truth and Power. In C. Gordon (Ed.), Power/knowledge: Selected interviews and other writings 1972-1977 (s. 109-133). Harlow: Longman.

Foucault, M. (2003). Subjekt a moc. In Myšlení vnějšku (s. 195-227). Praha: Hermann & synové.

Foucault, M. (2009). Zrození biopolitiky: Kurz na Collège de France 1978-1979. Praha: CDK.

Gabal, I., & Čada, K. (2010). Romské děti v českém vzdělávacím systému. In P. Matějů, J. Straková, & A. Veselý (Eds.), Nerovnosti ve vzdělávání. Od měření k řešení (s. 109-129). Praha: Sociologické nakladatelství.

Gewirtz, S., Ball, S., & Bowe, R. (1995). Markets, choice and equality in education. Buckingham: Open University Press.

Giddens, A. (1991). Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. Cambridge, Velká Británie: Polity Press.

Grůzová, L. & Syslová, Z. (2015). Dvouleté dítě v předškolním vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8114-2015

Gutting, G., & Oksala, J. (2019). Michel Foucault. In E. N. Zalta (Ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2019 Edition). Dostupné z https://plato.stanford.edu/archives/spr2019/entries/foucault/

Hamann, T. H. (2009). Neoliberalism, Governmentality, and Ethics. Foucault Studies, 6, 37-59. https://doi.org/10.22439/fs.v0i0.2471

Hansen, K., & Hawkes, D. (2009). Early Childcare and Child Development. Journal of Social Policy, 38(2), 211-239. https://doi.org/10.1017/S004727940800281X

Hartman, A. (2015). A War for the Soul of America: A History of the Culture Wars. Chicago: University of Chicago Press. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226254647.001.0001

Jabal, E. (2013). Institutional identity and school-community matters: "Encapsulated" and "inclusive" lessons for engagement from two international schools in Hong Kong. Journal of Research in International Education, 12(1), 3-21. https://doi.org/10.1177/1475240913478088

Kampichler, M., & Kispéter, E. (2014). Public maternalism in the Czech Republic and Hungary: work family policies in two post-socialist welfare states. socio.hu. Dostupné z http://www.socio.hu/en/visegrad-issue. https://doi.org/10.18030/socio.hu.2014en.41

Kampichler, M., Dvořáčková, J., & Jarkovská, L. (2018). Choosing the right kindergarten: Parents' reasoning about their ECEC choices in the context of the diversification of ECEC programs. Journal of Pedagogy, 9(2), 1-28. https://doi.org/10.2478/jped-2018-0009

Kaščák, O., & Betáková, E. (2014). "Vzdelávanie a školovanie v ranom veku v sociálne diferencovanej perspektíve matiek". Sociológia, 46(1), 5-24.

Kaščák, O., & Pupala, B. (2012). Deti medzi emancipáciou a sociálnou využiteľnosťou: Nová sociológia detstva a "našepkaná emancipácia". Sociální studia, 2/2012, 13-29. https://doi.org/10.5817/SOC2012-2-13

Kašparová, I., & Klvaňová, R. (2016). Dítě a dětství: proměnlivá konceptualizace pojmů a její vazby na vzdělávání. Slovak Sociological Review, 48(4), 377-398. Bratislava: Slovenská akadémia vied. ISSN: 0049-1225.

Khan, S. R. (2011). Privilege: The Making of an Adolescent Elite at St. Paul's School. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. https://doi.org/10.1515/9781400836222

Kishan, N. R. (2008). Privatization of education. New Delhi: A. P. H Publication.

Koťátková, S. (2014). Dítě a mateřská škola. Praha: Grada Publishing, a.s.

Kuchařová, V. et al. (2009). Péče o děti předškolního a raného školního věku. Praha: VÚPSV. Dostupné z http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_299.pdf (Navštíveno 2. února, 2019).

Kuchařová, V., & Svobodová, K. (2006). Síť zařízení denní péče o děti předškolního věku v ČR. Praha: VÚPSV. Dostupné z http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_225.pdf

Lamont, M., & Fournier, M. (Eds.). (1992). Cultivating Differences: Symbolic Boundaries and the Making of Inequality. Chicago: University of Chicago Press.

Lareau, A. (2000). Home advantages: Social class and parental intervention in elementary education. Lanham, Maryland: Rowman and Littlefield.

Lareau, A. (2003). Unequal childhood: The importance of social class in family life. Berkeley: University of California Press.

Lawler, S. (2005). Disgusted Subjects: The Making of Middle‐class Identities. Sociological Review, 53(3), 429-446. https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.2005.00560.x

Liegeois, J.-P. (1998). School Provision for Ethnic Minorities: the Gypsy Paradigm. University of Hertfordshire Press.

Lykke, N. (2010). Feminist Studies: A Guide to Intersectional Theory, Methodology and Writing. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203852774

Marx, K. (1954). Kapitál: Kritika politické ekonomie [The Capital: Critique of Political Economy]. Praha: Státní nakladatelství politické literatury.

McDonough, P. (1996). Choosing Colleges: How Social Class and School Structure Opportunity. New York: State University of New York Press.

Meo, A. I. (2011). Zafar, so good: middle‐class students, school habitus and secondary schooling in the city of Buenos Aires (Argentina). British Journal of Sociology of Education, 32(3), 349-367. https://doi.org/10.1080/01425692.2011.559338

Messing, V. (2014). Apart or Together: Motivations Behind Ethnic Segregation in Education across Europe. In J. Szalai & C. Schiff (Eds.), Migrant, Roma and Post-Colonial Youth in Education across Europe. London: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9781137308634_2

Messing, V. (2017). Differentiation in the Making: Consequences of School Segregation of Roma in the Czech Republic, Hungary, and Slovakia. European Education, 49(1), 89-103. https://doi.org/10.1080/10564934.2017.1280336

Millei, Z. (2011). Governing Through Early Childhood Curriculum, "The Child," and "Community". Ideologies of Socialist Hungary and Neoliberal Australia. European Education, 43(1), 33-55. https://doi.org/10.2753/EUE1056-4934430103

Millei, Z. (2013). Memory and kindergarten teachers' work: children's needs before the needs of the socialist state. Globalisation, Societies and Education, 11(2), 170-193. https://doi.org/10.1080/14767724.2013.782185

MPSV. (2009). Národní koncepce podpory rodin s dětmi. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dostupné z http://www.mpsv.cz/files/clanky/7958/Narodni_koncepce_podpory_rodin_s_detmi.pdf (Navštíveno 2. února, 2019).

MPSV. (2019). Evidence dětských skupin. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dostupné z http://evidence.mpsv.cz/eEDS/index.php

MŠMT. (2009). Zpráva o vývoji českého školství od listopadu 1989 (v oblasti regionálního školství). Č. j.: 25461/2009 - 20. Praha: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. Dostupné z http://www.msmt.cz/uploads/VKav_200/zprava2009/zprava_vyvoj_skolstvi.doc

O'Brien, M. (2007). Mothers' Emotional Care Work in Education and its Moral Imperative. Gender and Education, 19(2), 157-177. https://doi.org/10.1080/09540250601165938

OECD. (2019). Public spending on childcare and early education. Family Database. Dostupné z https://www.oecd.org/els/soc/PF3_1_Public_spending_on_childcare_and_early_education.pdf

Papero, A. L. (2005). Is Early High-Quality Daycare an Asset to the Children of Low-Income, Depressed Mothers? Developmental Review, 25(2), 181-211. https://doi.org/10.1016/j.dr.2004.10.001

Peters, M. (2001). Education, Enterprise Culture and the Entrepreneurial Self: A Foucauldian perspective. Journal of Educational Enquiry, 2(2), 58-71.

Průcha, J., Walterová, E. & Mareš, J. (2001). Pedagogický slovník. Praha: Portal.

Půbalová, B. (2017). Soukromých školek přibylo, hlavně v Praze. Statistika a my. Měsíčník českého statistického úřadu, 10/2017. Dostupné z http://www.statistikaamy.cz/2017/10/soukromych-skolek-pribylo-hlavne-v-praze/

Rabušicová, M. (2013). Impulz k dalšímu přemýšlení o vzdělanostních nerovnostech: věc trvá. Studia paedagogica, 18(2-3), 173-178. https://doi.org/10.5817/SP2013-2-3-12

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. (2004). Praha: VÚP.

Ramey, C. T., Campbell F. A., Burchinal M., Skinner, M. L., Gardner, D. M., & Ramey, S. L. (2000). Persistent Effects of Early Childhood Education on High-Risk Children and Their Mothers. Applied Developmental Science, 4(1), 2-14. https://doi.org/10.1207/S1532480XADS0401_1

Reay, D. (1996). Contextualising choice: Social power and parental involvement. British Educational Research Journal, 22, 581-596. https://doi.org/10.1080/0141192960220505

Reay, D. (1998). "Always knowing" and "never being sure": familial and institutional habituses and higher education choice. Journal of Education Policy, 13(4), 519-529. https://doi.org/10.1080/0268093980130405

Reay, D. (2000). A Useful Extension of Bourdieu's Conceptual Framework?: Emotional Capital as a Way of Understanding Mothers' Involvement in Their Children's Education?. The Sociological Review, 48(4), 568-585. Dostupné z https://doi.org/10.1111/1467-954X.00233

Reay, D. (2004). "It's all becoming a habitus": beyond the habitual use of habitus in educational research. British Journal of Sociology of Education, 25(4), 431-444. https://doi.org/10.1080/0142569042000236934

Reay, D., & Ball, S. J. (1997). "Spoilt for Choice": The Working Classes and Educational Markets. Oxford Review of Education, 23(1), 89-101. https://doi.org/10.1080/0305498970230108

Reay, D., David, M., & Ball, S. (2001). Making a Difference?: Institutional Habituses and Higher Education Choice. Sociological Research Online, 5(4). Dostupné z http://www.socresonline.org.uk/5/4/reay.html. https://doi.org/10.5153/sro.548

Rose, N. (1998). Inventing Our Selves: Psychology, Power, and Personhood. Cambridge: Cambridge University Press.

Rose, N. (1999). Governing the Soul: The Shaping of the Private Self. London: Routledge.

Saunders, B., Sim, J., Kingstone, T. et al. (2018). Saturation in qualitative research: exploring its conceptualization and operationalization. Quality & Quantity, 52(4), 1893-1907. https://doi.org/10.1007/s11135-017-0574-8

Saxonberg, S. (2014). Gendering Family Policies in Post-Communist Europe: A Historical-Institutional Analysis. Basingstoke: Palgrave. https://doi.org/10.1057/9781137319395

Saxonberg, S., Hašková, H., & Mudrák, J. (2012). The Development of Czech Childcare Policies. Praha: SLON.

Sayre, S. (2001). Qualitative methods for marketplace research. London: SAGE Publications. https://doi.org/10.4135/9781412985543

Scharff, C. M. (2008). Doing Class: A Discursive and Ethnomethodological Approach. Critical Discourse Studies, 5(4), 331-343. https://doi.org/10.1080/17405900802405247

Sidiropulu Janků, K. (2014). O leperiben. Partnerství, etnizace a orientalismus v aplikovaném výzkumu [About Leperiben. Partnership, Ethnicization and Orientalism in Applied Research]. Biograf, 59(59), 5-32.

Simonová, J. (2015). Postoje rodičů k volbě základní školy. Studia paedagogica, 20(3), 69-88. https://doi.org/10.5817/SP2015-3-5

Skeggs, B. (1997a). Formations of Class and Gender: Becoming Respectable. London: SAGE.

Skeggs, B. (1997b). Classifying Practices: Representations, Capitals and Recognitions. In P. Mahony, & C. Zmroczek (Eds.), Class Matters: "Working Class" Women's Perspectives on Social Class (123-140). London: Taylor & Francis.

Skeggs, B. (2004). Class, Self, Culture. London: Routledge.

Syslová, Z., & Najvarová, V. (2012). Předškolní vzdělávání v České republice pohledem pedagogického výzkumu. Pedagogická orientace, 22(4): 490-515. https://doi.org/10.5817/PedOr2012-4-490

Syslová, Z., Borkovcová, I. & Průcha, J. (2014). Péče a vzdělávání dětí v raném věku. Komparace české a zahraniční studie. Praha: Wolters Kluwer ČR.

Školy a školská zařízení - za školní rok 2015/2016. (19. května 2017). Český statistický úřad. Dostupné z https://www.czso.cz/csu/czso/skoly-a-skolska-zarizeni-za-skolni-rok-20152016

Šotolová, E. (2008). Vzdělávání Romů. Praha: Karolinum.

Štefan, V. (2018). Většině dětských skupin hrozí zánik, až vyschne dotační zdroj. Rýsuje se plán na jejich záchranu? iRozhlas, 29. 4. 2018. Dostupné z https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/detske-skupiny-ministerstvo-prace-a-socialnich-veci-evropske-dotace-skolky_1804291009_dbr

Tarabini, A., Curran, M., & Fontdevila, C. (2017). Institutional habitus in context: implementation, development and impacts in two compulsory secondary schools in Barcelona. British Journal of Sociology of Education, 38(8), 1177-1189. https://doi.org/10.1080/01425692.2016.1251306

Törnqvist, M. (2018). The Making of an Egalitarian Elite. School Ethos and the Production of Privilege. British Journal of Sociology. Dostupné z https://doi.org/10.1111/1468-4446.12483

Úřad vlády. 2013. Zpráva o stavu romské menšiny za rok 2012. Praha: Úřad vlády ČR.

Van Galen, J. A., & Dempsey, V. O. (Eds.). (2009). Trajectories: The Social and Educational Mobility of Education Scholars from Poor and Working Class Backgrounds. Rotterdam: Sense Publishers. https://doi.org/10.1163/9789087907266

Van Laere, K., Vandenbroeck, M., Roets, G., & Peeters, J. (2014). Challenging the Feminisation of the Workforce: Rethinking the Mind-Body Dualism in Early Childhood Education and Care. Gender and Education, 26(3), 232-245. https://doi.org/10.1080/09540253.2014.901721

Vandenbroeck, M., & Bouverne-De Bie, M. (2006). Children's agency and educational norms: A tense negotiation. Childhood, 13(1), 127-143. https://doi.org/10.1177/0907568206059977

 

Vincent, C. (1996). Parents and Teachers: Power and Participation. London: Routledge Falmer.

 

Wacquant, L. (2008). Relocating Gentrification: The Working Class, Science and the State in Recent Urban Research. International Journal of Urban and Regional Research, 32(1), 198-205. https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.2008.00774.x

Walkerdine, V. (2003). Reclassifying Upward Mobility: Femininity and the Neo-liberal subject. Gender and Education, 15(3), 237-248. https://doi.org/10.1080/09540250303864

Walkerdine, V., Lucey, H., & Melody, J. (2001). Growing-up Girl: Psychosocial Explorations of Gender and Class. Basingstoke: Palgrave. https://doi.org/10.1080/09540250303864

Weber, M. (1978). Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. Berkeley: University of California Press.

West, A., Noden, P., Edge, A., & David, M. (1998). Parental involvement in education in and out of school. British Educational Research Journal, 24, 461-484. https://doi.org/10.1080/0141192980240407

West, C., & Fenstermaker, S. (1995). Doing Difference. Gender & Society, 9(1), 8-37. https://doi.org/10.1177/089124395009001002

West, C., & Fenstermaker, S. (2002). Accountability in Action: The Accomplishment of Gender, Race and Class in a Meeting of the University of California Board of Regents. Discourse & Society, 13(4), 537-563. https://doi.org/10.1177/0957926502013004455

West, C., & Zimmerman, D. H. (1987). Doing Gender. Gender and Society, 1(2), 125-151. https://doi.org/10.1177/0891243287001002002

Wiborg, S. (2009). Education and Social Integration: Comprehensive Schooling in Europe. New York: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9780230622937

Williams, K., Jamieson, F., & Hollingwirth, S. (2008). "He Was a Bit of a Delicate Thing": White Middle-Class Boys, Gender, School Choice and Parental Anxiety. Gender and Education, 20(4), 399-408. https://doi.org/10.1080/09540250802190230

Zamojská, E. (2016). Equality and Difference in Education. Theoretical and Practical Issues in Equity Education - A Polish Example. Pedagogická orientace, 26(4), 659-677. https://doi.org/10.5817/PedOr2016-4-677

Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Crossref Cited-by pro DOI:10.5817/CZ.MUNI.M210-9625-2020 (1)

1. Svět pro děti do tří let
Lucie Grůzová, Lucie Jarkovská, Martina Kampichler, Katarína Slezáková
ISBN 978-80-280-0207-7  rok: 2022  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0207-2022


Podobné publikace