The Attitudes of Elementary School Teachers to Eating Disorders

Lenka Adámková
Anotace

Publikace je zaměřená na výzkum postojů učitelů vyučujících předmět výchova ke zdraví či ekvivalent tohoto předmětu na 2. stupni základních škol. V teoretické části je tato problematika začleněná do širšího kontextu. Vymezena je tematika poruch příjmu potravy a faktory podílející se na vzniku těchto poruch ve vývojových etapách dětství a dospívání. Následně je popsána prevence rizikového chování se zaměřením na roli školy a učitelů v primární prevenci poruch příjmu potravy. Představeny jsou možnosti rozpoznání poruch příjmu potravy učitelem a také eventuality chování učitele k žákovi při podezření na poruchu příjmu potravy. Kniha se dále orientuje na problematiku postojů. Rovněž jsou uvedeny související domácí a zahraniční výzkumy, jejichž prostřednictvím je ilustrován současný stav zkoumané problematiky.
Z teoretické části publikace plyne výzkumný problém, kterým je zjištění postojů učitelů k problematice poruch příjmu potravy. Hlavní výzkumnou metodou je sémantický diferenciál uplatněný na souboru 166 učitelů základních škol z různých regionů České republiky. Doplňující metodou jsou polostrukturované rozhovory s některými učiteli tohoto souboru. Těžištěm publikace jsou nové poznatky o postojích učitelů základních škol k problematice poruch příjmu potravy. Výsledky jsou analyzovány z hlediska aprobace učitelů, pohlaví, věku a délky pedagogické praxe. V závěru knihy jsou shrnuty nejdůležitější poznatky a náměty i doporučení pro prevenci poruch příjmu potravy v pedagogické praxi. Získané poznatky mohou být platné i v zahraničním školství.
 

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9803-9
Počet stran 133
Rok vydání 2020
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9803-2020

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-9802-2
Formát 158 mm×225 mm
Počet stran 133
Rok vydání 2020
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Klíčová slova poruchy příjmu potravy , postoje učitelů , výchova ke zdraví , základní vzdělávání , prevence poruch příjmu potravy
Jazyky Angličtina
Poznámka

Název česky: Postoje učitelů základních škol k problematice poruch příjmu potravy

Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace