Vývoj vyučovacího předmětu dějepis v letech 1918–2013

Miroslav Jireček
Anotace

Publikace představuje analýzu vývoje vyučovacího předmětu dějepis v českých zemích od roku 1918 do roku 2013. Pokouší se zachytit zejména vývoj postavení (např. časové dotace), cílů a obsahu tohoto předmětu. Sleduje školy odpovídající druhému stupni dnešní základní školy. Analýza je založena na výzkumu základních kurikulárních dokumentů vydávaných na státní úrovni jako závazné – zejména učebních plánů a osnov. Závěry získané analýzou kurikulárních dokumentů jsou ověřovány a doplňovány pomocí analýzy odborné literatury a dobových odborných časopisů. Práce se pokouší zachytit také kontext vývoje sledovaného vyučovacího předmětu, zejména vývoj naší školské soustavy a sledovaného typu školy.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-7571-9
Formát 158 mm×225 mm
Počet stran 339
Rok vydání 2014
Pořadí vydání 1.

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-7837-6
Velikost souboru 12.3 MiB
Počet stran 470
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-7837-2014

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky

Crossref Cited-by pro DOI:10.5817/CZ.MUNI.M210-7837-2014 (1)

1. Kurikulární reformy v anglofonních zemích: tři případy proměny historického učiva v primárním vzdělávání
Dominik Dvořák, Michaela Dvořáková
ORBIS SCHOLAE  ročník: 12,  číslo: 1,  první strana: 135,  rok: 2018  
https://doi.org/10.14712/23363177.2018.289


Podobné publikace