Multikulturní výchova cestou výtvarné a dramatické dílny. Metodické listy pro učitele základních i středních škol

Radka Vejrychová a kol.
Anotace

Publikace je výsledkem projektového záměru, který probíhal během roku 2013 díky finanční podpoře MŠMT a čtenáře zve k diskuzi o možnostech pedagogických přístupů při realizaci průřezového tématu multikulturní výchovy, které se objevuje v nové koncepci vzdělávání. Autoři publikace spatřují významný potenciál pro realizaci multikulturních témat v dramatické výchově a výtvarné výchově, a to zejména prostřednictvím příběhu. Ten se ve spojení s dramatickými a výtvarnými technikami může stát silným pedagogickým nástrojem vedoucím k prolomení zažitého jednání žáků. Publikace je podporou pro pedagogy k využití strukturované dramatické hry jako způsobu učení. Také představuje možnost multikulturní výchovy v žitém prostoru, ve kterém in situ navazujeme na příběh místa a jeho genius loci. Autoři publikace využívají při tvorbě uměleckých dílen transkulturní přístup.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8008-9
Velikost souboru 67.3 MiB
Počet stran 112
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8008-2015

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-6653-3
Formát 210 mm×255 mm
Počet stran 112
Rok vydání 2013
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace