Michal Lupač

Je absolventem oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. V současnosti působí v rámci doktorského studia oboru Pedagogika na Katedře tělesné výchovy na téže fakultě. Výzkumně se profi luje v oblasti kurikulárních studií s důrazem na projektovanou formu kurikula tělesné výchovy.