Tomáš Janko

Je absolventem magisterského (obor Učitelství zeměpisu a občanské výchovy pro druhý stupeň základní školy) a doktorského studia (obor Pedagogika) na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. V současnosti působí jako odborný asistent (postdok) na Institutu výzkumu školního vzdělávání. Odborně se zaměřuje na výzkum a evaluaci školních učebnic z hlediska nonverbálních prvků.