Jak to zvládám? Vliv stresorů školního a rodinného prostředí na žáky ve věku 14–19 let

Ivana Márová, Nikol Vicherková
Anotace

Název anglicky: How do I cope? Influence of school and family stressors on students aged 14–19

Publikace se zabývá vlivem rizikových faktorů školního a rodinného prostředí na schopnost dospívajících žáků ve věku 14–19 let zvládat stresové situace. Po teoretickém úvodu věnován základním východiskům jsou v hlavní části publikace představeny závěry kvantitativního výzkumného šetření sledujícího vliv vybraných stresových faktorů (tj. faktorů školního a rodinného prostředí) na výskyt psychosomatických projevů, charakter copingových strategií a psychohygienické návyky sledované skupiny dospívajících žáků. Tyto parametry jsou porovnávány mezi žáky s ohledem na jejich věk, bydliště, druh školy a přítomnost specifických poruch učení. Prezentované závěry mohou sloužit jak pedagogickým a poradenským pracovníkům ve školní praxi, tak také rodičům a širší veřejnosti.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-280-0374-6
Počet stran 243
Rok vydání 2021
Pořadí vydání 1., elektronické

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-280-0373-9
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 243
Rok vydání 2021
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Klíčová slova stres , pubescence , adolescence , stresory školního prostředí , stresory rodinného prostředí , žáci se specifickými poruchami učení , copingové strategie , psychohygienické návyky
Jazyky Čeština

Podobné publikace