Multimediální technologie a jejich využití u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí školy

Lenka Gajzlerová
Anotace

Název anglicky: Multimedia Technologies and their Use in Children with Special Education Needs in Inclusive School Settings

Monografie je zaměřena na problematiku multimediálních technologií ve speciální pedagogice. Monografie obsahuje dvě výzkumná šetření. První kvantitativní výzkum je zaměřen na využití digitálních technologií (PC) se stanoveným hlavním cílem analyzovat využití digitálních technologií (včetně informačních a komunikačních technologií) u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základních školách hlavního vzdělávacího proudu. Druhý kvalitativní výzkum je zaměřen na oblast ICT, konkrétně na využití tabletů ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Hlavním cílem druhého výzkumu je analýza a zhodnocení využití tabletů ve výuce a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí z pohledu pedagogických pracovníků. Teoretické části monografie jsou zaměřeny na oblast inkluzivního vzdělávání, multimediální a digitální technologie a jejich využití ve vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8109-3
Velikost souboru 5.3 MiB
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8109-2015

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-7608-2
Formát 176 mm×250 mm
Počet stran 282
Rok vydání 2014
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Návrh obálky Štěpán Hulc
Jazyky Angličtina, Čeština
Statistiky

Crossref Cited-by pro DOI:10.5817/CZ.MUNI.M210-8109-2015 (2)

1. Elektronická platforma pro vývoj didaktických pomůcek: Pomůcka pro rozvoj předmatematických představ
Karel Čermák
e-Pedagogium  ročník: 17,  číslo: 3,  první strana: 100,  rok: 2017  
https://doi.org/10.5507/epd.2017.040

2. FACTORS OF SECONDARY SOCIALIZATION OF CHILDREN FROM HOME EDUCATION
LADISLAV ZAPLETAL, DÁŠA PORUBČANOVÁ, EVA DOLINSKÁ, VIOLA TAMÁŠOVÁ, ANDREA JANKOVIČOVÁ
AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research  ročník: 12,  číslo: 2,  první strana: 204,  rok: 2022  
https://doi.org/10.33543/1202204209


Podobné publikace