Jarmila Novotná

Vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Matematická analýza, kde také úspěšně absolvovala rigorózní řízení a získala titul RNDr. Titul CSc. získala na ČVUT v Praze. V roce 1991 se habilitovala na UK v Praze s prací „Některé nerovnosti Wirtingerova typu a jejich využití v geometrii“. V roce 2003 úspěšně absolvovala Habilitation à diriger des recherches v oboru Sciences de l´éducation na Université Victor Segalen Bordeaux 2 ve Francii. Profesorkou byla jmenována v roce 2011 na základě profesorského jmenovacího řízení na Univerzitě Pavla Jozefa Šafaříka v Košicích. Pracovala v Ústavu jaderného výzkumu Československé akademie věd, ve Státním nakladatelství technické literatury. Učila matematiku na základní škole v Praze a VŠE v Praze. Pracuje na PedF UK v Praze, kde působí jako profesorka na katedře matematiky a didaktiky matematiky. Vyučuje zejména algebru, vybrané kapitoly z didaktiky matematiky a Content and Language Integrated Learning. Na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT učí matematiku v angličtině. Od roku 2007 je chercheur titulaire v Laboratoire LACES na Université Bordeaux Segalen ve Francii. Teoretický rámec jejích výzkumů v didaktice matematiky tvoří Teorie didaktických situací v matematice. Hlavními směry, kterým se ve výzkumu věnuje, jsou analýza řešitelských procesů žáků při řešení úloh v matematice, jazykové faktory ve vyučování matematice, aktivizační postupy při vyučování matematice a profesní příprava učitele matematiky.