Michal Nedělka

V roce 1990 uzavřel studium Učitelství ruského jazyka a hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ a pro školy střední. V letech 1990–1991 pracoval jako učitel v základní umělecké škole v Čelákovicích a v Praze 7. Na UK v Praze získal v roce 1991 titul PaedDr., v roce 1994 pak ukončil doktorské studium v oboru Hudební teorie a pedagogika a od té doby pedagogicky a vědecky působil na katedře hudební výchovy PedF UK v Praze. V oboru Hudební teorie a pedagogika se habilitoval v roce 2001, o 5 let později byl jmenován profesorem. Specializuje se na pedagogické kontexty analýzy hudebního díla a na metodické aspekty rozvíjení klavírní tvořivosti formou improvizace. Klavírní improvizaci a její metodiku vyučoval na středních hudebních a vysokých školách v zahraničí (Institut Ippolitova-Ivanova a Ruská akademie hudby v Moskvě), je členem vědeckých rad UK, OU, PedF UK, PedF OU a PF UJEP. Je členem redakční rady časopisu Hudební výchova a poradního výboru ABI (American Biographical Institue), byl řešitelem grantových projektů FRVŠ a GAUK. Je autorem monografií a studií zaměřených na specifika soudobé hudby, zejména hudby liturgické, a na rozvíjení nástrojové tvořivosti učitele hudební výchovy a klavírní hry.